9x o rozvoji „třetího oka“

rozvoj_oka

Budeme hovořit o šišince mozkové neboli epifýze. Právě v důsledku její činnosti v pozměněných podmínkách, krátce řečeno, při změně vlnové frekvence, se člověku otevírá duchovní vidění neboli, jak říkají v Orientu, třetí oko.

Člověk se nejenom vnitřně mění; otevírá se mu skutečná studnice vědomostí.

Epifýza ukrývá informační matrice, svého druhu hologramy, obsahující informace všem, co se daného jedince týká, včetně jeho předchozích životů.

Je to ten nejtajnější paměťový sejf. Vše, co v průběhu života vidíte, cítíte, prožíváte, veškeré vaše vnitřní i vnější prožívání je fixováno právě v šišince.

Z vědeckého hlediska nebyl dosud funkční význam šišinky pro člověka dostatečně prozkoumán.

Tato endokrinní žláza produkuje hormon melatonin syntetizovaný ze serotoninu. Ten se podílí na synchronizaci cirkadiánních rytmů (biorytmus: „sen-bdění“).

Vědci se domnívají, že proces stárnutí začíná v epifýze, snižováním produkce melatoninu. Hormon sám působí jako antioxidant podílející se na boji s volnými radikály. Právě ty jsou příčinou stárnutí.

Než se můžeme pustit do energetických praktik, musíme u šišinky dosáhnout nepřetržité frekvenční schopnosti 40 hertzů a výše. Rezonanční frekvence šišinky dosahuje u většiny lidí všehovšudy 7 hertzů.

Fyzicky zkrátka nedokážete rezonovat s frekvencí 40 Hz, jestliže „přístroj“, v daném případě vaše šišinka, na to nebude připravená v biologickém slova smyslu.

Devět kroků k rozvoji epifýzy a zvýšení produkce melatoninu.

Krok první: dodržujte denní rytmy.

Výzkumy ukazují, že ti, kdo chodí spát časně, kolem 22. hodiny, a vstávají s úsvitem, produkují během noci největší množství melatoninu a cítí se následující den více energičtí a práceschopní. Ovšem spát v tmavé části dne je jenom půlkou úkolu. Ta druhá spočívá ve snaze získat co nejvíce světla ve světlé části dne. Zařiďte si pracovní místo u velkého okna a část ze světlé denní doby hleďte strávit pod otevřenou oblohou.

Krok druhý: jezte potraviny bohaté na melatonin.

K nejbohatším zdrojům patří oves, kukuřice, rýže, ječmen, rajčata a také banány. Uhlovodany pomáhají organismu produkovat melatonin za pomoci aminokyseliny triptofanu. Je třeba dodržovat vegetariánskou stravu, neboť bílkovinná strava, zejména maso, sytí krev velkým množství aminokyselin, které triptofanu konkurují ve vstupu do mozku.

Potrava bohatá na uhlovodany, či moderněji – na sacharidy, jako jsou chléb, brambory, těstoviny, provokuje „injekci“ insulinu, který své konkurenty vytlačuje.

Některé vitamíny produkci melatoninu stimulují – například B3 a B6 (nedostatkem vitamínu B6 trpívají starší lidé). Mnoho vitamínu B3 je obsaženo v sušených meruňkách, slunečnicových semínkách, celozrnných výrobcích z ječmene a pšenice. Dobrým zdrojem B6 je mrkev, oříšky, sója a čočka.

Krok třetí: chraňte svůj melatonin.

Kofein, alkohol, nikotin – každá z těchto látek je schopna negativně ovlivnit proces normální produkce melatoninu. Stejný efekt mají i některé léky. Jestliže dlouhodobě užíváte nějaký preparát, snažte se zjistit, zda neovlivňuje produkci melatoninu.

Krok čtvrtý: sledujte elektromagnetické znečištění.

Elektromagnetická pole ovlivňují činnost epifýzy velmi výrazně. Dokážou produkci melatoninu úplně zastavit. Hlavními jejich zdroji jsou počítače, televizory, elektrická vedení, špatně izolované rozvody, vyhřívané podlahy a nepochybně mobilní telefony. Elektromagnetická pole snižují protirakovinné působení melatoninu na nulu. Snažte se podle svých možností omezit svůj denní kontakt s nimi.

Krok pátý: chraňte svopu epifýzu.

V průběhu času podléhá tato žláza procesu kalcifikace a její produkce klesá. Abyste odvrátili tyto změny, dodržujte rostlinnou dietu bohatou na antioxidanty, neutralizující volné radikály. Vyhýbejte se tučné stravě a nikdy nekuřte.

Krok šestý: cvičte jogínské ásany.

Ásany zjemňují naše tělo i vědomí a zbavují ho hrubých myšlenkových modelů. Jóga napomáhá zvýšení produkce melatoninu. Dodává tak klid rozumu, posiluje paměť a schopnost koncentrace.

Krok sedmý: hodiny Šivy

Uvolňování melatoninu začíná se západem slunce a svého vrcholu dosahuje kolem půlnoci, kdy jsou tělo i rozum nejvíce introspektivní. Tisíce let jógíni učili, že nejlepší dobou pro meditaci je čas mezi půlnocí a 3. hodinou ranní. Tento čas je nazýván hodinami Šivy. V tuto dobu lze prožít úplné ponoření rozumu do sebe, vnitřní klid a hlubokou meditaci. Pokud v ten čas nespíte, mějte zvláštnost těchto hodin na paměti.

Krok osmý: novoluní.

Jedenkrát za měsíc, při novoluní, uvolňuje epifýza relativně velké množství melatoninu. Pokud dodržuje vnitřní čistotu a orientuje svůj rozum duchovně, prožívá člověk pocity blaženosti a vnitřní radosti. V tomto období zaplavuje melatonin všechny žlázy , zklidňuje rozum a obrací jej dovnitř. Je-li však rozum orientován na hrubé nebo na vnější myšlenkové objekty, melatonin jednoduše shoří a člověk nepocítí onen zjemňující efekt, který jinak má na všechny žlázy s vnitřní sekrecí i na rozum. Mnozí jógíni se proto v tento den zdržují potravy i vody a vykonávají mnoho duchovních praktik.

Krok devátý: pravidelně meditujte.

Bylo zjištěno, že každodenní meditační praxe bezprostředně ovlivňuje epifýzu, hypofýzu a hypothalamus a vyrovnává energetické toky mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Produkce melatoninu, stejně jako jiných hormonů mozku se pod jejím vlivem zvyšuje, což vede k dosažení dokonalé emocionální kontroly.

=========
Kouzelná síla minerálů.
Tři vědecky podložené příčiny proč důvěřovat vlastní intuici

Facebook AstroPlus.cz