Nejste náhodou mágem? Čarodějná znamení ve vaší dlani.

Existence schopnosti mimosmyslového vnímání se dá ověřit u každého. Prozrazují ji zvláštní znamení v dlaních. Každé z nich odhaluje jeden z projevů tohoto mimořádného Daru, ať už jde o schopnost jasnozření, nadání pro okultismus nebo léčitelství.

Stejně jako každý jiný vrozený neobyčejný Dar, také senzibilní nadání je nezbytné rozvíjet. Jenom tak se totiž může naplno projevit. Není to tak docela jednoduchá záležitost. Do osmadvaceti let je třeba své nadání rozvíjet pod vedením zkušeného rádce nebo učitele. V opačném případě by člověk obdařený Darem mohl k sobě přitáhnout spoustu nepříjemností, například totální smůlu nebo chronické nemoci. Ve věku zralejším už nejsou pro samostatnou práci na sobě žádné překážky. Určitá znamení viditelná na dlaních vám mohou pomoci lépe pochopit, který ze směrů si máte zvolit.

1. Křížek na horním článku ukazováčku svědčí o dispozici k jasnozřivosti. Je však třeba podotknout, že tento Dar se obvykle aktivně projevuje po nějaké silně emotivní nebo stresující události, například po autohavárii nebo při úmrtí někoho blízkého. Nositelé podobných znamení mohou v určitých chvílích svým vnitřním zrakem doslova vidět obrazy budoucích událostí. Nejlepším využitím této schopnosti je kazatelství, protože křížek rovněž signalizuje dobré vztahy s církví.

2. Trojúhelník zřetelný na středním článku prostředníčku se objevuje v důsledku provádění okultní vědecké praxe. Je to znamení vypovídající o mimořádné vnímavosti k ezoterickým energiím.

3. Podélné čárky na dolních článcích prstů můžeme najít na dlaních lidí vládnoucích zvláštním magnetismem a charismatem. Například u lidí ve vedoucím postavení, těšících se velkému respektu. Jsou to lidé, kteří umějí získat pozornost svého okolí. Toto znamení se na dlani obvykle objevuje v důsledku mnohaleté práce na sobě. Nasvědčuje rovněž vysoké profesionalitě v jakémkoli oboru lidské činnosti.

4. Minimálně tři rýhy na Merkurově pahorku, někdy také nazývaném vrch malíku, jsou označovány za znamení samaritánů. Objevují se na dlani už v dětství a vydávají svědectví o léčitelských schopnostech. Za dávných dob se lidé s tímto znamením zcela určitě stávali žáky nějakého felčara či lékaře. Majitelé samaritánského znamení mají obvykle velice rádi děti a zvířata. Pokud toto znamení na dlani máte, ale k lékařství máte dosud spíše daleko, nedejte se tím vyvést z míry. Nikdy není pozdě začít pracovat s energií – například věnovat se reiki. Můžete rovněž začít rozvíjet svou schopnost hojivých doteků nebo vyzkoušet léčitelskou techniku „živa“, atp.

5. Ostrůvek na Venušině pásu vypovídá o jasnovideckých schopnostech a velmi silně vyvinuté intuici. Nejčastěji se tento dar projevuje v okamžicích, kdy člověk jím obdařený zažívá emoční otřes nebo nějaký stres. Za normální, běžné situace se tento talent nemusí vůbec nijak projevovat. Nejčastěji začíná jeho nositel věštit budoucnost, když upadne do transu, vyvolaného například silným citovým nárazem.

6. Prsten bílého mága (Jupiterův prsten). Toto je znamení mistrů slova. Je důkazem vrozené schopnosti pomáhat jiným prostřednictvím slova, myšlenky nebo činu. Takový „prsten“ můžeme často objevit ve dlani psychologů, duchovních vůdců nebo jogínů. Jsou to lidé, kteří dosáhli skutečně hluboké seberealizace. Často jsou nositelé prstenu bílého mága nadáni také schopností telepatie, jasnozření i jinými.

7. Prsten černého mága. Lidová víra přisuzuje nositelům toho znamení takzvané „zlé oko“. Lepší je nepřijít jim do cesty a rozhodně se s nimi nedostat do žádného konfliktu. Mají skutečně velký potenciál negativní síly, často s ním však vůbec nedovedou zacházet. Pokud jste toto znamení u sebe objevili, pamatujte, že musíte zvláště pozorně sledovat svoje myšlenky a dávat si pozor na každé slovo i skutek, Jakékoli poselství vyslané do vnějšího světa se vám totiž dříve nebo později v nějaké podobě vrátí. Navíc aniž byste si to uvědomovali, můžete na své okolí negativně energeticky působit.

8. Samostatně ležící křížek uprostřed dlaně bývá označován jako kříž svatého Ondřeje a vypovídá o tom, že emoce a rozum jeho nositele (pravá a levá mozková hemisféra) jsou ve zcela harmonickém vzájemném poměru. Také s okolním světem jsou jejich vztahy dokonale harmonické. Tito lidé se vyznačují naprostým klidem. Téměř vždy se nacházejí ve stavu meditace. Co je zvláště cenné je to, že za jakýchkoli okolností a v každé situaci dokáží přijímat správná rozhodnutí. Často Ondřejův kříž znamená, že jeho majitel dokáže vidět budoucnost, pomáhá dobrým slovem a léčí.

9. Čtvereček na Jupiterově pahorku, neboli tak zvaný čtverec učitele nasvědčuje vrozeným řečnickým schopnostem. Jeho nositelé jsou lidmi, kteří umějí skvěle podávat informace a vynikají velkolepým darem přesvědčivosti. Pokud je ve čtverci také křížek, hovoří výklad o tomto spojení jako o znamení ochrany a strážném andělu střežícím život nositele. Často kromě přesvědčivosti vynikají nositelé čtverce na Jupiterově pahorku také hypnotickými schopnostmi.

10. Isidina linie. Majitelům obloukovité linie mezi Měsíčním a Merkurovým pahorkem se často zdají jasnozřivé věštecké sny. Velmi často umějí předpovídat budoucnost také na základě náhodných vidění, která jim poskytují různé vědomosti o budoucím čase. Jestliže je navíc na linii ostrůvek, znamená to, že nositel dokáže číst myšlenky jiných lidí.

11. Dvojitá čára života. Mezi senzibily je známá jako linie anděla strážce. Jejími nositeli jsou lidé mohutné ochranné životní energie, kterým se v životě daří výrazně lépe nežli ostatním. Jejich slova i myšlenky mají tendenci se velice rychle materializovat.

12 Paprsčitá smyčka na kterémkoli z prstů. Často bývá označována za znamení „skeneru“. Nositelé tohoto znaku se vyznačují schopností snadno vycítit emocionální stav lidí ve svém okolí a převzít ho. Často se tak ocitají „na cizí vlně“ a nezřídka se dostanou do „nesvých situací“. Dají se lehce o čemkoli přesvědčit, a jsou proto snadno zneužitelní. Pokud jste tedy na své ruce paprsčitou smyčku objevili, buďte ve styku s jinými lidmi velmi pozorní, abyste včas postřehli, která myšlenka je skutečně vaše a kde už začínají ty, které jsou vám podsouvány a jsou cizí.

13. Kroužek ve spodní části Měsíčního pahorku. Znamení vyjadřující jasnovidné schopnosti. Jeho nositelé mohou v hlavě slyšet cizí hlasy a na monitoru svého vnitřního vidění pozorovat „obrázky“. Často se viděné výjevy proměňují ve skutečné události.

=========
Jak rozvíjet jasnoslyšení
10 příznaků, kterými tělo signalizuje, že duše je vyčerpána a bez energie

Facebook AstroPlus.cz