Kdo je mi souzený? Jak poodhalit závěs tajemství…

Každý z nás si alespoň jednou v životě přál mít možnost nahlédnout za závěs skrývající přízračnou budoucnost… Příčinou jsou nejčastěji různé životní okolnosti. Velké množství věšteb se v minulosti týkalo hledání toho pravého a souzeného partnera a počítalo vždy především se zájmem mladých neprovdaných dívek. Ovšem způsoby zÍskání takové dlouho očekávané informace bývaly různé a občas také pořádně obtížné. Necháme tedy složité cesty poznání budoucího partnera být a věnovat se budeme těm druhům věštby, které se dají snadno provádět i v domácích podmínkách, bez ohrožení života či zdraví.

Věštění u okna. Způsob je to zcela prostý. Ukáže, co je budoucí partner zač. Dívka se posadí u okna pozdě večer, kdy všichni ostatní v domácnosti už spí a žádá svého souzeného partnera, aby projel kolem. Podle toho, kdo kolem okna projede, se dá usoudit na to, bude-li příští partner bohatý nebo chudý, starý nebo mladý, smutný nebo veselý, družný nebo spíše samotářský atd.

Věštění jména na lidnatém místě. Za tímto účelem má dívka na nějakém místě, na kterém se soustřeďuje velké množství lidí, žádat svého příštího partnera, aby vyjevil své jméno. Prví mužské jméno, které poté uslyší, bude jménem toho, kdo je jí souzen.

Noční věštění za pomoci soli. Už velmi starý způsob vyvěštění budoucího partnera ve snu. Aby všechno vyšlo tak jak má, musí se dívka na noc najíst vydatně osoleného pokrmu a žádat svého budoucího vyvoleného, aby ji v noci navštívil a přinesl pití. Muž, který její prosbu ve snu vyplní, bude její nastávající partner.

Věštění se zavázanýma očima. Rovněž velmi starý, prostý a jednoduchý způsob, jak poznat směr, ze kterého budoucí partner přijede či přijde. Za tím účelem se dívce zavazují oči, ať už doma nebo někde venku. Dívka se začíná otáčet po směru hodinových ručiček a v duchu žádá toho, kdo je jí určen jako partner, aby jí ukázal tu správnou světovou stranu. Když dívka řekne «stůj», oči jí rozvážou. Její ruce ukazují v tu stranu, odkud se budoucí partner objeví. Kdyby dívka při otáčení klopýtla, znamenalo by to, že budoucí ženich se v tomto roce ještě neobjeví. Kdyby snad dokonce upadla, bylo by jí souzeno zůstat až do stáří sama.

Věštění podle knihy. Pro tento účel mohou dívky využít kteroukoli beletristickou knihu (jakkoli některé využívají i slovníky), myslet si přesnou otázku a říci nahlas stránku a řádek, ze kterého se dá uhádnout odpověď. Kdyby snad řádek obsahoval pouze část věty a odpověď z ní by nedávala smysl, bere se celá věta jako celek, i když přesahuje ze řádku nahoru i dolů.

Věštění z lístečků v záhlaví postele. Pradávný způsob zjištění jména souzeného partnera. Na jednotlivé lístky papíru napíše dívka co nejvíce mužských jmen a položí je před spaním pod pod záhlaví své postele. Ráno naslepo sáhne pod postel a jméno na prvním lístku, který vytáhne, bude jménem toho, kdo bude tím jejím.

Spím na novém místě, uvidím tě jistě. Opět hodně starý způsob jak uvidět muže, který je dívce souzen. Je spojen s pověrou o věštecké síle snu při spaní na novém místě – někde, kde dívka dosud nikdy nespala. Před usnutím má vyslovit veršovanou větu a v noci se jí dozajista ukáže ten, s kým bude žít.

=========
Mysl je mocný nástroj plnění našich přání
Chcete dosáhnout toho, co si přejete? Zkuste tato klíčová slova!

Facebook AstroPlus.cz