Jak si vzpomenout, kým jsme byli v minulém životě.

Ezoterická i starověká východní učení nemají nejmenších pochyb o tom, že po dosažení určité úrovně vědomí si člověk si dokáže vzpomenout na svůj minulý život nebo dokonce i na několik předchozích reinkarnací. Pokud tomu tak je, pak je zřejmé, že člověk mohl žít v různých obdobích, v různých zemích a městech, v různých podobách a s různou povahou, být ženou a pak zas mužem, šlechticem nebo rolníkem. Vybavit si svůj minulý život nebo životy přitom může různými způsoby.

Pozornost věnujte svým snům a snažte se zapamatovat si je. Některé sny, zejména takové, které se vracejí a jejichž děj se často opakuje – třeba i v různých obměnách, mohou být vzpomínkami souvisejícími s minulou reinkarnací. Je možné, že k odpovědi na otázku po minulé reinkarnaci vás postrčí právě úryvek nějakého snu. Vyloučena není ani možnost, že si budete pamatovat určité epizody nebo věty ze své vzdálené minulosti. Pokud začnete různé náznaky a nápovědi ze snů dávat dohromady, můžete se dopracovat obrazu nebo i celého filmu o svém předchozím životě.

Chcete-li si svůj sen zapamatovat a získat z něj odpověď na otázku o minulém životě, je třeba naladit se na získání potřebné informace už před usnutím. Když zavřete oči, přehrajte si v duchu události minulého dne, potom události dne předchozího tomu dnešnímu, atd., jako byste se vraceli ve stroji času. Mnohé mohou napovědět také proslulé a do jisté míry záhadné okamžiky déjà vu. Stává se například, že se s někým poprvé setkáte – přesto však máte pocit jakési blízkosti a ničím nevysvětlitelné přesvědčení, že toho člověka odněkud znáte… snad právě z minulého života? Stejně tak vám může připadat důvěrně známé místo, kam jste přišli poprvé.

Rovněž některé sklony, zvyky či talenty mohou být přenášeny z jednoho života do druhého. Zvláště to platí o takových, které ve vaší rodině ani širším příbuzenstvu nikdo nemá nebo neprojevuje. Nejpravděpodobnější to je u nějaké vrozené schopnosti k něčemu nebo když například s velkou rychlostí, v řádu měsíců nebo i týdnů, dokážete zvládnout nějakou nauku nebo umění, jejichž studium by jiným zabralo mnoho let.

Snažte se také zjistit, zda vás to netáhne do nějakého konkrétního místa, třeba města nebo země, lesnaté nebo hornaté krajiny. Možná, že jste tam ve svém minulém životě žili a dnes vás takové kraje opět přitahují. Někteří psychoterapeuti a parapsychologové, přesvědčení o existenci reinkarnace také věří, že právě v minulých inkarnacích se často kryjí příčiny různých nemocí, zejména psychické povahy – různých fóbií, obsedantních myšlenek, depresí a tak podobně. Lidé často zažívají nepochopitelný strach z předmětů, které v minulém životě byly příčinou jejich úmrtí. Chorobný strach z vody se může například vyskytnout u těch, kdo se kdysi utopili, klaustrofobií mohou trpět lidé v minulosti věznění, příčinou astmatu některých osob může být smrt uškrcením, kterou zahynuli v minulé inkarnaci, nemoci svalů a kostí trápívají lidi, kteří v předchozím životě utrpěli nějaké zranění.

Jedním ze způsobů, jak nahlédnout do minulosti, je regresivní terapie. Nejčastěji jde o metodu, při níž je člověk ponořen do hluboké hypnózy, ačkoli jsou i jiné způsoby regresivní terapie (tzv. abreaktivní hlubinná terapie). Regresivní hypnoterapie je vlastně řízeným vzpomínáním, vybavováním prožitků z hluboké minulosti. Může pomoci vyléčit mnoho dávných tělesných a duševních nemocí. V jejím průběhu může u pacientů dojít i k pozitivním vnějším změnám. Regresivní hypnóza může objevit úžasné, dech beroucí příběhy.

Vybavit si své minulé životy člověk může také během meditace. Je třeba ponořit se hluboko do sebe a prozkoumat vnitřní svět svého podvědomí, ve kterém je uložena paměť minulého života. Zároveň je důležité zaujímat k reinkarnaci klidný a vyrovnaný postoj bez předsudků, a to ještě před začátkem meditace, aby se případná úzkost nestala překážkou vaší vnitřní cesty.

=========
Jak číst nápovědi osudu?
Rozšířené mýty o meditaci

Facebook AstroPlus.cz