Jak poznat energetického upíra

  • V blízkosti určitého člověka se cítíte emocionálně zcela vyčerpáni, točí se vám hlava a máte pocity slabosti.
  • Máte pocit, že máte hlavu „nafouknutou“ jako balón, když s s určitým člověkem mluvíte – třeba i jen po telefonu.
  • Bolí vás hlava a cítíte svalovou únavu po setkání s člověkem, který je upírem, a to třeba i na místě, kde je velmi mnoho lidí.
  • Po setkání s určitým člověkem cítíte nesmírnou tíži.
  • Po setkání a rozmluvě s energetickým upírem máte víčka jako z olova a chce se vá hrozně spát.
  • Po setkání s takovým člověkem jste úplně bez nálady, bez motivace, naladěni jste na pesimistickou notu a do ničeho se vám nechce.

Příznaky energetického upíra.

1. Svůj názor pokládá za hotový fakt.

Energetičtí upíři obecně jsou přesvědčeni, že jejich názor předčí a má větší význam než všechny ostatní a také je vždycky správný. Jsou dokonce schopni nastolovat svůj vlastní názor jako naprosto jistou skutečnost, jako daný fakt.

Koupíte si například nové šaty. A vaše kamarádka, energetická upírka, dokáže jen tak vyslovit větu: “Proboha, kde jsi koupila tuhle hrůzu? Jsou opravdu strašný, nikdy víc si to už neoblíkej”.

Někdo si možná pomyslí, že je to buď jak buď drsně vyslovený osobní názor, tedy projev poctivosti. Jenomže pravda se dá sdělit různými způsoby. Energetický upír nikdy nepřemýšlí nad účinky svých slov a je mu lhostejné, jestli se někoho dotknou.

2. Neustále si stěžuje na svoje problémy.

Vybavte si, když mluvíte s někým ze členů své rodiny nebo ze svých přátel – o čem bude ze všeho nejdříve řeč? Začnete dobrými zprávami a ptáte se svého protějšku, jaký měl den, nebo si hned začínáte na něco stěžovat a kritizovat jiné lidi? Jestliže zatímco váš protějšek zdvořile pokyvuje hlavou, vy neustáváte popisovat své špatné zážitky a zkušenosti, jste nejspíš energetický upír.

Analyzujte si svůj styk s jinými lidmi a snažte se vybavit si, jak probíhaly rozmluvy s nimi. Jestliže se skládaly ze samých nářků a stížností, je čas přehodit výhybku a začít na každé situaci hledat nějaké plus.

3. Vyvolávají pocity viny, jen aby dosáhli svého.

Pocity viny využívají mnozí z nás, když potřebují něčeho dosáhnout. Pokud je právě tohle vaše obvyklá taktika, lidé kolem vás záhy pocítí, že jim ubíráte energii.

Věty jako například: “Jen se jdi bavit, já se klidně můžu těmi domácími pracemi zabývat sama” nebo “Kvůli tobě jsem musela nechat svoji nemocnou matku samotnou“ energetičtí upíři používají, aby ve vás vyvolali pocit viny. Pomocí emocionálních manipulací ubírají jiným lidem energii a svoje jednání všelijak omlouvají, přehánějí to se sebehodnocením a to vše provádějí s cílem dosáhnout svého.

4. Dělají ze sebe nešťastníky.

Pro energetického upíra je velmi důležité vzbudit soucit a lítost jiných. Dokáže ustavičně hovořit o svých neúspěších a smůle a o svém nešťastném životě. Často svá neštěstí zveličuje v očekávání lítosti a soucitu jiných a v naději, že ho všichni budou utěšovat.

Takový člověk je schopen zeptat se v těžké situaci na radu a přitom neprojevovat žádný zájem, jestliže mu lidé kolem nabízejí různá konstruktivní řešení. Upír totiž v podstatě nepotřebuje radu, pouze potřebuje získat energii ostatních.

5. Pokládají se za něco lepšího než jsou ostatní.

Mnozí energetičtí upíři se pokládají za hvězdy svého vlastního show. Při styku s nimi se veškeré hovory točí kolem jejich života, jejich práce, nebo jejich psa. Pokud se pokoušíte podělit o nějaký zážitek nebo zkušenost ze svého vlastního života, upír okamžitě převede rozhovor zpátky na sebe.

Dokáže celé hodiny rozprávět o tom, co dělal, jaké to bylo a co pokládá za správné, aniž by jiným dopřál možnost nějak do tohoto monologu proniknout.

6. Nahánějí strach.

Energetičtí upíři rádi šíří strach. Konec světa, tajná spiknutí a různé nešťastné náhody, katastrofy a havárie – všechna tato témata upíři rádi posuzují s každým, kdo je jim ochoten naslouchat.

Jistěže není nic špatného na šíření informace, která může naopak pomoci předejít nějakým nebezpečným událostem nebo nehodám. Ovšem v této míře a v této podobě může toto chování vzbuzovat u ostatních lidí strach a zbavuje je energie.

7. Domnívají se, že mají vždycky pravdu.

Někteří energetičtí upíři jsou natolik zatvrzelí a tak sebejistí, že nevěří absolutně ničemu, co jim říká někdo jiný, i kdyby byli postaveni tváří v tvář prověřeným faktům.

Takoví lidé jen velice neradi uznávají, že snad mohli nemít pravdu a stejně neradi se řídí pokyny někoho jiného. Takový postoj blokuje tok energie mezi upírem a jinými lidmi a brání upírovi růst a rozvíjet se.

8. Nepokládají za viníky svých problémů sami sebe.

Emočně závislé chování energetických upírů často vyvolává negativní reakci okolí a odvrací od nich ostatní. Avšak místo co by se zamysleli nad tím, že to, co řekli, mohlo působit urážlivě, že to bylo hrubé nebo nepříjemné, energetičtí upíři dávají přednost názoru, že mají kolem sebe samé idioty, podrazníky, podvodníky a tak dále a tak podobně.

Jak se bránit proti energetickém u upírovi

Je velmi důležité vědět, jak chránit svou vlastní energii a pohodu, jestliže se člověk nachází v blízkosti energetického upíra. Následující opatření vám pomohou zbavit se neklidu, obav, vyčerpání a slabosti po kontaktu s upírem.

1. Pokud je to možné, vyškrtněte energetického upíra ze svého života.

Pokud se styku s energtickým upírem vyhnout nemůžete (například když jde o vašeho nadřízeného v zaměstnání nebo člena rodiny), alespoň kontakty s ním podstatně omezte. Pokud je to váš bývalý partner a jste nuceni být s ním v kontaktu kvůli dětem, omezte kontakt na minimum a využívejte technologie – například místo telefonátu napište esemesku.

2. Nastolujte přesné hranice.

Plánujte setkání s takovým člověkem tak, aby schůzky měly jasně a striktně vymezený čas i prostor. Můžete se například sejít v kavárně, ale nikdy takového člověka nepozvete k sobě domů. Předem jasně vymezte čas skončení schůzky s ním.

3. Zanechte všech nadějí.

Jestliže máte co do činění s narcisem, uvědomte si, že tito lidé nejsou schopni empatie. Nemá smysl od nich cokoli jen vzdáleně empatii podobného očekávat. Neodhalujte takovému člověku své nitro, nepouštějte si ho vůbec blízko, abyste se vyhnuli budoucímu zklamání, že jste se nesetkali s vůbec žádným porozuměním.

4. Nedejte upírovi příležitost.

Tomuto postupu se někdy říká strategie “zlámaného křídla”. Když se upír zase pokouší vás do omrzení otravovat svými rozprávkami, řekněte, že vám vůbec není dobře nebo že jste strašně unaveni. Hned si začne hledat jiný zdroj, protože energetický upír nehodlá být v blízkosti člověka, z něhož může jen těžko nějakou energii získat.

5. Metoda “šedého kamene”.

Chovejte se v upírově blízkosti jako “šedý kámen”. Nebavte ho. Odpovídejte jednotvárně a jednoslabičně. Nezásobujte ho svojí energií. Nepokoušejte se být dobrým posluchačem, nechtějte mu poskytnout podporu a prokázat soucit. Neodpovídejte na jeho tirády a on ztratí zájem.

6. Nereagujte příliš zprudka.

Zachovejte klid, buďte soustředění a nevzrušujte se, máte-li co do činění s energetickým upírem. Jestliže ztratíte sebeovládání, jenom podpoříte upírův elán a váš vlastní stav se zhorší.

7. Střízlivě posuzujte situaci.

Požádejte někoho ze svých přátel nebo členů rodiny o střízlivé posouzení situace. Někoho, komu můžete důvěřovat a kdo je schopen objektivně posoudit situaci, kdy na vás druhý začíná útočit jako upír.

8. Zdvořile odmítejte.

Není nic špatného na tom odmítnout člověka, se kterým se nechcete stýkat. Naučte se říkat „ne“ a pamatujte si, že slovo „ne“ může také být plnohodnotným návrhem.

Vyslovte ho zdvořile a klidně. Můžete přitom zůstat milujícím a soucítícím člověkem, který však nepřipustí, aby se stal pro někoho “hadrem”.

Existuje ještě několik dalších rad jak se očistit od působení a jak se chránit vlivu energetických upírů:

  • Udělejte si koupel s mořskou solí nebo máte-li tu možnost, zaplavejte si v moři.
  • Meditujte nebo se procházejte v přírodě a soustřeďte se na přítomný okamžik. Tak naberete síly.
  • Používejte bylinky k očištění aury, například šalvěj.
  • Představujte si kolem sebe ochranný světelný štít. Pomůže vám to zachovat neutralitu a zabrání to možnosti, že na vás slova nebo činy dotyčného budou působit.

=========
Poznávací znamení karmických vztahů
Jste energetickým upírem? 10 otázek vám to pomůže zjistit.

Facebook AstroPlus.cz