Měsíční fáze a jejich duchovní vliv

Sluneční rytmus určuje roční období, počasí i to, jak se fyzicky cítíme. Měsíční fáze souvisejí přímo s duchovním světem člověka. Maximum životní energie je soustředěno do úplňku, poté dochází k postupnému poklesu sil, který je logicky završen novoluním. Tyto energetické procesy se týkají také lidského bioenergetického pole. Každé z období nějak ovlivňuje životní události, emoce, náladu i magické síly.

První fáze – dorůstající Měsíc

Když Měsíc dorůstá, působí příznivě na vše, co začíná, na každý počátek. Je to období velmi vhodné k zahájení nových aktivit a změn k lepšímu. Všechny důležité a závažné události bychom měli plánovat právě na tuto dobu. V tomto období je také možné posilovat paranormální vlohy.

Nemůže-li žena otěhotnět, toto období její snahu příznivě ovlivní a navíc bude mít kladný vliv na zdraví budoucího dítěte.

Ve fázi dorůstajícího Měsíce pociťujeme jistotu a energii spojenou s empatií a bystrým rozumem. Buďte v tomto období vnímaví ke znamením a poselstvím Vesmíru. Období je rovněž příhodné pro věštění budoucnosti.

V období dorůstajícího Měsíce je žádoucí budovat zábrany, provádět očistu, nabíjet amulety. Vhodné jsou rituály podporující přibývání – peněz, zdraví, štěstí, zdaru, lásky i majetku.

Druhá fáze – od dorůstajícího Měsíce do úplňku

V každém ohledu je toto období obdobím maximálně rostoucí energie a duchovní síly. Pocity, emoce, intuice i jasnovidné schopnosti dosahují vrcholu. Toto období využijte k rozvoji a nácviku magických vloh, naslouchejte věštbám, zkoumejte minulost i to, co nadchází.

Právě za této měsíční fáze lidé – a zdaleka nejenom senzibilové – mívají věštecké sny a vnímají znamení Vesmíru.

Blíže tomuto období pociťují ženy příval vášně a romantiky. Od první čtvrti dorůstajícího Měsíce až do novoluní lze očekávat úspěch u podpisu smluv, uzavření manželství a finančních investic. Bude se dařit cestám i stěhování a také změnám zaměstnání. Jakékoli radikální životní změny je nejlépe provádět ve druhé měsíční fázi.

Třetí fáze – ubývající Měsíc

Období ubývajícího neboli couvajícího Měsíce je velmi vhodné pro úklid a očistu prostoru a také zaříkávání nemocí a zátěží z minulosti. Příznivý a plodný je tento čas pro meditace a duchovní osamění. Ubývající Měsíc přeje generálnímu úklidu, likvidaci starých krámů i zlozvyků a podporuje také sebeočistu a sebeléčbu. Můžeme si připomenout na minulé křivdy a požádat Měsíc, aby je odstranil.

Čtvrtá fáze- novoluní

Novoluní je obdobím poklesu energetické aktivity až k minimu. Můžete pocítit úpadek sil magických i fyzických. Je to normální, takový je vliv Měsíce na člověka. Biorytmy se zpomalují, emoce utichají, převládá apatie a únava.

Monotónní práce, manuální výroba a čtení knih se dobře s touto měsíční fází spojují. Na toto období jsou citlivé ženy stejně jako muži, vnímavé k němu jsou dokonce i děti. Muži se stávají víc uzavřenými, nekomunikují, ženy jsou velmi snadno zranitelné, citově nestálé, s prudkými změnami nálad.

Novoluní je obdobím přerodu a nacházení nového smyslu činnosti. Najděte si čas, abyste pobyli sami se sebou, odpočali si od městského hluku nebo si zameditovali.

=========
Měsíční magie přání
Jak rozvíjet jasnoslyšení

Facebook AstroPlus.cz