Tohle si přečtěte, máte-li pocit, že vaše duše je unavená

Energie duše je to neviditelné a nehmatatelné, co nás podpoří v těžkých chvílích a co nám pomáhá zachovat si rovnováhu.

Jestliže je vaše něžná duše unavená, je to naprosto přirozená věc. A na přání být k sobě laskaví není vůbec nic špatného. Stejně tak jako na tom, cítíte-li to, co zrovna cítíte.

Člověk se zcela přirozeně může zlomit pod svou vlastní tíží. Když se cítíme špatně, je to normální, stejně jako smutek neznámého původu, který nás občas zaplaví. Bylo by pošetilé nutit se pociťovat nekonečné štěstí, občas si člověk má i zasmutnit.

Být člověkem je zároveň neobyčejně těžké i neobyčejně krásné. Život nás dokáže udivit a nadchnout tím nejneočekávanějším způsobem, stejně tak je ovšem schopen zlomit nám srdce. Uštědřuje nám cenné lekce povzbuzující náš růst a pomáhá nám stát se tím, kým jsme vždycky toužili být. A zároveň nám přináší ztráty, které nás proměňují – někdy docela zásadním způsobem.

Život vás přiměje na sobě pracovat, poznávat a hojit sebe sama nehledě na bolest. Ve světě, ve kterém žijeme, je velmi důležité být odvážný a umět si stát na svém.

Odvaha však vůbec neznamená nějaký skutečný boj, rychlou jízdu v autě nebo ochotu k neodůvodněnému riziku. Odvaha je ta nejpokojnější vlastnost mezi všemi, které lidstvo zná. Je to vlastnost životně důležitá, protože jak výstižně řekl Winston Churchil, jakmile nemá člověk odvahu, nemá ani jistotu, že si zachová jakoukoliv jinou ctnost.

Odvaha, to znamená ráno vstát i přes pocit tíhy v těle a touhu vůbec dnes nevidět denní světlo. Odvaha znamená postavit se tváří v tvář těm, kdo nás nutí trpět, pojmenovat si svůj strach, vykročit proti němu a za každou cenu nad ním zvítězit.

Odvaha, to je láska k sobě samému, zejména tehdy, když se to zdá nemístné, když to není jednoduché a když se vůbec necítíte být tím, kým byste chtěli být.

Odvaha znamená odpouštět si. A také je to práce, kterou musíte konat na svojí náročné a unavené duši.

Odvaha určuje, jak silně vás přitahuje všechno, co je na světě dobré a jak se měníte, když se k dobru přibližujete. I když třeba přesně nevíte, co hledáte. Být odvážný znamená dovolit si uvěřit v to, že se rozvíjíte, i když to ve skutečnosti právě nepociťujete.

Být odvážný znamená uvěřit v sebe sama, i když vás leká nepředvídatelnost cesty. Odvaha je jistota, že vás čeká něco víc. Že stejně jako dříve jste schopni se ze všeho dostat a dokážete v tomhle bláznivém světě získat štěstí.

========
10 příznaků, kterými tělo signalizuje, že duše je vyčerpána a bez energie
Odpuštění je hygienou duše

Facebook AstroPlus.cz