Nemoc je přechodem negativity z těla jemnějšího do těla pevnější formy

Součástí každého jemnějšího těla je plán utváření těla pevnějšího. Je to jakási jeho vzorová matrice. Éterické tělo tedy obsahuje předobraz utváření fyzického těla. Jsou v něm založeny tvar těla, výška, barva očí i barva vlasů. Tělo astrální zas obsahuje předobraz utváření těla éterického – a tak dále, na všech úrovních.

Úrovně pevnější závisejí na těch jemnějších.

K čemu u člověka dochází v průběhu jeho života?

Žijeme, vzájemně se stýkáme, věnujeme se různým záležitostem a rodí se v nás rozličné myšlenky a emoce. Pozitivní myšlenky a emoce nám přinášejí radost ze života a dodávají sílu.

Ale co ty negativní?

Negativní emoce jsou rovněž součástí lidského života a je naprosto přirozené, že se dokážeme také zlobit a hněvat či být rozčilení, vždyť jsme živí lidé. Důležité je to, co se děje dál. Pokud jste tak zvaně „splachovací“, odpouštíte rychle jak sami sobě, tak jiným lidem, nenosíte v sobě dlouho různé dojmy a prožitky a k životu máte lehký vztah, je všechno v pořádku. Bohužel právě tohle však není pravidlem. Navíc nás život občas vystavuje opravdu velmi bolestným nebo problematickým situacím. A pokud člověk nedokáže odpustit křivdu nebo urážku, jestliže se i nadále trápí nebo přímo užírá pro něco ze své minulosti, pak všechny ty problémy nosí v sobě, nosí je s sebou každý den.

Jak se to odrazí na jeho zdraví?

Naše jemná těla by měla být dokonale čistá, aby jimi energie mohla proudit volně a s lehkostí. Místo toho v nich však vznikají temné sraženiny negativních emocí a myšlenek, především na úrovni astrálního a mentálního těla. Takových sraženin je samozřejmě víc než dejme tomu dvě nebo tři. Všechny své nevyřešené problémy táhneme s sebou. Pocítili jste někdy emoce jako pocit křivdy, vztek nebo hněv, když jste si připomněli nepříjemnou událost, která je věcí dávné minulosti?

Stačí však na ni jen pomyslet a hned se jakoby z ničeho nic objevují všechny ty dávné pocity a v hlavě nám krouží myšlenky a úvahy na téma „Jak se to vůbec mohlo stát, lepší by bylo bývalo udělat tohle a tamto a odpovědět takhle…“ Právě tímto způsobem se projevují sraženiny negativity, ozvy minulých křivd a zklamání, které jsme nedokázali až do konce zpracovat a nechat být a stále je s sebou vláčíme jako smutnou zátěž.

A jak to bude dál?

I když člověk představuje dosti pevnou a odolnou soustavu, která do jisté míry dokáže sama sebe uzdravovat, bude-li vystaven dlouhodobému tlaku, nakonec povolí. V plné míře to platí o lidském zdraví. Negativita z jemnějších těl přechází k pevnějším formám až nakonec dosáhne fyzického těla a projeví se jako onemocnění.

Často se říkává, že všechny nemoci pocházejí od nervů. Tohle tvrzení má velmi blízko k pravdě – svými prožitky člověk znečišťuje svá jemnější těla, až je nakonec narušena i normální funkce těla fyzického.

Chcete příklad? Prosím.

Pokud má žena problémy s reprodukční soustavou, je narušeno hormonální pozadí, má nepravidelný cyklus, problémy s vaječníky nebo dělohou, dobrý gynekolog jí vždycky položí otázku: „Máte pravidelný pohlavní život? Máte stálého partnera?“ Ze zkušenosti totiž ví, že tyto okolnosti se přímo odrážejí na stavu reprodukčních orgánů. Pokud se v ženě nakupí dostatečné množství negativity a pocitů křivdy ve vztahu k mužům, nakonec se to projeví v podobě problémů jejího fyzického těla.

Jak začínají zdravotní problémy?

  1. V životě je docela dost důvodů ke starostem. Pokud je člověk kvůli nim často nervózní, uráží se nebo zlobí, nebo pokud na něj dopadnou opravdu minořádně těžké události, tyto negativní emoce a myšlenky se hromadí. Přičemž se hromadí na jemných úrovních — v astrálním těle (emoce) a mentálním těle (myšlenky).
  2. Astrální a mentální tělo ovlivňují tělo éterické, protože jejich součástí je vzorová matrice, to jest model utváření éterického těla. Pokud jsou funkce a činnost astrálního a mentálního těla narušeny, je časem porušena i funkce těla éterického.
  3. Éterické tělo zodpovídá za proudění energie, za energetické zásobení orgánů a soustav fyzického těla. Jestliže od nadřízeného těla astrálního a mentálního dostává „nesprávné údaje“, začíná ve své činnosti rovněž vykazovat výpadky. Výsledkem tohoto stavu je narušení energetického zásobování fyzického těla.
  4. Orgánům a soustavám fyzického těla se nedostává energie, nebo jí naopak dostávají příliš mnoho. Jedno i druhé je špatně. Energie má být přesně tolik, kolik je jí zapotřebí. Také podle taoistů „Všechny nemoci pocházejí buď z nedostatku nebo z přebytku energie“. V důsledku situace, která se takto vyvine, začínají výpadky činnosti orgánů a soustav fyzického těla rovněž narůstat.
  5. Na úrovni fyzického těla propuká nemoc. Přesněji řečeno, člověk si všimne, že je nemocný. Nemoc sama přitom začala už před nějakou dobou. Dále pak jde člověk k lékaři, aby nemoc vyléčil.

Jistěže člověk neonemocní okamžitě. Než se na jemnějších úrovních nahromadí problémy, které pak všechny přejdou na úroveň těla fyzického, zabere to nějaký čas. Navíc má fyzické tělo určitou míru pevnosti či odolnosti, proto nejsou symptomy onemocnění pozorovatelné ani zdaleka ihned.

Jak postupuje oficiální medicína? Začíná léčit fyzické tělo. Daří se jí to? Ne vždy. Můžeme říci, že se jí to daří s úspěchem proměnlivým.

Oficiální medicína dokáže kvalitně stanovit diagnózu a zmírnit akutní a odklad netrpící stavy. Avšak ne vždy to stačí.

Například zranění se ne vždy vyhojí úplně, často přecházejí v chronickou podobu, kdy to vlastně už moc nebolí, zároveň však člověk nemůže říci, že by se cítil úplně zdravý.

Proč k tomu dochází právě u zranění?

Protože v okamžiku, kdy zranění vzniklo, nedošlo pouze k působení na fyzické tělo. K poranění dochází náhle, nečekaně, a člověk v takových chvílích zakouší celé spektrum negativních emocí – úlek, nepochopení toho, co se vlastně stalo, pocity ublíženosti a vztek, že se dopustil takové neopatrnosti, a tak dále. A jestliže se v myšlenkách ke chvíli, kdy ke zranění došlo vrací, všechny tyto emoce se okamžitě v jeho paměti vynořují a on je prožívá znovu, jako kdyby k nepříjemné události došlo právě teď.

Co to znamená?

Na úrovních astrálního a mentálního těla stále působí ony sraženiny negativních emocí narušující normální činnost těla éterického, což v důsledku brání úplnému uzdravení fyzického těla. Organismus by se rád a s potěšením uzdravil úplně, avšak jemnější úrovně lidské bytosti mu to jednoduše „nedovolí“.

Stejně se situace rozvíjí také v případě chronických onemocnění.

Jestliže se nemoc už projevila na úrovni fyzického těla, znamená to, že problémy se v člověku hromadily po léta. A aby se fyzické tělo uzdravilo, je třeba nejprve začít uzdravovat jeho jemnější úrovně.

Jsou nemoci vždycky důsledkem našich negativních emocí?

Jistěže ne.

Působí na nás také způsob života, který vedeme, životní prostředí a výživa, to jest potraviny, které jíme a voda, kterou pijeme. Bohužel však obecně platí, že většina lidí žije v podmínkách, které mají k ideálu dost daleko.

Vzduch, který dýcháme, je nasycen škodlivými látkami. Než se potraviny dostanou na náš stůl, absolvují mnohdy zcela nesmyslnou dlouhou cestu ze záhonu přes různé chladírny a skladiště.

Vedeme sedavý způsob života, extrémně málo pobýváme ve skutečně přírodním prostředí a velmi často se stává, že je pro nás obtížné najít čas i k tomu, abychom si dostatečně odpočinuli. Co si v takové situaci má člověk počít?

Může užívat vitamíny a potravinové doplňky, aby škody alespoň částečně kompenzoval a podpořil svoje fyzické tělo, může dodržovat různá výživová pravidla a věnovat se fyzickému cvičení a sportu.

Avšak ani tento přístup neřeší všechny problémy, protože naše možnosti jsou omezené – nemůžeme kupříkladu jen tak snadno změnit místo, kde žijeme, odstěhovat se do zdravějšího prostředí někam na venkov, kde je ještě čistý vzduch a voda a živit se skutečně přírodními produkty, vypěstovanými vlastníma rukama.

Využíváme veškerých předností a vymožeností civilizace, jenomže každá mince má vždycky dvě strany. A tak jako vedlejšího efektu se nám dostává také znečištěného vzduchu a potravin, které cestou na náš stůl ztratily přinejmenším polovinu svojí energetické hodnoty.

V každém případě však i při snaze o takový „více přírodní“ přístup působíme pouze na fyzické tělo a přehlížíme jemnější úrovně své bytosti.

Pečujeme o svoje fyzické tělo, snažíme se mu dodávat správnou potravu a všemožně se o ně staráme. Avšak naše jemnější těla rovněž potřebují stálou výživu, podporu a obnovu, potřebují energetickou „potravu“, abychom vždycky měli dostatek energie a životních sil.

=========
Když sis zvolil cestu osvícení, do kterého vězení jsi ukryl svoji temnou stranu?
Jak se zbavit smůly. Jaké jsou příčiny období neúspěchů.

Facebook AstroPlus.cz