Život se vám nedaří? Nejspíš porušujete 7 zákonů Vesmíru.

Pokaždé, když si stěžujeme na život, měli bychom si uvědomit, jak je to doopravdy: není to tak, že svět je nespravedlivý, to my něco děláme jinak, než máme. Existuje sedm základních zákonů, podle kterých žije Vesmír. Jejich neznalost nás nezbavuje zodpovědnosti. Naopak jejich znalost nám pomáhá vyhnout se chybám, dosáhnout harmonie a žít šťastně.

1. Zákon prázdnoty.

Když potřebujete nové střevíce, ty staré vyhodíte. Když potřebujete nové oblečení, provedete důkladný úklid ve skříni. Stejně tak se musíte v dobrém rozloučit se svými stereotypy. Nové přichází pouze tehdy, když se včas zbavujete starého.

2. Zákon cirkulace.

Buďte vždycky připraveni nechat jít to, co máte, abyste mohli získat to, co si přejete.

3. Zákon představivosti.

Nejprve musíte vidět rozkvět a hojnost ve své představivosti. Připravte si popis svého ideálního dne a neukazujte ho nikomu s výjimkou někoho, komu můžete naprosto důvěřovat. Mějte svůj záznam stále při ruce a ve volných chvílích si ho znovu čtěte.

4. Zákon tvorby.

Člověk dokáže dosáhnout blahobytu prostřednictvím energie svého myšlení, své intuice a představivosti.

5. Zákon dávání a braní.

Jestliže něco upřímně ze srdce darujete,vrátí se vám to desateronásobně. Když se vám dostává blahobytu, je velmi důležité umět se rozdělit s lidmi kolem sebe. Jestliže jste obdařeni nějakým darem a nevyužijete ho, urážíte svoji Božskou podstatu. Chcete-li dávat najevo patřičně uctivý vztah vůči svým schopnostem, musíte se umět radovat z darů a dělit se o ně s ostatními. Pokud to dokážete, přitahujete si do života ještě více blahobytu.

6. Zákon desetiny.

Vesmír si vždycky vezme svoji desetinu. Takový je zákon vděčnosti vůči zdroji podpory – deset procent ze všeho, čeho se vám dostává a co máte. Nikdy nevíte, jak se k vám vaše desetina vrátí. Peníze jsou jen jednou z obvyklých forem projevů tohoto zákona. Ona desetina se vám totiž může vrátit také cestou usmíření s někým, navázáním nového přátelského vztahu, uzdravením z nemoci a podobně.

7. Zákon všeobecného odpuštění.

Jestliže nedokážete lidem odpouštět, nemůžete ani přijmout své bohatství. Pokud je vaše duše naplněna nenávistí, žádná láska v ní nemůže najít místo. Musíte se zbavit negativních citů, které vás požírají a nedopřávají vám klid.

=========
Bolest, kterou vám někdo způsobil, se mu vrátí
2 katastrofické chyby ve vztahu k penězům

Facebook AstroPlus.cz