Bolest, kterou vám někdo způsobil, se mu vrátí

Každý, kdo vám někdy způsobil nějakou bolest, zradil vás nebo vám jinak ublížil, prožije jednoho dne to samé.

Nemluvíme o karmě. Toto je pravda lidského života. Každý z nás se někdy trápí. Možná, že někteří více než jiní, což nám může připadat nespravedlivé. Život však knec konců přiměje každého z nás k patřičné porci trápení, většinou ve chvíli, kdy to ze všeho nejmíň očekává.

Všechno kolem dokola vypadá krásně a růžově a najednou se to drsně změní. A jako by to nestačilo, přidá se něco dalšího a ještě něco a ještě něco navíc… Člověka přepadne smutek, žal a zoufalství.

Vůbec nejtěžší v podobně těžkých životních okamžicích je zachovat si střízlivý rozum a jednat racionálně.

Pokud je příčinou našeho trápení jiný člověk, přirozeně zatoužíme po pomstě. Po odplatě. Přejeme si zaplatit mu stejnou mincí a probudit v něm stejnou bolest, jakou on způsobil nám. Čekáme, kdy na něj odplata dopadne, kdy si to s ním život jak se patří vyřídí. A když k tomu nedochází, jsme zklamáni a cítíme rozčarování. Není tohle nespravedlnost? Opravdu, jako by se všechno spiklo proti nám. Ani toho zadostiučinění se nedočkáme. Jenomže tak tomu není.

Život totiž vždycky nakonec všechno usadí na správná místa.

Jednoho dne, v ten nejméně očekávaný moment a tím nejhnusnějším způsobem se to, co onen člověk provedl vám, vrátí k němu tak, jak si to vůbec nedokáže představit.,

Je to jednoduchá energetická záležitost. Člověk dostává od světa to, co do něj vysílá.

Můžete tomu říkat shoda náhod nebo karma, avšak vždycky platí, že člověku se nakonec dostane toho, co sám dal. Jednoho dne se tedy i tomu, kdo vám zle ublížil, dostane po zásluze – v rodině, v práci, mezi lidmi.

Až se bude cítit tak bezmocný a tak zlomený, jako to způsobil tolika lidem ve svém životě, míra odplaty se završí.

Víte však, v čem bude rozdíl mezi vámi a jím?

V osobním růstu. Špatní lidé, kteří ubližují a ničí život jiným, se nikdy nedokáží poučit z vlastní zkušenosti. Ale vy jste dokázali bolest překonat a tím jste vyrostli a rostete dál, zatímco oni bezvýsledně budou trpět stejnou bolestí, kterou kdysi způsobili vám.

Nebudou vědět, co si s ní počít, jak proti ní bojovat, jak se jí zbavit. A zatímco vy jste se kdysi dokázali po kouskách dát dohromady, doslova vstát z popela a jít dál, oni se zlomí.

Proto se netrapte tím, že nějakému zloduchovi se zatím dobře daří.

Nemyslete si, že ti, kdo vám ublížili, nikdy sami nic podobného neprožijí. Nevěřte, že Vesmír se proti vám spiknul, zatímco jim jde na ruku. Už naši předkové říkali, že „Pánbu peče oplátky“.

Učte se na zkušenostech, které vám život dopřává. I když se vám nemusejí vždycky líbit.

Prožijte svou bolest, zaplačte si a vezměte si z toho to dobré. Pak se znovu seberte a vydejte na další cestu. Dejte sbohem těm, kdo vám ublížili a jděte dál s vědomím, že jednoho se také oni setkají s tím, co způsobili vám.

=========
8 kosmických příčin, pro které nám Vesmír přivádí do cesty nové lidi
10 příznaků, kterými tělo signalizuje, že duše je vyčerpána a bez energie

Facebook AstroPlus.cz