Nápovědi vyšších sil. Jaká znamení nám posílají.

Dialog mezi námi a vyššími silami probíhá neustále, i když většinou pouze jedním směrem.

Je tomu tak proto, že lidé vlivem nejrůznějších objektivních okolností z devadesáti procent ztratili své schopnosti. Těch, kteří umějí rozmlouvat s vyššími silami, je méně než jedno procento. Lidské vědomí zcela uvízlo v močálu každodennosti, k velké škodě všech lidí. Lidé nemají čas či snad se jim nechce vzpomenout si sami na sebe nebo dokonce na svou pravou, vesmírnou podstatu.

Transcendentní vesmírné síly přitom člověku ukazují cestu, kterou by se měl rozvíjet, podávají mu návod, jak Zemi proměnit v dokonalý ráj. Vesmír vysílá svá příznivá znamení, varování před nebezpečím, naplňuje informační pole naší planety těmi nejzávažnějšími poznatky a zprávami. Lidé jim však umíněně odmítají naslouchat. Možná však, že jim jen nerozumějí. Co by bylo třeba, aby porozuměli?

Nápovědi vyšších sil aneb Jak nám Vesmír dává svá znamení

1. Intuice. Jazyk pocitů a emocí. Astrální tělo, které si člověk prakticky neuvědomuje, nevnímá ho. Přitom však snít a cestovat ve snu člověk dokáže právě pouze v astrálním těle. Prostřednictvím srdečního kanálu intuice cestou pocitů sděluje člověku, co je pro něj dobré a co špatné. Pocity lehkosti a duševního komfortu hovoří o správně zvolené cestě. Nevysvětlitelná tíže na srdci nebo pocity neklidu a úzkosti varují a dávají znát, že něco není, jak má být.

2. Metoda biče. Jestliže se intuice nedoťuká na nešťastníkovy dveře, začne Vesmír naplňovat jeho pole množstvím nejrůznějších signálů a znamení. Jede-li například člověk všude na zelenou, je to dobré znamení, které dává najevo, že jde správnou cestou a správným směrem. Červená je samozřejmě červenou i v přeneseném slova smyslu. Drobné nepříjemnosti, které začnou hned zrána, také hovoří o přesném opaku správně zvolené cesty. Na podobná znamení narážíme všude, stačí jen mít oči dokořán. Avšak ani tento způsob nebude uplatňován věčně. Pokud tohle nezabralo a znamením nebyla věnována pozornost, přistoupí Vesmír k následující metodě.

3. Metoda situační. Tady už má působení na člověka širší záběr a větší rozměry. Patří sem události ovlivňující kariéru, rodinu, úspěchy, zdraví atd. Například manželská nevěra nebo vyhazov z práce. Jestliže i tyhle lekce nejsou pochopeny, volí Vesmír ještě tvrdší metody působení.

4. Metoda nezdaru. Tato drsná metoda má takříkajíc globální dopad, kdy se člověk doslova utápí v řadě po sobě následujících neúspěchů, smůly a trablí, pronásledují ho nemoci, přichází o přátele, materiální jistoty a nakonec i o rodinu. To je jasné znamení, že dotyčný kardinálně sešel z cesty a dal se směrem odporujícím jeho předurčení.

Spolu se všemi uvedenými náznaky se člověku neustále dostává nápovědí v podobě náhodně zaslechnutých slov, nápisů, na kterých bezděky ulpí pohledem, náhodně shlédnutých útržků filmu nebo zaslechnutých melodií. Člověk, který všechny tyhle napovídající náznaky přehlíží a nechápe, končí obvykle tragicky. Alkohol, drogy, hazardní hry nebo sítě nějaké sekty, to je obvyklé a nejčastější vyústění podobné hluchoty a slepoty.

Možná by lidem prospělo přestat se honit za lesklými pozlátky, která jim mají nahrazovat skutečné štěstí a zastavit se. Zvednout hlavu a zaposlouchat se. Rozhlédnout se kolem sebe a konečně doopravdy vidět. Zavřít oči a naslouchat svému srdci. Pak by uslyšeli, viděli a vnímali, co jim Vesmír vzkazuje a napovídá. A dokázali by změnit svůj vlastní život i celý svět.

=========
6 známek toho, že vaše duše prošla reinkarnací
3 známky toho, že někoho znáte z minulého života

Facebook AstroPlus.cz