U některých lidí můžeme nalézt stopy stovek různých vesmírných civilizací


Lidstvo je zprůměrňovaným produktem evoluce různých vesmírných civilizací. Evolucí na Zemi prochází nejenom duše, ale také další součásti lidské osobnosti. Lidské ztělesnění tedy spojuje množství evolučních linií podle schématu tělo-rozum-duše-duch.

Lidské tělo je výsledkem evoluce miliónů bytostí předcházejících našemu příchodu právě sem a právě teď. V důsledku válek a změn klimatu docházelo nejednou ke globální transformaci těla tak, aby bylo uzpůsobeno změněným podmínkám života na Zemi. Těla lidí žijících na zemi dnes jsou hybridním výsledkem nejrůznějších civilizací. Současné lidské tělo je buď dobrovolným nebo násilně vzniklým hybridem nejrůznějších bytostí.

Chladný rozum je reptilním (ale nejenom) projevem. Chladný rozum je jako živý počítač, zabývá se výpočtem energeticky nejméně náročných a nejvýhodnějších postupů jednání. Lidé s vysokým počtem plazích genů jsou v tomto směru velmi dobře rozvinuti, proto často zaujímají ve společnosti výhodná místa.

Duše prochází evolucí sama za sebe a bezprostředně i za svůj rod. Nezávisle na rase nahromadily některé duše obrovské množství zkušeností, je jim známo množství různých aspektů vývoje a neztratily komunikační možnosti s různými spřátelenými civilizacemi. Jejich zkušenost má mnoho rozměrů a nachází odraz v mnoha světech.

Duch je oddělenou součástí Tvůrce. Proto podstatou každého ducha je božské světlo, radost a láska. Tvůrce je rozdělen do mnoha součástí a ve své mnohotvárnosti poznává sám sebe. Evoluce Ducha je evolucí Tvůrce.

Lidská zkušenost na Zemi má mnoho rozměrů a mnoho podob. Někteří lidé v sobě spojují stovky různých vesmírných civilizací z nichž každá podporuje dotyčného konkrétního člověka v zájmu své vlastní evoluce. Uvědomit si vlastní vícerozměrnost znamená klíč k mnohavrstevné superrychlé evoluci.

==========
Vesmír plní všechna přání, stačí si jen říct
8 způsobů uzemnění

Facebook AstroPlus.cz