Křišťáloví lidé

kristalovi-lide

Objevit se na Zemi s křišťálovou energií nebo v sobě křišťálovou energii odhalit. Co myslíte, že je jednodušší? Před mnoha lety, když jsem se pokoušel najít odpověď na otázku, proč pro mě není život zrovna jednoduchý, jsem se „náhodou“ ocitl na semináři Steva Rothera „Aktivace křišťálové energie“. Po skvělé meditaci se mi podařilo promluvit si se Stevem o samotě. Tehdy jsem se dozvěděl, že jsem nositelem křišťálové energie. Do té doby jsem znal jen křišťálové děti, slyšel a četl jsem o jejich otevřeném srdci a duši, ale o křišťálových dospělých jsem nevěděl prakticky nic.

Doma jsem prošel celou záplavu stránek a našel spoustu informací o dětech – křišťálcích. Začal jsem rozumět mnohému o sobě samém. Teď už jsem chápal, proč to pro mě tady na Zemi není tak snadné a proč jsem se vždycky pokládal za nějak „jiného“ než ostatní, za takové „ošklivé káčátko“.

Přečtěte si o některých poznávacích znameních křišťálových lidí. Možná v nich objevíte sami sebe. Alespoň já jsem po tom setkání se Stevem potkal nemálo křišťálových lidí a už po několikráté se přesvědčil o pravdivosti slov, která mi řekl na závěr: „Lidé na Zemi zatím v drtivé většině nejsou připraveni přijmout Křišťály. Ale přijde doba, kdy vás bude mnoho. Přinášíte na Zemi znalost toho, jak žít srdcem. Nakonec vás uslyší…“

Poznávací znaky křišťálových lidí

— Jsou mimořádně citliví na všechno, co je obklopuje: na zvuky, barvy, negativní emoce jiných, vůně, pokrmy, chemické produkty, oblečení, tlak, bolest jiných lidí, vědomí skupiny, elektromagnetické vlny atd;

— Jsou tak citliví, že jsou tím velmi zranitelní;

— Čas tráví nejraději sami. Necítí se příliš dobře ve skupině, protože jen málo lidí chápe jejich touhu po samotě;

— Mají potřebu každodenního prožití jednoty s přírodou a jejími živly. Duch přírody jim pomáhá vyvážit a očistit veškeré neharmonické energie, které je silně ovlivňují;

— Naprosto nechápou nelidský, surový vztah člověka k člověku, války, chamtivost, lakotu atd. Tím vším se cítí stísněni;

— Znepřítomní, schovají a brání se, je-li život přesmíru intenzivní, zvláště jsou-li jím duševně traumatizováni, případně vidí nebo vnímají duševní traumata jiných lidí;

— Obvykle se projevují zcela klidně. Přesto jsou jimi lidé nadšeni a pociťují k nim přímo magnetickou přitažlivost. S lidmi přinášejícími jim opravdovou, ničím neomezenou lásku, budou mít hluboké a dlouhé vztahy. Křišťály vědí, co je to jediná, skutečná láska;

— Když se na vás Křišťál dívá, cítíte, jak vám proniká do duše;

— Z tradiční výchovy potřebují ve skutečnosti jen velmi málo, protože jsou ušlechtilí a uvážliví a sami dokážou určit, co potřebují, co je pro ně dobré a co se pro ně nehodí;

— Davy nebo obchodní centra často obcházejí obloukem. Je tam pro ně příliš mnoho různých energií;

— Velmi silně lnou k dětem a zvířatům. Mají zvláštní formu domluvy se všemi živými tvory;

— Voda má ně velmi dobrý vliv. Přináší jim očištění a uklidnění: koupel, sprcha, vodopád, pramen, hra s vodou a pískem;

— Potřebují pohodlný oděv z přírodního materiálu s možností výběru barvy;

— Potřebují velmi mnoho čisté vody. Často dávají přednost organickým potravinám;

— Před jejich narozením rodiče často téměř slyší jméno dítěte, doslova jako by jim ho někdo řekl;

— Zázraky a magie jsou všude kolem nich: objevují se peníze, zvířata se k nim lísají, děti se na ně usmívají a lidé v jejich blízkosti se sami od sebe uzdravují;

— Jsou natolik vnímaví, že znají city lidí kolem sebe;

— Z blízkých vztahů mají obavy, neboť dobře cítí, když se jim někdo vnucuje nebo si jich neváží. Jsou nejraději sami, dávají přednost svému osobnímu prostoru, který není podřízen nikomu jinému než jim. Vyhýbají se romantickým vztahům ze strachu, aby někoho neranili, pokud by vztah skončil;

— Dost možná potřebují pomoc, aby se naučili svou energii zapojovat. Obvykle toho dosahují prostřednictvím fyzické aktivity, pobytem v přírodě, sportem, bojovými uměními, jógou nebo tancem;

— Dokážou vyřadit z chodu elektronické přístroje, rozhlas, televizor, počítač;

— Chrání se projevit emoce, aby je nepřehnali nebo nad nimi neztratili kontrolu. Proto mohou působit jako kliďasové nebo dokonce necitové;

— Snadno se cítí zodpovědní za něčí nemoc, hádku nebo i smrt;

— Dobře reagují na masáž nebo energetické působení někoho s vyváženou energií;

— Často mají rychlý metabolismus. Jsou od přírody vegetariáni;

— Jsou chytří, vidí hned všechny možnosti, intuitivně chápou duchovní zákony a „jak všechno funguje“;

— Mají neporušené spojení se svým vyšším „já“, jsou v přirozeném souladu se svým „nejvyšším nadřízeným“. Proto znají pravdu duchovní Jednoty;

— Jsou to rození léčitelé a mírotvorci;

— Mají mnoho různých schopností;

— Mohou být nemluvní, když však klidně a moudře promluví, všichni jim naslouchají. Nicméně nedávají rady, nejsou-li o ně žádáni a nikdy se do ničeho nepletou.

=========
Jak přitáhnout štěstí?
10 pravidel přitažení bohatství

Facebook AstroPlus.cz