Jak vyspravit díry v auře

diry-v-aure

Tahle otázka zajímá mnoho lidí včetně skeptiků, nejspíš proto, že každý člověk na podvědomé, intuitivní úrovni chápe význam udržení celistvovsti svých polí. Díry v auře – co to vlastně je? Dovolte nejprve trochu teorie, založené na pracích autorů Teosofické společnosti.

Člověk má fyzické tělo. To má éterického dvojníka pronikajícího a částečně mírně přesahujícího hranice těla fyzického. Jeho anatomie je opakováním anatomie fyzického těla. Navíc obsahuje meridiány a čakry. Éterickým dvojníkem procházejí energetické proudy podporující život ve fyzickém těle. Je pro fyzické tělo rovněž matricí – újmy éterického dvojníka se projeví jako újmy na fyzickém těle.

Éterický dvojník má auru, nazývanou „éterická aura“. Skládá se z několika vrstev. Toto zářící energetické pole má mnoho funkcí, mezi jiným funkci ochrannou – chrání člověka před škodlivými vlivy na éterické úrovni. Fyzický a psychický stav člověka závisí na stavu éterického těla a jeho aury, protože právě ono je mostem mezi fyzickým a astrálním tělem. Naopak to funguje stejně: cokoli si člověk myslí, cítí, říká nebo dělá, bezprostředně a okamžitě ovlivňuje stav jeho éterického těla.

Ideálně je éterické tělo čisté, má vysoké vibrace a umožňuje volný koloběh energie, aura je vyrovnaná, hustá a silná. Takový obraz skutečnosti však nacházíme zřídka. Obvykle není lidská aura ani čistá, ani vyrovnaná.

Často se stává, že vlivem nejrůznějších příčin se aura v některých místech ztenčuje, vznikají v ní trhliny nebo díry.

Vyzařování monitoru počítače například dokáže prorazit auru na úrovni hrudi nebo sluneční pleteně, neboli na úrovni jeho umístění vůči lidskému tělu. Proražení může mít různou velikost – od špendlíkové hlavičky až po velké zející díry. Ty otevírají lidské energetické pole negativnímu působení vnějšího prostředí.

Krátký přehled příčin vzniku ztenčení, trhlin nebo děr v auře:

 • silné emoce (hněv, strach, aj.) psychická traumata
 • alkoholické nebo narkotické opojení
 • narkóza
 • některé farmakologické preparáty
 • ztracené fragmenty duše
 • rány způsobené fyzickému tělu
 • toxiny v životním prostředí
 • elektromagnetická pole
 • neúmyslné psychické ataky ze strany jiných lidí (negativní myšlenky, kritika, běžné kletby)
 • úmyslné ataky (černá magie)
 • channeling
 • náhodné útoky podle zásady «udeř a běž»

Čím jsou díry v auře nebezpečné?

Porušením celistvosti aury dochází k úniku energie. Ten se může projevit jako nenadálá ztráta sil, prudká změna nálady, bolesti hlavy (nejčastěji migréna), ostré bolesti, nevolnost, náhlé onemocnění (například infekce) ap.

K sebeobnově celistvosti aury je zapotřebí několika dnů. V tomto období se člověk cítí špatně, je jako rozbitý a intuitivně vyhledává zdroje doplnění zásob životní energie. Protože lidé v drtivé většině nevědí, jak své zásoby životní energie doplňovat přirozenou cestou (nabíráním prány z okolního prostředí), doplňují své zdroje nejčastěji prostřednictvím ledničky nebo vampýrismu, kdy odsávají energii jiným lidem.

Ztenčená aura je příčinou opakujících se fyzických traumat zranitelných míst.

 • Nezhojené díry v auře vedou k závažnějším následkům. Syndrom chronické únavy je například s největší pravděpodobností spojen s trvalými děrami v auře.
 • Kromě toho otvory v auře mnohonásobně zvyšují nebezpečí přichycení negativních podstat.

Zachycené negativní podstaty nejenom zcizují člověku energii, ale také vnášejí do jeho pole své značky, negativní programy a vlastní emocionální pozadí (obavy, deprese, hněv, chtíč, vášeň pro něco apod.) To na člověka velmi silně psychicky působí. Člověk zpravidla nemá o cizorodé podstatě negativních myšlenek a emocí, které se u něj projevují, ani tušení. Začíná je ztotožňovat se svým Já a dostává se tak pod nadvládu vetřelce, který se stále hlouběji a pevněji usazuje v jeho tenkém těle.

Negativní podstaty mohou také spolupůsobit při rozvoji fyzických onemocnění.

K dosažení dlouhodobých kladných výsledků je důležité zbavit se negativních energií a podstat. Odstranit je z lidského energetického pole ještě před tím, než budeme odstraňovat díry v auře.

Jak vyspravit díry v auře?

 • Celková očista
 • Celková očista aury

Účinně zlikvidovat díry v auře umožňuje postup pránoterapie, které se říká «celková očista aury».

Máte-li citlivé ruce, dokážete otvory v auře najít rukama. Skenujte jimi auru ve vzdálenosti asi 10-20 cm od těla. Můžete je vnímat jako díry, propady, vanutí nebo něco jiného – tyto pocity jsou u každého jiné.

Kromě rukou můžete také pracovat křišťálem. Vezměte křišťál ve formě obelisku a podélnými tahy shora dolů očišťujte veškerou auru. Pohyby musejí být pomalé. Začněte nad temenem a končete na úrovni chodidel. Po každém podélném tahu potřeste křišťálem nad nádobou se slanou vodou, abyste správně zužitkovali negativní energii. Takto postupujte po celém povrchu aury. Na konci očistné seance pak křišťál omyjte ve slané vodě, ne však ve stejné nádobě, do níž jste „střásali“ negativní energii. Tak ho očistíte. Stejného výsledku dosáhnete, vystavíte-li křišťál přímému slunci nebo ho necháte několik hodin na čerstvém vzduchu.

Jakými jinými způsoby je možné očistit a vyspravit svoji auru?

Metod očisty a obnovení vlastní aury existuje veliké množství, omezeny jsou pouze vaší představivostí. Metody, které dále uvádíme, vám mají poskytnout nápady a patří do skupiny postupů „udělej si sám“.

Obecně při této činnosti dodržujte zásady bioenergetického léčitelství: očištění, zhojení, energetická výživa a obrana zasaženého místa.

1. Než začnete, obraťte se k Vyšším silám světla o požehnání, vedení, pomoc a obranu a na konci jim nezapomeňte poděkovat.

2. Polévání slanou vodou a rytmické dýchání

3. K očistě aury aplikujte polévání slanou vodou teplou asi 40 stupňů Celsia. Na kbelík vody stačí malá hrst soli. Stejně tak se pro tento účel hodí koupel ve vaně s teplou slanou vodou.

4. Při polévání se slanou vodou řekněte: «Ve jménu nejvyššího velím: nechť všechny negativní a nežádoucí energie jiných lidí a bytostí jsou smyty z mé aury zcela a úplně, ať jsou odvedeny do země a náležitě zužitkovány. Staň se!»

5. Po polévání se obraťte k Nejvyššímu s modlitbou:«Nejvyšší, děkuji ti za očištění své aury, děkuji ti za zhojení, naplnění energií a duchovní ochranu. S plnou vírou: staň se!»

6. Když dokončíte polévání, proveďte 10-12 sestav cviků rytmického dechu k energetickému dobití.

Očista a energetické dobití za pomoci živlu

Vykoupejte se v moři, procházejte se v dešti, postůjte na přímých slunečních paprscích nebo dovolte čerstvému větru, aby kolem vás foukal ze všech stran. Představujte si přitom, jak z vás přírodní síly snímají veškerou negativní energii a odnášejí ji na to správné místo ke zužitkování.

Vizualizace

«Zlatý hřeben»: představte si hřeben vyrobený ze zlatého světla a v myšlenkách jím pečlivě pročesávejte svoji auru. Negativitu odhazujte do Fialového Plamene. Po skončení procedury nezapomeňte Plamen poslat tam, odkud přišel.

«Vodní vír»: představujte si proud vody dopadající na vás jako vodní vír. Točí se, pohlcuje a odnáší veškerou cizí, negativní energii. Odnáší ji do Světového Oceánu, kde se beze stopy rozpustí ve slané vodě.

«Látání díry»: v myšlenkách prohlédněte svou auru. Najděte otvor. Očistěte ho vhodným způsobem, například omytím blankytným světlem. Představte si jehlu navlečenou nití odpovídající barvy a látejte díru. Potom polijte místo poškození zlatým světlem a uhlaďte místo rukou.

Prostřednictvím vizuálních obrazů nařizujete svému podvědomí, co má dělat.

Účinnost uvedených procedur záleží na míře vaší představivosti, vaší víry v jejich účinek a určitého stupně mistrovství, kterého se nabývá praxí. V každém případě je pravidelná očista vlastní aury dobrá věc. Stejně tak jako se staráte o čistotu fyzického těla a oděvu, je velmi užitečné pečovat o svoje tenké pole. Jak už jsme uváděli, jeho stav bezprostředně působí na zdraví organismu a ovlivňuje také stav psychický.

Je rovněž důležité uvědomit si, že tenká těla nelze zhojit fyzickými postupy. Ke zhojení tenkých těl je nezbytný úmysl, energetické ruce léčitele, které má každý z nás a životní energie, jíž je v přírodě hojnost. A samozřejmě také základní znalosti o éterickém světě, který je sice neviditelný, ale každou vteřinu nás ovlivňuje.

=========
Stromy poznání. Test osobnosti.
Tři vědecky podložené příčiny proč důvěřovat vlastní intuici

Facebook AstroPlus.cz