Rozšířené mýty o meditaci

Existuje mnoho názorů a teorií o tom, co je to vlastně meditace. Mnoho lidí se domnívá, že je to jen zbytečná ztráta času. V našem článku se pokusíme podobné mýty zavrhnout a pomoci všem, kdo by rádi objevili něco nového a chtěli by pomocí meditace řešit konkrétní životní otázky.

První mýtus — naučit se meditovat je velmi těžké.

Hodně lidí má za to, že je k tomu třeba vyvinout značné úsilí a obětovat spoustu času, přičemž výsledek není zaručen. Hlavním důvodem vzniku tohoto přesvědčení je skutečnost, že většina učitelů vyzývá dosáhnout při meditaci „prázdnoty“. Dosažení vnitřní prázdnoty vyžaduje úplně se na poměrně dlouhou dobu zbavit myšlenek, což je pokládáno za náročné umění. Existují však zcela prosté a účinné postupy, které pomáhají zbavit se myšlenek a dostat se do meditativního stavu.

Druhý mýtus — myšlenkový proces je při meditaci na překážku.

Tak to vůbec není. Překážkou je pouze chaotický, nekontrolovaný myšlenkový proces. Mysl podrobující se vědomí je schopna během meditace vytvářet skutečné zázraky. Krom toho je cílem každé meditace dosáhnout stavu vědění, to jest získat odpovědi na své otázky. Abychom však mohli položit otázku, je třeba ji v mysli zformulovat. Pokud byste se pak přicházející odpovědi chtěli zbavovat jako nepotřebných myšlenek, cíle meditace byste vůbec nedosáhli.

Třetí mýtus — k meditaci je nezbytné naučit se sedět v pozici lotosového květu.

Za prvé, bez porozumění smyslu této pozice, stejně jako u každého jiného gesta, nemá ani smysl ji zaujímat. Za druhé, pokud byste v průbehu meditace začali mít nepříjemné pocity v důsledku otoků, otlaků a bolestí, silně by vám to bránilo dosáhnout koncentrace. Ve skutečnosti je během meditace možné klidně sedět na židli nebo na podlaze, v každé poloze, která pro vás bude co nejpohodlnější. Podmínkou jsou rovná záda a nepřekřížené ruce či nohy, abyste neblokovali energetické proudy.

Čtvrtý mýtus — meditace nemůže přinést žádný praktický užitek.

Tenhle mýtus je vlastní především lidem, kteří nejeví žádný zvláštní zájem o možnosti duchovního rozvoje. Zdá se jim, že meditace je pusté a nesmyslné vznášení se nad vodami kdesi v oblacích, které nepřináší žádný konkrétní výsledek. Je třeba říci, že právě tento mýtus se obvykle rozplyne po prvních lekcích, kdy si člověk vytýčí nějaký konkrétní úkol. Ve skutečnosti však každá činnost, správně prováděná během vizuální meditace, vám do života vnese kladné změny, zatím co činnost prováděná nesprávně s sebou přinese problémy. Při meditaci totiž člověk pracuje se svým podvědomím a podvědomí je továrna konstruující lidský život. Právě podvědomí narýsuje to, co od něj chceme a provede odpovídající změny také v materiálním slova smyslu.

=========
Jak meditovat?
Jak změnit svůj život za pomoci vůní

Facebook AstroPlus.cz