Jak meditovat?

Meditace je starobylá technika typická především pro východní náboženství. Jejím cílem je očista a zklidnění mysli, získání vhledu a uvolnění celého organismu. Meditace je zdrojem jak psychického, tak fyzického odpočinku.

Když začínáte s meditací, nezanášejte se pochybnostmi, zda všechno děláte správně a tak, jak je třeba. V začátcích každé činnosti je člověku vlastní dělat chyby, to však není nic hrozného. Každý nováček zažívá ty či ony potíže.

Meditovat můžeme různě: můžeme pronášet mantru, zabývat se vizualizací, můžeme se soustředit na rytmus vlastního dechu nebo srdce. Žádný „správný“ postup neexistuje. Jsou prostě jen různé.

Na začátku se usaďte do pohodlné polohy, ať už na židli nebo na podlahu. Pozice lotosu naprosto není nezbytná, zvláště pokud pro vás není pohodlná. To hlavní je, abyste měli napřímená záda. Pokud jste se usadili na zemi, položte si pod sebe nevelký polštář, nebo si sedněte na paty. Meditovat vleže se nedoporučuje, je tu totiž jistá možnost, že byste usnuli.

Zklidněte dech. Zavřete oči. Zapomeňte na svět okolo. S každým nadechnutím si všímejte, jak vám vzduch prochází nosem, dostává se do plic a zvedá vám hrudník. Dýchejte zhluboka, beze spěchu. Až se trochu v tomto stavu zabydlíte, začněte počítat nadechnutí. Počítejte do čtyř. Při výdechu nechte mysl odpočívat. Pokud byste se snad spletli nebo přeřekli, nic se neděje, začněte počítat znovu. Nedovolte, aby vás myšlenky odváděly jinam. Zpočátku to nebude snadné, budete se rozptylovat, postupně však se naučíte koncentraci na vlastní dech.

Toto cvičení je možné si trochu ztížit Představujte si, že s každým nadechnutím se vám tělo naplňuje světlou čistou energií a s každým výdechem vás opouští všechno zbytečné – chaotické myšlenky i veškerá negativita.

Dále své vědomí zbavte všech myšlenek. Nic vás nesmí zneklidňovat. Každou myšlenku potlačte hned v jejím zárodku.

Pohrajte si trochu s vizualizacemi. Představte si sami sebe na kouzelném místě, kde je vám dobře a útulně. Může to být kdekoli, může tam být cokoli, hlavní je, aby se vám tam líbilo.

Prociťte své tělo. Každý sval, každý orgán, každou část těla. Uvolněte je. Napětí se umí hromadit a ve všedním životě si toho ani nemusíme všimnout. Neklesejte na mysli, když se vám hned napoprvé nepodaří se pohroužit do sebe. Tato schopnost nepřichází napoprvé, rodí se postupně. Obvykle napotřetí nebo napočtvrté se člověk skutečně odpojí od vnějšího světa.

Až bude váš trénink dostatečně dlouhý, naučíte se meditovat třeba ve frontě nebo v MHD, což vám umožní nejenom se odpojit od zmatku a shonu kolem, ale také si i v takové situaci odpočinout.

=========
Jak využívat aromata?
Jak změnit svůj život za pomoci vůní

Facebook AstroPlus.cz