10 typů energetických upírů a jak se před nimi chránit

Toxičtí lidé nepodléhají žádné logice. Někteří existují ve šťastné nevědomosti o svém negativním působení na lidi kolem sebe, jiní si jak se zdá přímo libují v ubližování a ničení jiných. Člověk se musí naučit vycházet a jednat s nejrůznějšími lidmi, avšak kontakt s osobou v pravém slova smyslu toxickou nikdy nepřinese nic, co by vynahradilo čas a energii, které byly na tento kontakt vynaloženy – obojí pouze odčerpává. Toxičtí lidé kolem sebe ustavičně vytvářejí zbytečné a nepotřebné komplikace a konflikty, a jsou tak, což je ze všeho nejhorší, nepřestavitelným  zdrojem stresu.

„Lidé vás mohou buď inspirovat nebo vyčerpávat, proto je vybírejte moudře.” Hans F. Hansen

Nedávný výzkum prováděný na univerzitě Friedricha Schillera v Jeně ukázal, nakolik závažné téma toxicity ve vzájemném působení lidí je. Bylo zjištěno, že je-li člověk vystaven působení faktorů vyvolávajících silné emoce — například takové, které zakouší ve styku s toxickými osobami — provokuje to v jeho mozku vznik a rozvoj velmi silné stresové reakce. Ať je to pouhé negativní vnímání nebo krutost, syndrom oběti nebo prostě bláznivé chování, toxičtí lidé vyvolávají u jiných stresový stav, kterému je třeba se za každou cenu vyhnout.

Schopnost ovládat své emoce a odolnost vůči stresu přímo ovlivňují výkonnost. Společnost TalentSmart z kalifornského San Diega provedla výzkum mezi více než milionem lidí. Vyšlo najevo, že 90 procent nejlepších pracovníků vynikalo vysokou schopností ovládání vlastních emocí ve stresových situacích, což jim umožňovalo zachovat klid a sebeovládání. Jedním z vůbec největších talentů těchto lidí je jejich schopnost toxické lidi v čas rozpoznat a udržovat si od nich odstup.

Říká se, že člověka formuje především těch pět lidí, s nimiž tráví většinu času. Pokud byste připustili, aby v této pětici byl toxický jedinec, zjistili byste velice záhy, jak mocně brání styk s tímto člověkem vašemu rozvoji. Problémem je, že jestliže toxické osoby nerozpoznáme hned zpočátku, nedokážeme se od nich později distancovat. Podstatné také je naučit se odlišovat lidi skutečně toxické od osob nervózních, které pouze mají problémy s komunikací.

Seznámíme vás s deseti typy toxických energetických upírů, od kterých je lepší držet se raději dál, abychom nakonec nebyli jako oni.

1. Drbny.

Velké mysli hodnotí ideje. Průměrné mysli se zabývají událostmi. Malé mysli hodnotí lidi.” Eleanor Rooseveltová
Drbny mají požitek z neštěstí někoho jiného. Zpočátku snad i může působit zábavně a žertovně zabývat se něčím přešlapem či nedopatřením v profesionálním nebo osobním životě, postupně to však začíná být únavné, probouzí to odpor a konec konců uráží jiné lidi. V životě je dostatek pozitivních věcí, o kterých se můžeme dozvídat od velmi zajímavých lidí, než abychom utráceli čas klepáním o něčích nezdarech. Navíc to doopravdy nesvědčí o taktu nebo dokonce soucitu.

2. Upíři temperamentní.

Někteří lidé své emoce neovládají vůbec. Vrhají se na vás s výlevy svých citů naplněni přesvědčením, že právě vy jste buď příčinou nebo řešením veškerých jejich neštěstí. Je těžké tyhle typy ze svého života vyřadit a zbavit se jejich dotírání, protože jejich neschopnost zvládat vlastní emoce budí krom jiného také lítost. Jenomže v kritické chvíli na vás takový temperamentní toxický člověk vychrlí veškerou svoji negativitu, proto je lepší se těmto typům vyhnout za jakoukoli cenu.

3. Oběti.

Tyto typy upírů je těžké rozeznat, protože nejprve s jejich problémy zcela přirozeně soucítíte. Teprve postupně vám začíná docházet, že jejich „Mám to teď moc těžké“ platí jaksi stále. Oběti se pružně a obratně vyhýbají jakékoli osobní odpovědnosti, jakoukoli nevelkou překážku na své cestě dokáží nafouknout do rozměrů vpravdě biblických a vydávají ji za nepřekonatelnou. Životní těžkosti rozhodně nechápou jako lekce s možností poučení, získání nové zkušenosti a podpory osobního růstu. Každý problém vnímají jako závěrečné tragické finále. Existuje jedna stará pravda: „Bolest je nevyhnutelná, avšak utrpení je věcí osobní volby“. Toto konstatování skvěle vystihuje toxicitu upírů-obětí, které si vždycky zvolí utrpení.

4. Upíři zahledění do sebe.

Tihle lidé všeobecně kazí náladu svou studeností a chladným odstupem od jiných lidí. Obvykle je rozpoznáme podle pocitu osamělosti, který se nás v jejich společnosti neodbytně zmocňuje. Podle názoru těchto upířích typů nějaký skutečný, blízký nebo dokonce důvěrný kontakt s kýmkoli jiným nemá žádný smysl. A vy pro ně nejste ničím jiným, než nástrojem k posílení jejich vlastního sebevědomí.

5. Závistníci.

Podle závistníkova názoru se sousedova tráva vždycky víc zelená. I když takového závistivce potká něco opravdu moc pěkného, nemá z toho žádné uspokojení. Své úspěchy totiž ustavičně porovnává s úspěchy jiných lidí. Jenomže uspokojení musí člověk nacházet vždycky sám v sobě. Krom toho si musíme upřímně přiznat, že na světě se při troše hledání vždycky najde někdo, kdo je v něčem šikovnější nebo schopnější než my. A je to zcela přirozené. Nicméně příliš častý kontakt se závistníky v sobě skrývá nebezpečí, že se od nich nakazíte nedostatkem respektu k vlastním úspěchům.

6. Manipulátoři.

Manipulátoři vás zbavují času i sil a maskují se přitom přátelstvím. S těmihle chytráky to může být těžké, protože se tváří jako největší kamarádi. Vědí, co se vám líbí, co vám udělá radost a co vás rozesměje, jenomže tohle všechno využívají pro své vlastní cíle. Manipulátor od vás totiž nakonec vždycky něco potřebuje. Pokud se ohlédnete zpět a zhodnotíte vztah s tímto typem člověka, zjistíte, že vždycky si něco bere a nikdy nebo jen velice vzácně sám něco poskytuje – většinou když mu spolu s tím kyne nějaká výhoda. Udělá všechno, aby vás ohromil, a to jenom proto, aby vás potom tím snadněji využil.

7. Mozkomoři.

Ve své sérii s Harry Potterem Joanne Rowlingová píše o obávaných temných bytostech, dementorech, česky mozkomorech. Vysávají lidské duše a zbavují lidi šťastných pocitů a vzpomínek. Lidé se tak proměňují v pouhé tělesné obaly. Když je takový dementor nablízku, jakoby se zešeřilo a pociťujete chlad. Každého, kdo se ocitne v jejich blízkosti, mohou pohltit ty nejhorší vzpomínky. Sama Rowlingová prohlásila, že mozkomory stvořila podle velmi negativních lidí, kteří už pouhou svou přítomností zbavují životních sil všechny, kdo se vyskytnou kolem nich. Dementoři ničí lidi tím, že každému sugerují svůj vlastní pesimismus a negativitu. Sklenice je pro ně vždycky napůl prázdná. I tu nejpříjemnější situaci dokáží zničit, protože ji zaplaví svými obavami a neklidem.

Univerzita Notre Dame prováděla svého času výzkum, který potvrdil, že studenti, kteří měli za sousedy pesimisticky naladěné typy, projevovali mnohem silnější sklon k pesimismu a depresím.

8. Zkažení.

Existují toxičtí lidé, kteří vždycky od počátku mají špatné úmysly a těší se z neštěstí a bolesti jiných. Chtějí vás buď zranit, nebo mají v úmyslu od vás něco získat – jinak pro ně nepředstavujete žádný zájem. Výhodou se snad dá nazvat skutečnost, že tyhle lidi snadněji rozpoznáte a můžete je snáz a rychleji vyloučit z okruhu osob, s nimiž se stýkáte.

9. Kritici.

Kritici vám okamžitě sdělí, co je dobře a co je špatně. Mají ve zvyku zmocnit se čehokoli, co se vám líbí a zařídit to tak, abyste se kvůli tomu cítili hrozně. Neumějí si si vážit lidí, kteří nejsou jako oni a už vůbec se nesnaží něčemu se od nich naučit. Tyto typy hledí na všechny z výše své vlastní neomylnosti a dokonalosti. Vaši touhu být upřímným, srdečným a otevřeným člověkem budou kritici všemi možnými způsoby srážet a omezovat, takže je v každém případě lepší se jim vyhnout.

10. Povýšenci.

Každý kontakt s náfuky, povýšenými a arogantními lidmi, představuje čistou a zhola zbytečnou ztrátu času. Ve všem, co děláte, spatřují tihle upíři výzvu. Povýšenost je zástupným sebevědomím, maskujícím obvykle velkou nejistotu a mizivou sebedůvěru. Výzkumy prokázaly, že arogance bývá spojena s velikým množstvím pracovních problémů. Povýšení lidé jsou velmi často špatnými výkonnými pracovníky, nedokáží akceptovat a souhlasit se zadaným úkolem, vzpírají se daným pravidlům a mají více problémů s poznávacími funkcemi než běžný statisticky průměrný jedinec.

Jak se chránit, když někoho z takových lidí poznáme:

Toxičtí lidé přivádějí okolí k šílenství svou iracionalitou. Nedělejte si žádné iluze, jejich chování skutečně překračuje rámec zdravého rozumu. Proč byste tedy měli svým emocím povolovat a zatěžovat je reakcí na takové typy a proč byste se měli nechat zatahovat do jejich nesmyslných řečí? Čím iracionálnější a nepřiměřenější je jeho jednání, tím snáz se dokážete vyvléknout z nástrah toxického člověka.

Nepokoušejte se je však přehrát v jejich vlastní hře. Držte si od nich emocionální odstup a k jednání s nimi přistupujte jako k vědeckému experimentu, nebo jako byste byli psychoterapeutem, pokud vám snad taková myšlenka připadá přijatelnější. Na jejich emocionální chaos reagovat vůbec nemusíte a také se o to nepokoušejte, posuzujte pouze fakta. Buďte ostražití a stále mějte na paměti, že se nesmíte emocionálně angažovat. Nikdy nedokážete někoho přimět, aby vás přestal provokovat, pokud přesně neuvidíte, jak to vlastně dělá. Budete muset sebrat veškeré svoje síly a trpělivost a zvolit ten nejlepší možný postup jednání. To je naprosto normální, klidně si k tomu dopřejte čas.

Mnoho lidí má za to, že protože s někým pracují nebo dokonce žijí, nemají žádnou možnost, jak ovládnout chaos, který ho neměnně doprovází. To je ovšem zásadní omyl. Když toxického jedince poznáte, naučíte se rozpoznat a také předvídat jeho chování. To vám pomůže logicky si promyslet kdy a jak s ním jednat a za jakých podmínek by se tomu dalo vyhnout. Můžete si vymezit přesné hranice, musíte to však udělat vědomě a s předstihem. Jestliže necháte věci jít svou cestou, budete ustavičně vtahováni do nekonečných spletitých rozhovorů. Pokud nastolíte meze a rozhodnete kde a kdy budete s podobným obtížným jedincem jednat, dokážete větší část chaosu, který ho provází a který produkuje, ovládat. Musíte jediné: tvrdě stát na svém a hájit své hranice, pokud se je pokusí překročit. A to se dá spolehlivě očekávat.

=========
Důkazy reinkarnace
Jak si vzpomenout, kým jsme byli v minulém životě.

Facebook AstroPlus.cz