Měsíční magie přání

Vyplnění přání znamená pro člověka obvykle stav štěstí. Nejčastěji si totiž přeje věci, které mu jak se domnívá, přinesou radost a spokojenost, pocit, že se vznáší někde v blankytných výšinách. Jedním slovem – štěstí.

Pokud se vám přání nechce vyplnit, zkuste zvolit nejpříhodnější čas pro jeho splnění podle fází Měsíce. Vybírejte ty nejpříznivější měsíční dny.

Už dávno bylo prokázáno, že ve Vesmíru je všechno vzájemně propojeno, všechno souvisí a jedno působí na druhé. Samozřejmě, pokud jde o Měsíc, je zřejmé jeho těsné spojení se Zemí. Měsíc neovlivňuje jenom mořský příliv a odliv, ale také rostliny a zvířata a zcela evidentně působí i na člověka. Ovlivňuje podvědomé procesy, emoce, pocity, nálady, vnitřní stavy.

Někdy se nám Měsíc ze Země jeví jako úzký srpeček, později narůstá do kotouče různého stupně zaoblení a někdy ho na obloze nevidíme vůbec. Všechny tyto podoby Měsíc vystřídá během období nazývaného lunace – v průměru to trvá 29,5 dne.

Jak nám tedy může Měsíc pomoci se splněním přání?

Stačí znát dny měsíčního postavení, které je příznivé zadání tajných přání a také způsob provádění obřadů určených ke splnění tajných přání.

Lunární měsíc začíná Novoluním. Je to nejkratší měsíční fáze, trvá pouhý jeden den. Právě dnu Novoluní je přisuzována veliká energetická síla. Pro zadání tajného přání je to jeden z vůbec nejvhodnějších dnů. Za Novoluní můžete změnit celý svůj život. Na Novoluní je dobré naplánovat si započetí nových věcí, provádět opatření a rituály zaměřené na finanční prospěch, získání lásky, narození dítěte… Nebe se při Novoluní obrazně řečeno „otevírá“ – vaše přání a požadavky Vesmír určitě uslyší.

Další fází je dorůstající srpek, neboli fáze mladého Měsíce, která trvá něco přes sedm dnů, do první čtvrti, která nastává po dalších o něco více než sedmi dnech. Celkem tedy o něco méně než 15 dnů. Také toto období je zadávání přání příznivě nakloněno a trvá i dobá vhodná pro start nových plánů, nástupu do nového zaměstnání a podobně. V období dorůstajícího Měsíce je vhodné vytvářet svůj nový zjev, změnit image i dát se ostříhat, protože potom vám budou velmi dobře růst vlasy. Období je rovněž vhodné k výrobě talismanů schopných přitáhnout lásku, peníze, pevné zdraví, úspěch při zkouškách, novou práci a úspěch.

Následuje Úplněk. Měsíc vychází hned po západu Slunce a zalévá celou krajinu bledým, stříbřitým světlem. Stojí na obloze přesně proti naší denní hvězdě – Slunci. Tento čas je tím nejzáhadnějším, mystickým a kouzelným obdobím. Úplněk působí na všechny lidi bez výjimky. Někdo jeho vliv pociťuje výrazněji, někdo méně. Silněji jeho vliv pociťují ženy. Zatímco jedny za úplňku pociťují příliv životních sil a naléhavou potřebu tvorby, jiné naopak upadají do apatie až deprese.

Úplněk jednoznačně působí na duševní stavy člověka. Může vzbudit pocity úzkosti a nervozity nebo vyvolat halucinace. Za úplňku mají lidé větší sklon znovu prožívat vzpomínky na minulost, což může způsobit návaly smutku i depresivní stav. Soudobé studie ukázaly, že u lidí s psychickými poruchami jsou projevy mentálních poruch výraznější právě během úplňku. Celkově může být období Úplňku velmi nebezpečné!

Podle tradiční čínské medicíny je lunární cyklus spojen také s narozením člověka. Většina dětí je narozených právě po úplňku. Platí rovněž, že léčivé byliny sbírané za úplňku mají nejsilnější účinky. V tomto období jako by člověka ovládaly city a ne rozum. Mezi jiným prý na Úplněk připadá největší počet vyznání lásky, zároveň však jsou četné případy zlostných vzplanutí a zuřivých útoků.

Nedoporučuje se proto přijímat při úplňku závažná rozhodnutí, neřešit odchod z práce a nástup do nového zaměstnání, otázky rozvodu nebo naopak uzavření manželství. Stejně tak není v tomto nestabilním období doporučováno dělat velké nákupy nebo investice. Má se za to, že právě silná energie Úplňku neblaze ovlivňuje sklon k unáhleným rozhodnutím. Zároveň však právě tento silný vliv Úplňku příznivě působí při rychlém naplnění vytouženého cíle. Proto jsou mnohé magické postupy účinné právě za Úplňku. Síla všech rituálů pod vlivem úplného Měsíce roste.

Už svým názvem Úplněk vyzývá, abychom si něco splnili nebo naplnili. Kvůli rituálu nemusíme čekat až na půlnoc. Úplněk má vliv asi tři dny, ale obřad je nutné provést ve dni úplného Měsíce. Za úplňku tedy dejte do vázy rostliny, které rozkvétají v noci, protože ty přitahují zvláštní moc. Může to být leknín, kapradí nebo vrba. Rostlinu oviňte modrými stuhami, na které napíšete přání. Říká se sice, že co stuha, to zapsané přání, ale raději to nepřehánějte. Napište jedno přání za sebe a jedno za rodinu. Nesmí to být nic obecného, ale zcela konkrétní, jasně a přesně formulovaný požadavek. Vynechte zcela zbytečná „chci“ a vyhněte se každému záporu. Neuvádějte přesné finanční sumy. Nikomu také nesmíte přát nic zlého, protože to by se dozajista obrátilo proti vám.

Následuje fáze couvajícího Měsíce, přes poslední čtvrt až k ubývajícímu srpku. Vizuálně Měsíc na obloze „ubývá“. Je to doba odhalení a pronikání do podstaty věcí a jevů, stejně jako vztahů. V tomto období je nejlépe zbavovat se věcí, které nám v životě překážejí, zastaraly a ztratily smysl i účel. Je také vhodný čas opustit neoblíbené zaměstnání, zbavit se nepříjemného ctitele i škodlivých zlozvyků. Všechny magické rituály jsou v tomto období zaměřeny na zbavení se něčeho, zmenšení, potlačení, vysušení, odstranění. Snáz se zbavíme uhranutí, chmurných myšlenek, nedobrých vzpomínek i stesku. Plnění přání toto období obecně moc nepřeje – splní se zřídka a často jinak, než jsme snili a než jsme si přáli.

==========
Kouzelná kniha přání
9 možných příznaků minulého života

Facebook AstroPlus.cz