Energetická ochrana sebe sama i svého domova před negativitou

Během života se každý v rámci různorodých činností setkává i s nepříjemnými lidmi a dostává se do situací, z nichž není zas tak prosté se dostat. Každá negativní nálada, každé záporné nastavení vyzařující z jiných lidí, snadno dokáže narušit jemné energetické bariéry ochrany a proniknout aurou. Člověk ani nemusí postřehnout, že za špatným rozpoložením, které se ho zmocní po setkání s určitými lidmi, se skrývá energetické proražení aury, vyčerpávající životní sílu.

Jako jedna z metod ochrany před takovým negativním působením může posloužit dále uváděný osvědčený způsob. Použít se dá jak před nastávajícím setkáním se „špatným“ člověkem, tak i poté, co k němu došlo.

Je to cvičení, které je třeba provádět vestoje. Ruce spojíme jako při modlitbě a umístíme je sepnutými prsty pod bradu. Po nějakou dobu je tak držíme a během ní buď v duchu nebo i nahlas vyslovíme tři slova: kůže, svaly, kosti. Dostaví se pocit, že každá z tělesných částí sděluje informace o svém stavu. Tento pocit je třeba si zapamatovat.

Na člověka je možné záporně působit jenom tak dlouho, dokud fungují jeho energetické kanály; jakmile se však tyto energetické dráhy odpojí, útok projde lidským tělem bez následků. Osvědčený obranný způsob začíná pronesením slova „Nejsem“. Po jeho několikanásobném opakování se dostavuje pocit, že veškerá tělesná energetická záštita se vytratila.

Pokud je v tomto stavu, není možné na člověka zaútočit ani magicky ani emocionálně – zloba a negativita prostě jeho tělem projdou a vytratí se do prázdna.

Stejného stavu neviditelnosti svého druhu lze dosáhnout také tehdy, ocitneme-li se v centru nějakých událostí. Za tím účelem se postavíme do „bodu ticha“. Je to oblast, ve které pociťujeme maximální pohodu. Uděláme krok doleva a krok doprava a představujeme si, že právě z určitého místa vychází příjemný pocit. Když takové místo najdeme, proneseme v duchu ono už známé: „Nejsem“. Jestliže budeme na tomto místě stát, automaticky se zablokují všechny naše energetické kanály a dosáhneme pocitu zaštítěnosti. Pro nějaký eventuální útok se staneme jen málo zajímavým objektem.

Cvičení je třeba opakovat stále. S postupem doby budou naše zkušenosti narůstat a budeme schopni dosahovat cílů cvičení čistě automaticky.

Pomocí této metody se dá chránit před možnými nepříjemnostmi spojenými s energetickou negativitou a agresí také bydliště, ať už je to dům anebo byt. Za tímto účelem je třeba „bod ticha“ najít v nějaké místnosti. Když pocítíme v daném místě pohodu, musíme se do ní v myšlenkách celí ponořit a představovat si, jak je celý byt do tohoto místa pohody vtahován. V důsledku toho bude místnost respektive místo, kde bydlíme, pro cizí lidi nepozorovatelné. A my můžeme bez bázně odejet na služební cestu nebo na dovolenou.

Popsané způsoby umožňují člověku stát se prakticky neviditelným, nezacílitelným pro eventuální nápor negativity a dovolují ochránit svůj domov před každým možným negativním působením.

Poznámka: tato informace je čistě poznávací povahy a nemá sloužit jako návod k jednání.

=========
Mystická vlastnost ticha
Vědomé snění — technika, užitek, praxe.

Facebook AstroPlus.cz