Mysl je mocný nástroj plnění našich přání

plneni_prani

Trans je stavem vědomí, kdy jakoby nahlížíte dovnitř sebe sama a nacházíte odpovědi na všechny své otázky. Vždyť podvědomí ví vše. Položte mu otázku nebo vyložte své přání a ono vám napoví, jak ho uskutečnit.

Abychom se dostali do lehkého transu, je nezbytné uvolnit tělo (což bývá dost složité, musí se to trénovat), nechat být veškeré myšlenky a nemyslet na nic.

Tělo bude těžší a němé, zvuky budou přitlumené a vy se jakoby ponoříte do jakési hlubiny. Až tohle všechno nastane, můžete zadat své přání (říkat ho sami pro sebe, přičemž si budete přesně a zřetelně představovat to, co si přejete získat).

Pro splnění přání silou mysli platí několik pravidel:

1. Musíte být stoprocentně přesvědčeni, že vaše přání se splní.

2. Je nutné přesně si své přání představit, nestačí je vyslovit. Musíte vidět zřetelný myšlený obraz toho, co si přejete.

3. Nemyslete na to, jak se splní a kdy to bude, nepřemýšlejte nad tím, co se stane pak.

4. Musíte v sobě vyvolat emoce, které propuknou, až se vám přání skutečně splní, přesně tak, jako by se už splnilo (radost, štěstí, veselost).

5. Dále je nezbytné představit si, že vy jste velicí, zatímco vaše přání je ve srovnání s vámi nicotně maličké, to znamená, musíte si uvědomit, že i když po něm toužíte, nemá pro vás zas natolik obrovský význam. Nesmíte na něm lpět, musíte k němu zaujmout lhostejný postoj – splní se, dobrá, když se nesplní, tak se nesplní.

6. Abyste se zbavili ustavičných pochyb o splnění svého přání, je nezbytné na ně zapomenout a nemyslet. Představte si, že je tak maličké, že se změnilo v nafukovací balónek a uletělo někam daleko.

Tímto krokem dáváte svému podvědomí vědět, co chcete. Informace je uložena, teď jen zbývá čekat a NEMYSLET na své přání, prostě zapomenout. Zbytečné vzrušení a napětí splnění přání brání.

A ještě několik důležitých pokynů, jichž je třeba se držet, aby se vám přání silou mysli skutečně splnilo:

1. Nikdy se nevzrušujte tím, co bude zítra.

2. Nelpěte na tom, co nemáte. Vaše přání nesmí být potřebou, zkrátka si ho jen přejete. Budete-li myslet na to, že bez jeho splnění nemůžete žít, bude se vám vaše přání stále více vzdalovat.

3. Všechny těžkosti na cestě k cíli překonávejte nejprve v myšlenkách. Čeká-li vás například důležitý pohovor, veďte ho se svým oponentem nejprve ve vlastní mysli. Teprve pak ať se odehraje ve skutečnosti.

4. Všichni na světě jsou si rovni, neponižujte se srovnáváním s jinými. A nikdy nezáviďte!

5. Dělejte, co dělat máte a všechno ať je, jak to má být.

=========
Ho´oponopono je zázrak…
7 pater duchovního rozvoje

Facebook AstroPlus.cz