Nelpěte na věcech ani přáních a získáte, co si přejete!

nelpete_prani

Zákon nelpění říká: abychom ve fyzickém Vesmíru něčeho dosáhli, musíme se zbavit svého lpění na tom. Neznamená to zříci se úmyslu své přání naplnit. Nezříkáme se ani úmyslu, ani přání. Zříkáme se svého lpění na výsledku.

Působí to velmi silně. V okamžiku, kdy se zbavíme lpění na výsledku a přesně propojíme úmysl s nelpěním, získáváme, co jsme chtěli. Díky nelpění můžete získat cokoli, co si přejete, neboť nelpění vychází z absolutní jistoty v síle vašeho skutečného Já.

Naopak základem lpění je strach a pocit nejistoty, které vyplývají z neznalosti svého skutečného Já.

Zdrojem bohatství, hojnosti a všeho ostatního ve fyzickém světě je vaše Já; je to vědomí, které umí uspokojit jakoukoli vaši potřebu. Všechno ostatní jsou pouhé symboly: auta, domy, byty, peníze, oblečení, letadla. Symboly jsou pomíjivé, přicházejí a odcházejí. Honba za symboly se podobá osidlování mapy místo osidlování reálného území. Plodí neklid a konec konců vede k vyprázdněnosti, protože své Já jste nahrazovali pouhými symboly svého Já.

Lpění je vždycky lpěním na symbolech. Nelpění znamená bohaté vědomí, protože vytváří tvůrčí svobodu.

Působení Zákona nelpění urychluje veškerý evoluční proces. Pokud Zákonu porozumíme, nepociťujeme nutkání urychlovat rozhodnutí. Urychlováním řešení problémů vytváříme problémy nové. Jestliže však své vnímání soustředíme na neurčitost, jestliže na ni dokážeme upnout pozornost a čekat, až se ze zmatků a chaosu vynoří naše řešení, pak to, co se nám ukáže, bývá ohromující.

Tento stav pohotovosti znamená být na rozsáhlém teritoriu neurčitosti kdykoli připraven využít příležitost příznivou svému záměru, svému cíli. Co to je příznivá možnost? Je obsažena v každém problému, který se v životě vyskytne. Kterýkoli problém je zárodkem možnosti velkých výhod. Pokud tuto skutečnost chápete, otevíráte se celé široké škále možností. To do vašeho života vnáší tajemství, zázrak, příjemné vzrušení a strhující dobrodružství.

Každý problém, který se ve vašem životě vyskytne, můžete nahlížet jako možnost slibující vám velké výhody. Moudrost neurčitosti vám skýtá možnost být vždy v pohotovosti a příznivou možnost postřehnout. Když se vaše pohotovost a příznivá možnost setkají, řešení problému vyvstane zcela přirozeně.

To, co takto vzniká, je často nazýváno „úspěchem“. Úspěch není ničím jiným, než spojením pohotovosti s příznivou možností.

To je dokonalý recept úspěchu založený na Zákonu nelpění.

Uplatnění Zákona nelpění

Zákon nelpění funguje, pokud jsme ochotni řídit se následujícími kroky:

1. Dodržovat nelpění. Sám sobě i všem okolo dopřát svobodu být takoví, jací jsme. Nefixovat si pevné představy o tom, jak věci mají být, jak mají vypadat. Neurychlovat řešení problémů a nevytvářet tím problémy nové. Ve všem, čeho se zúčastníme nebo se na tom podílíme, se držet nelpění.

2. Nahlížet neurčitost jako důležitou součást své zkušenosti. Být připraven přijímat neurčitost znamená, že řešení budou přicházet spontánně, bez problémů, zmatků, nepořádku a chaosu. Čím neurčitější se problém zdá, tím jistěji se cítíme, protože neurčitost je naší cestou ke svobodě. Díky moudrosti neurčitosti najdeme vlastní jistotu.

3. Stanout na poli všech možností a být otevřen nekonečnému množství voleb. Když se ocitneme na rozsáhlém území nekonečného počtu možností, poznáváme kouzlo a tajemství života a život se stává radostným a zajímavým dobrodružstvím.

Deepak Chopra

=========
8 pravidel feng šuej k získání materiálního blahobytu
Zbavme se vazby emocionálního kontaktu

Facebook AstroPlus.cz