6 známek toho, že vaše duše prošla reinkarnací

Víme, že zvláště na Východě je víra v reinkarnaci velmi silná. Řada východních filosofů rozšířila tuto víru po celém světě. Máme-li ji popsat jednoduše, jde o stěhování duší. Pro mnoho lidí je tahle víra přitažlivá tím, že jim dává příjemnou možnost věřit, že se mohou z člověka stát květem, pak znovu člověkem a poté třeba nějakým zvířetem. Ti, kdo vyznávají učení o reinkarnaci, uvádějí šest jasných znamení toho, že duše má svoji minulost…

1. Člověku se vracejí jedny a tytéž sny

Jisté ženě se ustavičně vrací stejný strašný sen: je malým dítětem, děvčátkem, oblečeným tak, jak se chodívalo v dobách Velké hospodářské krize. Běží temnou chodbou. Pronásleduje ji neznámý muž se sekerou v ruce. Když ji muž dostihne a chytí, žena se probouzí.

Jestliže se vám zdá, že jste někým jiným, žijete v jiné době a tento sen se vám vrací, pak podle názoru východních učenců je jisté, že máte za sebou minulé životy. Tak tomu musí být i u oné ženy.

2. Velmi silný šestý smysl

Intuici má každý člověk, v mládí bývá zpravidla dosti povrchní a s věkem a zkušenostmi nabývá na síle i přesnosti. Východní učení trvá na tom, že silná vrozená intuice a známkoou duše, která se přerodila.

3. Vzpomínka na to, co se nestalo

Někdy si člověk do detailu vybavuje situace, ve kterých se prostě nemohl ocitnout. Kupříkladu mladý člověk si pamatuje své vlastní stáří. Tento příznak je však poměrně vzácný.

4. Vidění budoucnosti

Hinduisté mají za to, že budoucnost se lidem někdy může zjevit prostřednictvím myšlenek, pocitů či zraku. Jung to vztahoval ke kolektivnímu podvědomí. Mechanismus tohoto jevu není znám, východní filosofové se však domnívají, že lidé, kteří prošli reinkarnací, tuto schopnost mají.

5. Mít pocit, že jsme starší

Na tento fenomén narážíme v podobě pocitů někoho, kdo má dojem, že jeho duše je starší než on sám. Jste-li na svá léta překvapivě moudří a vyzrálejší, než by odpovídalo věku, není vyloučeno, že za sebou máte dlouhou minulost a nyní prožíváte jednu z přítomností.

6. Člověk cítí nepřekonatelnou náklonnost k určitým epochám nebo kulturám

Dejme tomu, že někdo se narodil v roce 1988 a neuvěřitelně ho přitahují rušná dvacátá léta téhož století. Nebo se čistokrevný Němec ocitne poprvé v San Franciscu – a cítí se tam doma! Budeme-li věřit hinduistickému pohledu na věc, pak musíme přijmout jako skutečnost, že tito lidé v té době a na tom místě už žili. V minulém životě.

=========
Reinkarnace: fakta a důkazy
Neuvěřitelný příběh reinkarnace

Facebook AstroPlus.cz