6 příznaků, že jste vezdejším andělem (a nevíte o tom)

6-priznaku-andel

Máte-li pocit, že jste možná andělem, ale nejste si tím zcela jisti, určitě si přečtěte popis těchto šesti příznaků

Tento typ lidí nejspíš znáte pod různým označením – například nositelé světla nebo andělé vezdejší a podobně. Možná se dokonce cítíte být jedním z nich.

Nositelé světla přišli na svět proto, aby se o své světlo podělili jak je to jen možné, aby naší planetě přinesli pozitivní změny. Nikdy nepřijmou a nesmíří se s nenávistí, nesnášenlivostí, násilím a různými formami útlaku. Hlavním snem takových lidí je nastolení trvalé harmonie na celé Zemi, aby její obyvatelé mohli konečně zapomenout na všechny své strázně a starosti.

Nositelé světla mnohému v dnešním světě nejsou schopni rozumět, neboť se cítí být dušemi, které prošly nejedním převtělením a které zažily lepší časy. Proto sem byly poslány znovu, aby obrodily a obnovily Zemi. Přišly ze světa, kde lidé žijí v dokonalém souladu jeden s druhým, se zvířaty i s přírodou. Vezdejším andělům je však dobře známo, že my se nejspíše nikdy nedokážeme k takovému způsobu života vrátit; proto si jen usilovně přejí, abychom se naučili žít v souladu se svým dnešním světem. Touží po tom, aby každý člověk na světě žil v radosti, štěstí a dostatku. Jsou to ti nejnezištnější lidé, jaké vůbec kdy můžete potkat.

Rádi by všem darovali čistou, milující energii, která lidem pomáhá v životě najít své nejvyšší Já. Rádi by všechny problémy a strádání zanechali minulosti, abychom se my jako lidé vůbec mohli dokázat naučit žít v harmonii s božstvím. Mají pouze ušlechtilé úmysly, avšak stav věcí na Zemi v nich často vyvolává sklíčenost.

Máte-li pocit, že byste snad mohli vezdejším andělem být, ale nejste si tím zcela jisti, určitě si přečtěte následující text, který vám umožní ujistit se o své skutečné roli na Zemi.

6 příznaků vezdejších andělů

  1. Jste velmi citliví

Je zřejmé, že vezdejší andělé sem přišli s velikým posláním, jenomže za záchranu planety je třeba zaplatit velikou cenu. Občas se vezdejší anděl cítí strašlivě vyčerpán všemi světovými problémy. Zmocní se ho pocit, že všechny jeho snahy o vyřešení všech protikladů a rozporů na Zemi jsou zbytečné. Vezdejší andělé mohou dokonce pociťovat velmi silné rozčarování nad uspořádáním věcí na této planetě a nemožností realizovat změny. Nemají rádi velké a hlučné zástupy lidí, neboť setkání s nepřátelskými energiemi je silně vyčerpává.

Vezdejší andělé jsou velmi citliví pokud jde o násilí, nenávist a veškeré negativní informace šířené sdělovacími prostředky. Velkou část času se snaží trávit ve svém pokoji a čelit tak zmatkům a tíživému působení vnějšího světa.

Pokud se vám to podobá, jste možná vezdejším andělem.

  1. Máte rádi samotu

Nositel světla či vezdejší anděl rád tráví čas o samotě, aby se mohl uvolnit a uvést do rovnováhy svou energii. Jak už jsme říkali, pociťuje tento typ lidí často velmi silnou vyčerpanost současnou civilizací. Potřebují být nějakou dobu sami, aby si vyléčili psychická traumata a připravili se na další setkání s vnějším světem. Opravdu velmi rádi brouzdají hluboko ve vlastním podvědomí, což jim umožňuje dát se do pořádku. Vezdejší andělé vědí, že aby změnili svět, musejí změnit sebe a neustále pracují na tom, aby byli lepší.

  1. Mnoho sil věnujete péči o jiné

Cítíte se být člověkem vnímavým vůči jiným lidem a chcete jim pomáhat v jejich starostech a problémech? Jestliže ano, jste možná skutečně pozemským andělem. Tito lidé jsou ochotni všechno nechat být, jen aby pomohli těm, kdo to potřebují. Sami prožili mnohé a nepřejí si, aby někdo další zakoušel bolest. Nositelé světla pociťují hluboké spojení se všemi lidmi kolem sebe a rádi by utěšili všechny, kdo utěšit potřebují. Pozemští andělé dobře vědí, jak strašné a těžké to je, když okolní svět ustavičně jen potvrzuje nejistotu lidské existence. Nikdo neví, co mu přinese zítřek, avšak nositelé světla jsou přesvědčeni o tom, že mohou mnohé udělat pro to, aby svět byl o něco lepší už dnes.

Žijí, jak se říká „právě teď“ a touží co možná výrazně změnit lidský život k lepšímu. Moc dobře chápou, jaké to je, když lidé musejí žít jako ta veverka, která od rána do noci jen běhá v kolečku… oni sami museli dříve vést stejný život.

  1. Cítíte se povinni dosáhnout určitého cíle

Světská sláva vám nic neříká, nechcete jít dříve vybranou životní cestou. Nelíbí se vám programy, které chystá lidská společnost v níž žijeme a nikdy jste neměli pocit, že musíte následovat někoho jiného. Chcete tu zanechat svou vlastní stopu a žít podle svých vlastních pravidel. Nemáte v oblibě lidi, kteří se vám pokoušejí říkat, jak máte žít a co máte dělat. Cítíte se povoláni vykonat něco většího, než to, co mají lidé za „normální“ a toužíte po samostatné seberealizaci. Pozemní andělé mohou cítit vřelou náklonnost k činnosti v oblastech, kde mohou lidem prokazovat hmatatelnou, skutečnou pomoc: mohou pracovat jako sociální pracovníci, psychologové, maséři nebo lékaři alternativní medicíny. Jsou si vědomi a cítí, že mají léčitelské schopnosti, proto chtějí pracovat tam, kde mohou tuto svou schopnost uplatnit.

Mohou se dokonce zanášet myšlenkami na otevření vlastního podniku, aby se tak zbavili každodenní rutiny a závislosti doprovázející každou „normální“ práci.

  1. Máte silnou intuici

Při životních rozhodnutích se nejspíš neřídíte logickou úvahou, ale daleko spíše vlastními city a intuicí. Pozemští andělé jsou schopni skutečně velice hlubokého procítění, což zásadně protiřečí uspořádanému a logickému způsobu života moderní společnosti.

Váš život je do značné míry spojen s oblastmi oslovujícími lidské emoce: s uměním, hudbou, vyprávěním a stykem s jinými lidmi. Dovolujete své intuici, aby vás vedla životem a ona vám pomáhá chápat každý váš další krok.

Pozemní andělé svému vnitřnímu hlasu důvěřují, neboť je jim známo, že pokyny, jichž se jim touto cestou dostává, přicházejí přímo od Božství. Věří, že díky Vesmíru se v jejich životě vyskytují jenom dobří lidé a dobré věci. Vědí také, že intuice je prostředkem, kterým s nimi Vesmír rozmlouvá.

Často se obracejí o pomoc ke svým duchovním vůdcům z astrálního světa a andělům. Zabývají se různými duchovními cvičeními.

  1. «Soudobé ideály“ zavrhujete

Většina nositelů světla a pozemních andělů nedokáže současný svět pochopit. Nerozumějí tomu, proč věnujeme tolik času práci, kterou nesnášíme, jen proto, abychom si mohli dovolit koupit věci, které vlastně nepotřebujeme. Proč je práce u lidí na prvním místě? A proč dál znečišťují svou planetu, která je přece jejich jediným společným domovem? Proč tolik spotřebovávají a tak málo dávají? K čemu jsou jim války a rasismus? Proč není lidská společnost civilizovanější? Nositele světla a pozemní anděly tyto otázky neustále pronásledují, odpovědi jsou však nejčastěji velmi bezútěšné, což je vede k tomu, že soudobou společnost zavrhují. Podle jejich rozumu je starost a péče o Zemi stejně jako o druhého člověka normálním životním projevem.

Vezdejší andělé pochopili, že nemůžeme žít izolovaně jeden od druhého, to bychom zkrátka nepřežili. Jen tiše doufají, že se lidé dokážou spojit doopravdy a společně oslavit své právo na lásku, dostatek, štěstí a svobodu. Na Zemi je vše, aby lidé mohli vést důstojný a bohatý život – všichni. Hlavní překážkou toho je naše vědomí. Vezdejší andělé se soustřeďují na šíření této dávné moudrosti v naději, že se jim podaří lidi probudit a sjednotit.

Pozemní andělé s oblibou tráví mnoho času v přírodě, kde se cítí daleko pohodlněji, doslova jako doma. Váží si přírody a váží si všeho, co je s přírodou spojeno. Snaží se vzdálit materialismu, chtivosti, velkým firmám a všemu, co slouží pouze rozdělování lidí.

Pokud vám uvedená znamení odpovídají, jste nejspíše nositelem světla. Čeká vás těžká cesta, ale můžete přinést mnoho prospěšného. Pokaždé, když budete na rozpacích, když ztratíte náladu nebo budete vyčerpáni, připomeňte si své poslání. Přišli jste sem prožít svůj život, jakkoli je odlišný od toho, co pokládají za správné jiní lidé. Byli jste sem sesláni, abyste zářili světlem a změnili svět k lepšímu.

=========
Kouzlo vánočního stromečku
Jak si vybrat svůj ochranný kámen

 

Facebook AstroPlus.cz