7 signálů, že jste dosáhli nejvyššího potenciálu

Když člověk začne žít opravdu naplno, s využitím veškerého svého potenciálu, zaznamená tyto skutečnosti:

1. Kritika jiných lidí ho neovlivní

Když se člověk setká s novými lidmi, často ho kritizují pouze a jen proto, že ho neznají. Jak se říká, hledají na něm mouchy.

Je zřejmé, že dříve na vás podobná kritika působila, zraňovala vás a negativně ovlivňovala. A to je normální, pokud vás názory takových lidí zajímají.

Vy však jste si už uvědomili, že jejich kritiku nepotřebujete, že vás nezajímá, že se vám bez ní žije mnohem lépe…

2. Má pevný spánkový režim

Je si už vědom, že nejdůležitější je milovat své tělo a naslouchat mu. Co může víc zvýšit jeho produktivitu, jeho efektivitu než zdravé tělo?

Teprve s respektem k vlastnímu tělu a jeho energii začíná člověk naplno využívat svůj vlastní potenciál.

Vám už je jasné, že obnovit energii a nabrat síly vám umožňuje především pravidelný a zdravý spánek.

3. Utrácí pro sebe peníze

Vydělané peníze vydává na důležité věci, které mu přinášejí užitek i radost a slouží jeho cílům. V této oblasti už na sobě nešetří.

Svého nejvyššího potenciálu v tomto ohledu dosáhnete, když jste schopni spolehlivě rozlišit, co důležité je, a co není.

4. Na vlastní minulost pohlíží s vděčností

Jistě i vy jste měli v životě těžkosti, dnes však už jste za ně vděčni, protože pro vás byly zdrojem poučení a zkušenosti.

Minulost se nedá smazat nebo jinak odstranit. Každý měl v minulosti nějaké problémy. Důležité je poučit se, nikoli bědovat nad tím, co se stalo.

5. Přijímá své vlastní chyby

Nikdo není dokonalý. Bez ohledu na to, jak je kdo chytrý, chyby dělá v životě každý. Jak praví klasik, chybovat je lidské.

Čím více si člověk dokáže uvědomit své vlastní nedostatky a uznat chyby, tím více a lépe se z nich poučí.

Jestliže přijmete zodpovědnost za své chyby a nebudete kvůli nim ukazovat na někoho jiného, urychlíte svou cestu k úspěchu. Je to znamení, že dokážete být a stáváte se lepší verzí sebe sama.

6. Má radost z úspěchů jiných lidí

Radovat se z úspěchu ostatních je potvrzením osobní zralosti. A zároveň pobídkou k soustředění na svou vlastní cestu k úspěchu.

Závist vám přináší leda negativní energetické vibrace. Naopak když se radujete z úspěchu někoho jiného, vytváříte kladné energetické vibrace, které ostatní vedou k netrpělivému očekávání vašeho osobního úspěchu.

7. Rozvíjí a posliuje vlastní trpělivost

Netrpělivost nevede k ničemu dobrému. Přináší pouze omyly a šlápnutí vedle. Je ztrátou času. Každý životní úspěch vyžaduje čas. Musíte k němu najít cestu a musíte tu cestu projít. Tak se postupně rodí a rozvíjí váš úspěch.

Dnes už si význam času pro dosažení cíle a zrození úspěchu dobře uvědomujete.

=========
5 Buddhových tajemství: jak pohlédnout do tváře vlastnímu strachu
Na tento svět nikdy nepřicházíme sami. Vždycky máme po boku své rádce.

Facebook AstroPlus.cz