Životní energie. 10 cest, jimiž nám uniká síla.

  1. Neukončené, nedodělané věci.

Pokaždé, když se do něčeho pustíte, když s něčím začnete, ale nepřivedete to k žádnému konci, zbytečně plýtváte nejenom materiálními zdroji. V psychice, stejně jako v počítači, zůstává viset nedokončený a neuzavřený proces, který si sice neuvědomujete, který vám ale po celou dobu ubírá na pozornosti a síle.

Patří sem sliby, které jste dali a nedodrželi, nákupy na dluh, záležitosti, které jste začali a pak je nechali být, přijetí úkolů, které jsou nad vaše síly.

  1. Lhaní jiným i sobě samému.

Když člověk lže, musí nezbytně vynakládat spoustu energie na udržování obrazů a představ, které si vymyslel. Krom toho dochází k pokřivení dráhy mezi čakrou hrdla a srdeční čakrou. Nikoli nadarmo se říká „křivě svědčit“ nebo „křivě přísahat“. Ve lži je cosi pokřiveného a lež sama věci i vztahy pokřivuje.

Čeho je třeba se zbavit: pokrytectví, lhaní si do kapsy, snahy být někým, kým nejsme.

  1. Ublíženost, uzavřenost a všechny další formy sebeizolace.

Člověk je otevřený energetický systém. Bude-li izolován, bude slábnout. Stejně, jako k tomu dochází při blokádě města, přístavu nebo země. Jestliže je jakýkoli objekt izolován fyzicky, ekonomicky nebo třeba i informačně, začíná chátrat.

Kdy k tomu dochází: když odmítáte příbuzenské vztahy, zapomínáte na své předky, nevážíte si rodné země a vlasti, když cítíte zlobu vůči lidem, životu nebo něčemu jinému. Pokud člověk nepatří do nějakého společenství nebo skupiny jiných lidí, rovněž bude slábnout. Ztráta spojení s Bohem nebo se svým kulturním agregorem je rovněž energetickou ztrátou.

  1. Strach, nedůvěra, zbytečná nevraživost.

Strach a nedůvěra jsou často spojeny s uzavíráním se, s odstupem od lidí, a vedou tak ke stejným důsledkům jako pocity ublíženosti. Krom toho způsobují zbytečné odčerpávání energetických zdrojů, protože organismus je ustavičně ve stavu boje, stále připraven bojovat nebo prchat. To je neobyčejně vyčerpávající.

  1. Fyzické, emocionální nebo informační přetěžování nebo nedostatek fyzické zátěže a kontaktu s přírodou, prochlazení.

Když je člověk neúměrně zatížen prací nebo starostmi, rovněž to vede k urychlenému vyčerpání sil. Aby mozek zpracoval novou informaci, potřebuje mnoho energie a ničím nepodložené starosti jen zbytečně plýtvají hormony nadledvinek, což v důsledku vede k ledvinové nedostatečnosti.

  1. Nedostatečný, nekvalitní spánek.

Pokud člověk spí v nevhodnou dobu a jeho spánek je nekvalitní a nedostatečný, nemá organismus možnost ve spánku plnohodnotně doplnit síly. Hromadí se v něm toxické látky, biorytmus je rozhozený a mozek je přetěžován nezpracovanými informacemi.

  1. Přejídání, alkohol, cigarety, drogy.

Všechny tyto zlozvyky a závislosti nutí organismus enormně vyčerpávat zdroje na zneškodňování a odvádění toxických látek z těla. Nervová soustava je neúměrně zatěžována, přetížením strádají ledviny i střevo.

  1. Zbytečné řeči, vnitřní dialog mysli, uspěchanost.

Tohle snad někomu může připadat méně významné, nicméně ve skutečnosti lidská řeč spotřebuje obrovské množství energie vydané často zcela zbytečně. Zvláště citelně si to uvědomí ten, kdo si vyzkouší nácvik umění mlčet.

  1. Nemoci, nevyléčená zranění a jakékoli jiné podobné formy úniku energie, poškozující vnější okolnosti, parazité a energitičtí upíři.

Patří sem nepříjemní, zlomyslní a ubližující lidé v našem okolí, geopatogenní zóny, průmyslové znečištění, úrazy a jiná poškození.

  1. Nejmohutnějším kanálem plýtvání energie je přemíra sexuálního života.

Nízká kultura v sexuální oblasti, promiskuita a nepochopení podstaty sexuálního vztahu vedou k tomu, že člověk přepíná svoje energetické rezervy, které sexuální život vyčerpává v ohromném množství.

=========
Když sis zvolil cestu osvícení, do kterého vězení jsi ukryl svoji temnou stranu?
Jak se zbavit smůly. Jaké jsou příčiny období neúspěchů.

Facebook AstroPlus.cz