Jak rozvíjet jasnoslyšení

Jasnoslyšení je zvláštní dar, který lidem umožňuje slyšet hlasy nebeských poselství. Mnoho lidí slyšelo o schopnosti jasnozření nebo o třetím oku, jen málokdo se však zajímá nebo vůbec kdy slyšel o jasnoslyšení. Upřesněme, že tato schopnost stejně jako jasnozření, jasnovidění či jasnovidnost pomáhá zjistit nebo očekávat různé události.

Schopnost jasnoslyšení se rozvíjí o něco snadněji než jasnozřivost. Člověk tímto darem obdařený položí otázku a v hlavě slyší odpověď. Vždy je však třeba ozřejmit si, kdo odpovídá, protože to mohou být jak dobří andělé, tak bytosti z temnoty.

Panuje přesvědčení, že duše žijící v astrálním světě nejsou schopny lži, proto při kontaktu s nimi je třeba klást přesné otázky. Ptát se na navázání kontaktu je třeba v kladném módu. Na přesné otázky vždycky přichází přesná odpověď.

Každý člověk má energetické uši umístěné na stejném místě, jako sluchové orgány obyčejné. Energetické uši se mohou zvětšovat a stáčet do trubky. Právě díky těmto schopnostem člověk nadaný jasnoslyšením získává informace nedostupné sluchu jiných lidí. Slyšet dokáže nejenom hlasy, ale i jiné, indiferentní zvuky, hudbu, písně, ťukání a jiné šumy nemající materiální zdroj. Všechny zvuky přicházející z jiného světa jsou vysoce choulostivé. Je-li vybaven jasnoslyšením, slyší je člověk nejenom tehdy, kdy je potřebuje, ale i v jinou dobu. Má tak možnost naslouchat celým dlouhým rozmluvám neviditelných bytostí.

Jasnoslyšení stejně jako jasnozření je vlastní pouze lidem schopným soucitu, s dobrým srdcem a čistými úmysly. Jasnoslyšení můžeme rozdělit na dva typy :

1. Náhodná, k nimž dochází podvědomě, člověk zkrátka uslyší v hlavě řeč, která mu napoví něco o nadcházející události. Obvykle se takové hlasy objevují jen ojediněle nebo velice vzácně. Člověk jim většinou nepřikládá žádný zvláštní význam. Častěji však člověk slyší zcela nesrozumitelnou řeč.

2. Vědomě vyvolaná. Senzibilové, šamani a jiní lidé schopní jasnoslyšení dokážou slyšet slova zemřelých lidí, andělů a jiných bytostí. Své schopnosti cílevědomě rozvíjejí, aby mohli pomáhat jiným.

Aby v sobě člověk rozvinul schopnost jasnoslyšení, musí se soustředit a zbavit svou mysl všech myšlenek. Jasnoslyšení může mít více podob:

1. Řeč slyšená ve vlastní hlavě. Hlasy zaznívající v hlavě nezávisle na vůli člověka.

2. Informace získávané prostřednictvím biopole u spánků. Takto je možné získávat informace o budoucnosti a dozvídat se, co se dělo v minulosti.

3. Umění slyšet. Člověk se naladí na určitou vlnu a dostává informace. Snad by to šlo přirovnat k radiopřijímači. Smysl získávání zpráv je tentýž.

4. Přijímání informací tělem. Mnoho lidí občas při poslechu hudby cítí, jak jim po těle přebíhá mrazení. Je to důsledek schopnosti těla přijímat informace a reagovat na ně.

Lidé jsou obvykle ohromeni schopnostmi člověka s jasnoslyšením. Málokdo si uvědomí, že tento dar byl původně dán každému. Existuje dokonce názor, že dříve nejenom měli tuto schopnost naprosto všichni, ale také ji využívali. V průběhu času však upadla v zapomnění. Dnes je dána jenom těm, komu se poštěstilo si ji uvědomit nebo kdo ji u sebe cíleně rozvíjí. To může skutečně každý, kdo o to stojí.

Jak se naučit rozvíjet jasnoslyšení

Budete potřebovat hodiny. Usaďte se pohodlně a zavřete oči. Co je podstatou tohoto postupu? Maximálně se uvolnit a slyšet pouze tikání hodin. Každý den se od hodin o něco víc vzdálit a přesto je slyšet. Opakujte den za dnem, pokaždé asi po deseti minutách. Časem se naučíte slyšet nejenom tikání hodin, teď už umístěných daleko od vás, ale i rozmluvy někde v dálce. Nacvičujte v tichu a ve tmě. Ideální je ucpat si navíc uši ucpávkami. Položte se na rovnou podložku, naprosto se uvolněte a naslouchejte sami sobě. Když v uších uslyšíte hukot, soustřeďte se na jeho poslech . Postupně se hukot bude měnit, může nabýt podoby bubnování, zpěvu ptáků, nebo se úplně proměnit v nějakou hudbu.

Když se naučíte slyšet zvuky nevydávané jinými lidmi, je vhodné přejít k nácviku s jinými bytostmi. Nejlepší je tento postup nacvičovat v noci. V místnosti musí být naprosté ticho, okna i dveře musejí být zavřené. Opět se pohodlně uložte, maximálně se uvolněte. Na začátku několikrát prudce nadechněte a vydechněte. Potom v myšlenkách položte otázku, která vás zajímá, opakujte ji několikrát. Potom proneste přesně formulovanou otázku nahlas a zaposlouchejte se. Nato se zeptejte: „Kdo je tu?“. Pokud se vaše schopnost jasnoslyšení dostatečně rozvinula, anděl či démon přítomný v místnosti vám odpoví.

=========
10 snů, které bychom neměli ignorovat
Reinkarnace: fakta a důkazy

Facebook AstroPlus.cz