Mystická vlastnost ticha

Lidské tělo bylo od samého počátku stvořeno jako dokonalý nástroj poznávání okolního světa. Už v Bibli jsou uváděny zajímavé údaje o tom, že za dávných dob lidé mohli žít osm i devět set let a více. Z neznámých příčin však tato schopnost byla ztracena a moderní člověk může v nejlepším případě žít jen o něco málo víc než sto let. Za tento nevelký časový úsek tělo nahromadí obrovský energetický potenciál, který by bylo možné zaměřit na zdokonalování nemateriální součásti lidské bytosti – Ducha. U většiny lidí se Duch nachází buď ve stavu „spánku“, nebo ve stavu prvopočátečním, protože se mu nedostává mnoha let energetické výživy nezbytné k vybudování pevné vnitřní opory. Můžeme ji však vůbec poskytnout?

Probudit Ducha je možné pomocí metody využívající mystické vlastnosti ticha. Podle názoru zkušených mágů je v tichu uzavřena obrovská tvůrčí síla, která je rozšířena všude ve světě a současně je přítomna v každém jednotlivém člověku. Jediné, co lidem brání získávat od ní pomoc, je jejich strach z neznámého. Avšak právě proto jsou mágové přesvědčeni, že hlavní a rozhodující překážkou na cestě k tajemství ticha je neustálý vnitřní dialog probíhající v lidské mysli.

Proniknout do ticha a potom i do Ducha může pomoci cvičení. Člověk musí zavřít oči a zklidnit svou mysl. Představuje si, že za jeho zády, ve vzdálenosti natažené paže, se nalézá „prostor duše“, do kterého je třeba se v myšlenkách ponořit. Jakmile se tam ocitne, musí se ihned obrátit na duši s prosbou, aby mu ukázala cestu do mystického ticha. Člověk musí mít pocit, že ticho jako lepkavý rosol obklopuje jeho tělo ze všech stran, proniká i dovnitř a uklidňuje všechny procesy probíhající v organismu i ve vědomí.

Z pohledu magie se ticho dělí do několika úrovní: dotykové, mentální a energetické. Organismus funguje jako dobře naladěný stroj, krev probíhá cévami a nutí rytmicky pracovat také vnitřní orgány. Veškerá tato činnost je doprovázena sotva slyšitelnými zvukovými vibracemi. Ke každé z těchto akcí je potřebná energie, kterou je možné zaměřit na duchovní transformaci.

K tomu je nezbytné si představit, že v lebeční dutině jsou tři jednotlivé spínače odpojující mozek. Myšleně je možné spínač vypnout rukou na temeni hlavy, na zátylku a mezi obočím. Jakmile se podaří to provést, zrodí se pocit, že mentální hluk utichá a tělem se začne rozlévat neobyčejně příjemný pocit pohody. Ticho zaplní postupně každou tělesnou buňku, každý orgán. Když si dostatečně užijeme tohoto neobyčejného stavu, musíme v myšlenkách požádat duši, aby nám ukázala cestu k „planetě Ducha“. Ta leží v oblasti hrudníku. Když se tam dostaneme, je třeba představit si, že ticho jako voda vyplňuje objem planety Ducha energií získanou ze zásob nahromaděných tělesnými buňkami. V určitém okamžiku cvičení se všechny úrovně ticha propojí do jednotného stavu, v němž se člověku odhalí naprosto nové vnímání světa. Popsat tento stav a náladu slovy je prakticky nemožné.

Po skončení cvičení, poté, co otevřeme oči, musíme se snažit zanalayzovat si svůj stav a postihnout změny vlastního vnímání. Právě ony jsou výchozím bodem k další práci s tichem, otevírající neznámé výspy lidského duchovního světa.

=========
Vědomé snění — technika, užitek, praxe.
Nejste náhodou mágem? Čarodějná znamení ve vaší dlani.

Facebook AstroPlus.cz