Voda je nejsilnějším vodičem jemných a kosmických energií

Stalo se už obvyklou samozřejmostí opakovat, že voda vládne hojivou mocí a někdy až zázračnými vlastnostmi. A nemáme snad na mysli podobnými účinky proslulou vodu svěcenou, ale veškerou vodu. Dnes vám chceme říci něco o zvláštních schopnostech vody, o jejím umění zpomalovat čas, to znamená i stárnutí.

Velryby, které mohou žít padesát až devadesát let, přičemž někteří jedinci druhu velryby grónské dosáhnou až dvou set let, stárnou prakticky bez nějakých viditelných tělesných příznaků. Jako kdyby se v těle osmnáctiletého mladíka ukrýval devadesátiletý stařík! To by nebylo špatné, co říkáte? Samozřejmě, že v těle stárnoucí velryby dochází k odpovídajícím procesům stárnutí, vždyť jinak by žila věčně, ale její vzhled se skutečně mění jen málo.

A co ostatní obyvatelé vodních ploch, velkých i malých? Tak třeba štika žije na rybu dost dlouho – dožívá se až dvaceti let. A co teprve mořské želvy! Karety se kupříkladu v pohodě dožijí sedmdesátky. Konec konců, většina ryb vypadá daleko mladší než my, hříšní obyvatelé souše. Japonští kapři jsou ozdobou mnoha rybníčků a hravě zvládnou věk vysoko přes stovku – nejstarší skutečně doložený věk u nich je 226 let. Rekordmany bychom našli i mezi mlži.

Tradiční věda, především pak medicína, přichází ohledně dlouhověkosti vodních tvorů s různými možnými vysvětleními, ale nic konkrétního a srozumitelného zatím říci nemůže.

Avšak vědy okultní, ezoterické, mají své vlastní vysvětlení tohoto fenoménu. Tvrdí, že pozoruhodná dlouhověkost vodních tvorů je způsobena samotnou vodou. Důvodem je skutečnost, že voda je nejsilnějším vodičem jemných a kosmických energií. Člověk, když se dostává do vodního prostředí, si svým způsobem zkouší pobyt v astrálu, kde čas plyne mnohem pomaleji a nemá žádný podstatnější vliv na vnější vzhled.

Bohužel však člověku není dána možnost rozhodnout se k trvalému pobytu ve vodním světě, nemůže se sebrat a přestěhovat se někam do oceánu. Nejsme obojživelníci – a navíc má souš pro nás tolik přitažlivosti, že bychom se života na ní asi jen těžko chtěli zříci.

Takže nám nejspíš zbývá jakýsi zlatý střed. Nikoli náhodou různí záhadologové přišli s hypotézou, že mytičtí dlouhověci Atlantové zřejmě žili střídavě na souši a v moři.

Takže bychom se všichni měli stát plavci a celý rok pobývat každodenně hodiny ve vodě? Ale copak skuteční plavci žijí nějak neobvykle dlouho a vypadají pozoruhodně mladě? Nic takového se nedá tvrdit.

Ale kdybychom se už opravdu chtěli zaměřit zrovna na plavce, všimli bychom si, že jejich kůže bývá zpravidla pružnější. A smýšlejí v zásadě pozitivněji než bývá zvykem u ostatních lidí. Voda jako kdyby smývala z mysli negativitu, všechny zlé myšlenky a záludná přání. Výjimky jsou potvrzením pravidla.

Ve své většině jsou plavci samozřejmě obyčejní lidé, jako my všichni, jakkoli nadaní určitými zvláštními předpoklady. A možná bychom je mohli nazvat fanoušky vody. Jsou však i takoví lidé, kteří mají k vodě vztah zcela vědomě příznivý, kteří s vodou komunikují, protože jsou si dobře vědomi, že voda je vodičem jemných i kosmických energií a retardérem stárnutí.

Takoví lidé se často spolčují ve skupinách těch, kdo sdílejí stejné smýšlení, kdo svět nazírají ezotericky.

Když tihle lidé plavou, v myšlenkách meditují. Ve vodě spatřují obrovský, živý a rozumný rezervoár svého dlouholetí a krásného vzhledu. Jejich energické zásoby jsou neobyčejně vysoké.

Každý člověk, který má vědomý vztah k vodě, se dokáže obejít bez společnosti jiných lidí. Když vstupuje do vody, ať už je to oceán nebo jezero, cítí se jako bytost, která sem vešla, aby poprosila Matku Vodu o životní sílu a dlouhá léta nebo o neuvadající mladost.

Samozřejmě, že žádný bazén se svými energetickými a hojivými kvalitami nemůže rovnat přírodní, přirozené vodě. Především pak vodě druhé půle nebo závěru léta.

Za celý letní čas se totiž voda nejenom dobře prohřála, ale také bohatě nasytila paprsky slunečního záření. Energie slunce způsobila, že voda vypadá jako pozlacená. A zlato pokládají okultní ezoterické vědy za ještě silnější vodič jemných energií, než jakým je voda. Vzniká tak dvojnásobný efekt.

Dovádět ve vodě je pěkné, ještě pěknější však je vědět, co pobyt ve vodě člověku dává…

=========
Životní energie. 10 cest, jimiž nám uniká síla.
Nemoc je přechodem negativity z těla jemnějšího do těla pevnější formy

Facebook AstroPlus.cz