Vědomé snění — technika, užitek, praxe.

Lidský mozek nerad pochybuje. Právě naopak, ustavičně hledá nějakou pevnou oporu. Hledá názor, který by mohl pokládat za ten jedině správný. Buduje logické řetězce a dělá závěry dokonce i tehdy, když nemá k dispozici dostatečné množství reálných znalostí. Má tendenci věřit, že jeho myšlenky věrně odrážejí realitu. Nicméně, častěji vychází najevo, že se mýlí, než že má pravdu.

Co se děje, když člověk spí? Cokoli vás napadne. Člověk může ve spaní létat, bojovat s mýtickými stvořeními, může být vybaven naprosto odlišným vzezřením než je jeho obvyklé. Události se ve snu nezřídka vyvíjejí zcela absurdně a nelogicky. Mozek však je přesvědčen o tom, že to co se děje, je realita.

Čím vlastně jsou vědomé sny?

Vědomý sen je stav opačný stavu nevědomosti mozku, která je pro lidský spánek charakteristická. Člověk lucidně snící začíná mít pochyby o tom, co se děje a v určité chvíli si uvědomí, že spí – vlastně se tedy probudí ve snu. Získává tak možnost se ve svém snu zcela vědomě a v závislosti na okolnostech i bez omezení pohybovat nebo ho dokonce měnit. Lucidní sny lidé pozorovali už dávno, první zmínky o nich pocházejí od Aristotela. Praxi vědomého snění využívá řada různých duchovních učení, například buddhismus. Také vyznavači okultních věd se o lucidní sny zajímají a spojují je například s možností astrálního cestování. V současné době tak nejsou lucidní sny pouze předmětem vědeckého výzkumu, ale zajímají se o ně rovněž stoupenci ezoterických učení.

Prospěšnost lucidních snů.

Praktický přínos vědomí sebe sama ve spánku spočívá v následujícím.

Stav spokojenosti. Když si člověk ve spánku uvědomí, že spí, stává se plnoprávným pánem virtuální reality a získává možnost realizovat přání, která by mu v materiálním světě byla nedostupná. Může tedy létat, ochutnávat skvostná jídla, může cestovat kam ho napadne, stýkat se se zajímavými lidmi, vítězit nad nepřáteli, provádět experimenty v intimním životě a spoustu dalších věcí, v reálném světě nedosažitelných.

Řešení vnitřních problémů osobnosti. Psychologové a psychiatři využívají postupy z praxe vědomého snění, aby pomohli pacientům zbavit se různých fóbií, překonat nejistotu a pocity méněcennosti a zbavit se důsledků psychických traumat z minulosti.

Výzkumy světa za světem. Svět éteru je místem přebývání duše nespoutané omezeními fyzického těla – zpravidla po smrti a před dalším ztělesněním. Někteří zástupci ezoterických učení tvrdí, že vědomé snění je jedním ze stavů mimotělesného prožívání, kdy duše opouští tělo. Domnívají se, že s využitím patřičných metod je možné po světě éteru cestovat, kontaktovat vyšší bytosti, získávat nové znalosti o sobě samém a různé nápovědi.

Jak se můžeme dostat do stavu vědomého snění?

Existuje množství různých praktik, které člověku umožňují dosáhnout stavu vědomého snění, to jest ocitnout se ve vědomém snu. Existují dokonce kurzy vzdělávající zájemce v tomto oboru. Někteří lidé si dokážou sami sebe ve snu uvědomit už po jednom týdnu sledování kurzu, jiní potřebují celé týdny nebo i měsíce. Osvojit si tuto dovednost může člověk i samostatně, nejlépe za pomoci studia příslušné literatury a sledováním takto zaměřených zdrojů na internetu.

Dostat se do stavu vědomého snění se dá dvojí cestou.

  1. Ve spánku, když si uvědomíme nereálnost toho, co se děje.
  2. Když se na lucidní sen naladíme bezprostředně před spaním, dokud jsme vzhůru.

Praxe lucidních snů.

Nabízíme vám několik rad, jejichž dodržování vám může pomoci rychleji se dostat do stavu lucidního snění. Pokud se vám to napoprvé nepodaří, nezoufejte a nevzdávejte se, pokračujte v pokusech. Dříve nebo později se vám to určitě podaří.

Veďte si deník snů. Zapamatovat si všechno, co se dělo na druhé straně reality, je prvním krokem k vědomému snění. Také vědci zaznamenali, že lidé, kteří si své sny pamatují, se snáze ocitají ve stavu lucidního snění. Každou novou noc si váš mozek bude všímat stále většího počtu rozdílů mezi snem a realitou, až konečně jednou zapochybuje a probudí se dříve nežli fyzické tělo.

Co možná nejčastěji si během dne klaďte otázku: „Nespím náhodou?“ Jistěže, v reálném životě to vypadá absurdně, vždyť je člověku přece docela jasné všechno, co se děje s ním i kolem něj. Ve skutečnosti však takové časté opakování této otázky povede k tomu, že se nebude ukládat ve vědomí, ale vtiskne se vám do podvědomí. Je zcela možné, že pak vypluje právě v době spánku. Tehdy si budete moci být jisti, že jste dosáhli cíle.

Čtěte si před spaním literaturu orientovanou na tuto problematiku. Přečtené bude mozku sloužit jako další připomínka.

Vyberte nejčastěji se opakující a nejvíce realitě vzdálené zvláštnosti svých snů. Co se vám často zdává? Možná, že létáte, padáte z výšky, vidíte tornáda nebo třeba mýtické obludy s rohy, nebo snad rozprávíte se zemřelými příbuznými. Právě takové zvláštnosti si musíte zapamatovat a v myšlenkách je přeměnit v symboly svých snů.Příště, až se vám zas bude něco podobného zdát, snáz pochopíte, kde se vlastně právě nalézáte.

Přejděte do fáze rychlého pohybu očí. V jiných fázích spánku dochází k lucidnímu snění jen velmi vzácně. Vyzkoušet můžete následující experiment, který už často pomohl i začínajícím adeptům umění navozování lucidních snů. Nařiďte si budíka, abyste se probudili o dvě hodiny dříve než se obvykle budíte. Buďte půl hodiny vzhůru. Nemusíte vyvíjet kdovíjaké aktivity, raději si uchovejte lenivý stav těla i mysli, můžete kupříkladu číst nějakou knížku, sedět jen tak na gauči nebo poslouchat tichou hudbu. Potom si znovu lehněte do postele a nalaďte se na vědomé snění. V duchu si můžete vytvářet v představách obraz toho, co se vám bude zdát. Je to způsob, který skutečně funguje. Začnete pociťovat, že opouštíte hranice vlastního těla a přecházíte do úplně jiného stavu.

Ocitáte se ve stavu vědomého snění. Stav lucidního snu může trvat od několika vteřin po několik minut. A co dělat, abyste se z ničeho nic neprobrali zcela bdělí? Pomoci vám v tom může dodržování několika následujících pravidel:

  • Nesledujte příliš dlouho jediný objekt.
  • Nevěnujte pozornost hmatovým vjemům (chlad, teplo, bolest, doteky drsného povrchu).
  • Pozornost stále přenášejte z jednoho objektu na jiný, buďte aktivní.
  • Pokud máte s metodou vědomého navozování lucidních snů zatím jenom malé zkušenosti, nepokoušejte se hned dosahovat nějakých složitých věcí, nechtějte například procházet zdí, zabíjet nepřátele pouhým pohledem a tak podobně.
  • Nestůjte ve snu na jednom místě, snažte se neustále přemisťovat.
  • Neupírejte pohled do dálky.
  • Buďte uvolnění a ničeho se nebojte.

=========
Nejste náhodou mágem? Čarodějná znamení ve vaší dlani.
8 kosmických příčin, pro které nám Vesmír přivádí do cesty nové lidi

Facebook AstroPlus.cz