Ho´oponopono je zázrak…

hooponopono

• Je mi to moc líto

• Odpusť mi

• Mám tě rád/a

• Děkuji ti

To jsou věty, které bychom podle metody Ho´oponopono měli stále opakovat.

Díky těmto kouzelným slovům se očišťuje paměť přechovávající negativní myšlenky. Není přitom důležité, zda si je uvědomujete nebo ne. To hlavní je opakování.

Co ta slova znamenají?

Věta „Je mi to moc líto“ je vaším poselstvím vlastní mysli. Sdělujete lítost, že k vám pronikly negativní myšlenky.

„Odpusť mi“ je vaší prosbou o pomoc při odpuštění sobě samému.

„Děkuji ti“ je podle Ho´oponopono vyjádřením díků za pomoc a podporu při řešení problémů způsobem nejlepším pro vás i lidi okolo.

„Mám tě rád/a“ je věta napomáhající dosažení nulového stavu prostřednictvím obnovení spojení s božskou myslí.

Obecně je cílem každého člověka právě dosažení nuly. Znamená to zbavit se bloků programujících náš život a dosáhnout stavu prázdnoty. V něm se dějí kouzelné věci. Skutečné zázraky. V tomto stavu už nepotřebujeme záměry uchované v paměti. (I když i ty fungují a přinášejí určité výsledky.) Na „nule“ k nám přichází inspirace, nápady. Zbývá nám jen změnit je v realitu.

Hlavní myšlenkou metody Ho´oponopono je plná odpovědnost za vlastní život a jeho vnější projevy. Všechno kolem nás je odrazem mentálních programů řízených lidskou pamětí. Všichni lidé jsou odrazem našich vnitřních bloků. Není třeba s druhými bojovat, je třeba uvědomit si, co z nás se v nich odráží. A začít soustředěně používat kouzelné věty. Touto cestou, pronášením „Mám tě rád/a“ a dalších vět, dosáhneme prázdnoty. Láska nám v tom pomůže. Očišťuje a přináší světlo.

Milovat musíme všechno uvnitř i kolem sebe. To je smyslem života – bezpodmínečná láska k sobě, k Bohu, lidem, světu … Dokonce i zdem a dalším předmětům, které nemají duši, je třeba posílat ono kouzelné světlo, které vyléčí nejenom nás, ale i jiné lidi.

Tato síla, síla lásky, je blahem pro celý svět i pro nás samotné. Musíme se naučit ji využívat.

Když někoho potkáte, v myšlenkách mu říkejte „Mám tě rád/a“. Když vejdete do místnosti, očistěte ji těmito slovy. Při jídle vyslovte rovněž slova vděčnosti a lásky.

Očišťujte těmito slovy všechno ve vnějším světě i v sobě samém a váš život se změní k lepšímu. Budete skutečně šťastným člověkem.

=========
Řeč vyšších sil – jak jí porozumět?
Zázrak, úspěch, láska… Trojí způsob, jak k nim dojít.

Facebook AstroPlus.cz