Magie loutek


Loutka je dobrým pomocníkem při realizaci nejrůznějších plánů a záměrů. Magie loutek je nekonečná. Jako ostatně každé jiné kouzlo.

Jak si vyrobit loutku-pomocníka. Vezměte dva malé kousky papíru. Na jeden napište cíl vytvoření této pomocné loutky, na druhý jméno člověka, kvůli kterému loutku vyrábíte. Cíl může být jakýkoli. Úspěšné složení zkoušky, přitažení peněz, pomoc v hospodářství… cokoli. Musí však být zformulován jasně a stručně.

Papírek s nadepsaným cílem sviňte do malé ruličky. Omotejte ji proužkem látky nebo stužkou. Barvu látky nebo stužky vyberte podle zamýšleného cíle. Vašemu pomocníkovi to přidá na síle:

Bílá. Bílá v magii symbolizuje světlo, životní sílu a jasnost. Bílá je dobrou barvou pro rituál přechodu: narození, svatby nebo přijetí nových členů rodiny po svatbě či při adopci.

Červená. Červená, barva Marsu, planety a boha války, symbolizuje čin, sílu, určitost, energii a zdraví, odvahu a rozhodnost, sexualitu a potenci, dlouholetí a změny, jednání spojené se životním rizikem nebo službu v ozbrojených silách.

Oranžová. Barva slunce, plození, napomáhá pokračování rodu a tvůrčí aktivitě. Žlutá. Žlutá barva je příznivá úspěšné práci v oblasti byznysu a lékařství. Pomáhá rovněž při hledání vysoce lukrativního zaměstnání.

Zelená
. Příznivá míru a harmonii, zvláště pokud jde o vnitřní svět.

Blankytná. Využívána při rituálech zajišťujících zvýšení blahobytu – napomáhá příchodu nových možností, rozvoji a rozšíření byznysu.

Vezměte na několikrát složenou stužku nebo proužek látky a za pomoci nití vytvořte hlavu loutky. Druhou ruličku smotávejte ve směru hodinových ručiček – do jejího středu vložte papírek se jménem osoby, kvůli které pomocníka vytváříte. Smotáním ruličky vytvoříte tělo. Horní vrstvu stužky nebo látky protáhnete do smyček znázorňujících ruce. Pomocník je hotový. Nyní je třeba ho zasvětit čtyřmi živly: vodou, zemí, ohněm a vzduchem. Stříkněte na něj pár kapek vody, posypte několika zrníčky soli, protáhněte plamenem a provoňte voňavou tyčinkou nebo aromatickou svíčkou. Přičemž pokaždé přitom musíte loutku oslovit: Stvoření, které jsi nyní přede mnou! Jsi stvořeno, abys tomu a tomu přineslo to a to – přitom pronášíte jméno dotyčného člověka a cíl vytvoření loutky. Potom dotyčnému loutku darujete. Nesmí ji nikomu jinému ukázat ani půjčit do ruky. Nejlépe, bude-li loutku nosit stále s sebou, zahalenou do kousku látky.

=========
Jak vyspravit díry v auře
Vesmír plní všechna přání, stačí si jen říct

Facebook AstroPlus.cz