Odpuštění je hygienou duše

Velmi často si člověk klade otázku po smyslu svého pozemského bytí. Proč vlastně Bůh posílá na Zem čisté a světlé duše, proč je vrhá do bouřlivého oceánu vášní, radostí a strastí? Odpověď na tuto otázku je úplně jednoduchá, jako bývají všechny geniální věci. Duše nesmějí ztratit lásku. Bůh nemiluje naše pozemská těla, toužící po uspokojení, miluje naše duše, které jsou středobodem soustřeďujícím největší ze všech bohatství Vesmíru.

Duše: tam, kde žije láska.

Přicházíme na svět, abychom se naučili milovat. To znamená, že všechno, co se s námi děje, co se nám kdy přihodí, je zacíleno tímto směrem.

Láska žije v srdci každého člověka, avšak pod tíží všední a šedivé každodennosti, nedokonalých vztahů a křivd se jako motýl uchyluje k ochrannému kokonu, živoří a nakonec umírá, aniž by se projevila. Ve Vesmíru neexistuje nic, co by se ustavičně neměnilo, co by neprocházelo rozvojem a nevytvářelo nové, fantastické kombinace bytí. Cesta životem bude o mnoho lehčí, budeme-li po ní kráčet bez zátěže minulých křivd, bez věčného navracení se k myšlenkám na dávno minulé bolestné situace. Když se této zátěže duše zbaví, získá možnost milovat každého.

Odpuštění je hygienou duše.

Agni jóga, nauka orientovaná na lidskost, hovoří o tom, že neodsuzovat, nýbrž odpouštět lidem, kteří vám způsobili zlo a utrpení, znamená zbavit se karmického svazku s nimi. Osvobodit se od nich můžete ve světě éteru: „Je lepší setkat se tam s přáteli nežli s nepřáteli. Pozemské účty je lepší vypořádat na Zemi“.

Když se duše zbaví veškerých negativních citů, dává jí to doslova křídla, pomáhá jí to v životě, přináší radost a lásku a dodává sílu i v těch nejtěžších a nejsložitějších situacích: „Pokryjte svůj dluh láskou a těm, kdo dluží opravdu mnohé, také mnohé odpusťte. Neztěžujte cestu ani jim, ani sobě samotným“. Odpustit někomu jinému je snadná věc, pokud je vaše srdce naplněno láskou a dobrotou Prizmatem srdce vidíme všechno ve skutečném světle. Člověk skrývající v sobě pocity křivdy či urážky se nikdy nedokáže přiblížit ani dotknout skutečné lásky.

Avšak jak odpustit člověku, který nám způsobil utrpení? K tomu je třeba pochopit, jak je uspořádán život, co se v něm dělo a děje a proč právě my k sobě přitahujeme nepříjemnosti. Je třeba pochopit zákony života a postihnout jejich působení. Právě v tom může pomoci ezoterika. K lepšímu pochopení si najděte článek „Nic není náhoda“, který o přitahování nepříjemností hovoří. Pochopení některých souvislostí vám přinese ulehčení a umožní vám odpustit všem, kdo vám kdy ublížili. Zbavíte se nahromaděné negativity a váš osud se změní směrem k lepšímu.

Vyslovte svůj dík těm, kdo vám způsobili bolest, protože vás upozornili na vaši nedokonalost. Když vám ubližuje, ničí ten druhý sám sebe, avšak zároveň to dělá proto, aby vás zachránil a pomohl vám získat lásku.

Je těžké milovat něco, co není dokonalé a ještě těžší je milovat někoho, kdo nám způsobil bolest a utrpení. To nejdůležitější je toho druhého pochopit a porozumět situaci. Od pochopení k odpuštění, soucitu a lásce zbývá pak už jenom krok.

A nejlepší je tento krok neodkládat.

=========
Nechte VESMÍR vyřešit všechno za vás
Mějte se rádi. Změníte svou karmu.

Facebook AstroPlus.cz