Na tento svět nikdy nepřicházíme sami. Vždycky máme po boku své rádce.

Na svět nikdy nepřicházíme sami. Spolu s námi přicházejí naši rádci, spřízněné duše, které dočasně odešly a připravují se přijít znovu. Všechny duše, které jsou nám stále nablízku, i když to třeba ani netušíme, jsou našimi strážnými anděli.

Každou vteřinu se nacházíme pod hřejivou aurou jejich laskavosti, lásky a pomoci. Vidí a cítí naši bolest i slzy, procházejí spolu s námi všemi těžkostmi. Našeptávají nám vlídná slova podpory i svoje rady. A my je buď slyšíme nebo jich nedbáme, hněváme se a nadáváme jim pod vlivem svého vlastního EGA. Přesto přese všechno nás nikdy neopustí a neponechají sobě samým.

Dělají pro nás totéž, co my děláme pro ně, když ony zůstanou a my opouštíme Zemi. Když nás opustí poslední vzdech a naše duše s ním opouští tělo. Vrháme se k nim, aby nás utěšily a uklidnily, neboť podle zákona paralelních světů je něco takového dobře možné.

Čím mladší je duše, tím těžší pro ni je vidět hoře a strádání, které svým odchodem způsobila, a to i přesto, že dobře ví, že je to jen pouhý nepatrný úsek dlouhé cesty a že se brzy znovu shledá s těmi, které tak zarmoutila.

Vzájemná nevyčerpatelná láska a energetické spojení jsou natolik silné, že každou část bolesti a utrpení s vámi vždycky sdílejí i spřízněné duše, vaši průvodci a rádci, kteří si dělají starosti o vás a vaši cestu.

Vždycky slyší náš hlas a vnímají naše myšlenky. Když se vám někdy podaří naprosto souznít s vlastními emocemi, můžete dokonce cítit jejich přítomnost. Někdo s nimi dokáže rozmlouvat ve snu, jiný i v bdělém stavu. Bohužel však k rozmluvě v bdělém stavu dochází jen velmi vzácně. Je to podmíněno úkolem duše tady na Zemi a úrovní jejího rozvoje. Avšak i přesto se každý může naučit s nimi rozmlouvat prostřednictvím vlastní intuice a vnitřního hlasu.

Naučte se vést vnitřní dialog. Položte si otázku a trpělivě čekejte na odpověď. Zklidněte své myšlenky. Meditujte. Pomůže vám to naučit se ovládat vlastní mysl a v kteroukoli chvíli dosáhnout stavu vnitřní harmonie. Zapamatujte si stav, kdy hlava je čistá, jste prázdní a otevření přijetí zpráv.

Právě v takovou chvíli můžete uslyšet odpověď na svoji otázku, která se dostaví v podobě ozařující myšlenky. Budete k ní naplněni tou nejvyšší důvěrou a nebudete váhat s jejím přijetím. Můžete přitom pocítit lehké mrazení nebo příjemné vzrušení. Zapamatujte si tento stav, možná bude v budoucnu vaším znamením pro odpověď ze světa duší.

Nebojte se žádat o pomoc nebo znamení. Sledujte, co se bude dít kolem vás. Možná po vyslovení své žádosti pocítíte teplo a dokonalou harmonii v duši, kterou zaplaví klid, možná že vedle vás z ničeho nic usedne motýl, nebo snad z rádia nebo televize zaslechnete něco, co upoutá vaši pozornost.

Pamatujte si, že strážní andělé vám nikdy nebudou radit k vykonání něčeho špatného, nikdy nebudou přehánět nebo podněcovat váš hněv nebo strach. To nejsou oni, toho je schopno jen a pouze vaše EGO.

Milují nás a mají o nás velikou starost a péči. A my je stejně milujeme a stejně o ně pečujeme. Tvoříme s nimi jeden jediný celek a naše láska nikdy nedovolí, abychom se rozloučili.

=========
6 příznaků, že jste vezdejším andělem (a nevíte o tom)
Jak rozvíjet jasnoslyšení

Facebook AstroPlus.cz