10 snů, které bychom neměli ignorovat


Může sen odrážet obrazy, které vnímáme, když jsme vzhůru? A co mohou znamenat?

Po mnohá léta se lidstvo pokouší rozluštit záhadu snů. Na konci 19. století vyslovil známý psychoterapeut Carl Gustav Jung názor, že prostřednictvím snů je člověk schopen pootevřít dveře do vlastního vědomí a vnitřního světa.

Vědě není vlastní stát na jednom místě. Ustavičně zkoumá, k čemu vlastně v procesu snění dochází. Skupina vědeckých výzkumníků při neurologické laboratoři ATR v japonském Kjótu zkoumala výsledky skenování mozku ve chvílích snění. Došli ke společnému závěru: člověk ve snu vidí předměty snění ve stejné formě, v jaké vnímá skutečnost, která ho obklopuje, když bdí.

Abychom mohli analyzovat to, co vidíme ve svých snech, musíme nejprve analyzovat předmět své každodenní činnosti.

Je sen schopen odrážet obrazy, které vnímáme, když jsme vzhůru? A co mohou znamenat takové symboly? Jak je máme chápat? Jaká varování nám může sen předávat?

Uvádíme deset věcí, které ve snu rozhodně nesmíme ignorovat:

1. Let

Sny o létání často poukazují na nezbytnost dosáhnout naplnění svých ambicí. Kam jdete? Jak se tam dostanete? Máte problémy se zvládnutím vlastního života?

Létání ve snu nás zpravidla nutí dobít si po probuzení energii. Cítíme se volní a svobodní a máme pocit, že jsme schopni dosáhnout čehokoli, co si na své životní pouti umaneme.

2. Vodopády

Sny o vodě obvykle předávají zprávu o citovém stavu mozku. Voda symbolizuje očištění a čistotu.

Sen o vodopádech je skvělé znamení, symbolizující nový počátek a plné očištění od všeho starého, zapomenutého.

Pokud ve snu vídáte vodopády, položte si tuto otázky: «Je vodopád, který jsem viděl, velký nebo malý? Jak vnímám své životní překážky: jako vodopád v temné džungli nebo jako nádhernou pláž?».

3. Zuby

Často ve snu vídáme zuby. Avšak zdaleka ne vždy zuby znamenají stárnutí. Trhání zubů značí nezbytnost nalezení východiska ze složité životní situace. Zuby zkažené signalizují pocity obav a úzkosti.

Sny, v nichž zuby vypadávají, jsou nejrozšířenější. Zpravidla ohlašují příchod stresových situací, vyvolaný novým zaměstnáním, strachem ze ztráty něčeho, nedostatek porozumění ve vztahu anebo lež, kterou je třeba skrývat.

Pokud se vám zdá o zubech, ptejte se jaký máte ke svým zubům vztah. Zuby nám nejvíce slouží, když jíme. Jak užitečné a prospěšné vašemu organismu a zdraví je jídlo, které obvykle jíte?

4. Smrt

Sny o smrti míváme častěji, než si vůbec chceme přiznat. Zní to opravdu děsivě, ale sny o smrti zpravidla většinou opravdu ohlašují konec, závěr něčeho. Smrt znamená konec nějaké částečky sebe sama. Čeká vás možná skončení, uzavření nějakého hněvu, neklidu, úzkosti, nějaké situace.

Existuje například smrt ideje, umožňující zrození něčeho nového. Snění o smrti a přání zemřít mohou být významným psychologickým aspektem v práci, protože s sebou nesou obrovské změny na emoční úrovni.

Pokud se vám zdá o smrti, zkuste se sami sebe ptát asi takto: «Kde jsem byl, když ten někdo zemřel? Byl to nějaký milovaný člověk?» Podobné sny můžeme rovněž vnímat jakou sdělenou moudrost od blízkého člověka, který už nám odešel, jako pokus tímto způsobem sami sebe utěšit.

5. Těhotenství

Vidět se ve snu těhotnou znamená mohutný růst a rozvoj čehokoli. Těhotenství viděné ve snu může být rovněž zaměřeno na budoucí projekty a skrytá přání. Může se týkat plánů, které teprve spřádáme o své vlastní budoucnosti.

Pokud ve snu vidíte těhotenství, klaďte si následující otázky: «Co se teď zrovna pokouším dělat? Jakými konkrétními změnami procházím ve svém reálném životě? Nejsem snad opravdu těhotná?» Sny o těhotenství mohou přinášet plodné nápady v práci i vztazích.

6. Domy

Podobné sny vypovídají o tom, že se projevujete v různých aspektech. Podle typu domu nebo různorodosti jednotlivých místností v něm může být různá také interpretace snu. Domy se zdají jako signál naprostého bezpečí a pohodlí. Mansarda může znamenat tajné vzpomínky, suterén intuici a podvědomí.
Pokud se vám zdají sny podobného druhu, v nich hrají hlavní roli domy, ptejte se sami sebe: «Jak se o sebe starám, jak o sebe pečuji? Jaké je moje postavení v tomhle světě?»
7. Peníze
Peníze viděné ve snu nám při probuzení navozují pocity vděčnosti. Peníze přicházející k nám ve snu jsou znamením úspěchu a také toho, jak se sami na sebe díváme, jak se vidíme a vnímáme. Výhra v loterii znamená změnu způsobu života; dáváme-li naopak někomu ve snu peníze, je to strach ze ztráty něčeho nebo někoho. Sny o penězích jsou centrem našeho emocionálního světa, vztahu k dostatku a hojnosti. Finanční stabilita nebo naopak její ztráta jsou důležitým životním stresovým faktorem.

Jestliže ve svých snech vídáte peníze, ptejte se: «Třeba jsem přišel o práci? Mám snad nějaké dluhy? Jak bych se zachoval, kdybych zjistil, že jsem vyhrál v loterii ?» Finanční záležitosti a peníze vůbec opouštějí ve skutečném životě naše myšlenky jen zřídka. Peníze zpravidla symbolizují životní pohyb.

8. Nevěra

Pokud se vám nevěra zjevuje ve snu, ptejte se sami sebe: bojíte se, že ztratíte toho, koho máte rádi? Jste s vaším vztahem nespokojení? Jaký vztah máte ke svému tělu a jeho touhám?

Sny o manželské nevěře znamenají, že vaše sexuální touhy jsou spoutány a vyžadují realizaci. Podobné sny s sebou nesou náznak strachu, problémy se sebeúctou a také podvědomé přijetí problémů ve vztahu.

Zamyslete se, zda jste ve vztahu šťastní, zda je to vztah dostatečně sexuálně naplněný.

9. Oheň

Vidět ve snění oheň je silný zážitek. V závislosti na celkovém kontextu snu mohou mít taková vidění ve snu různý výklad. Oheň viděný zdálky symbolizuje touhu po změnách a celkové přeměně. Hraní si s ohněm může být varovným signálem o nějaké příliš riskantní činnosti.

Pokud vidíte ve snu sami sebe oheň zapalovat, může takové chování znamenat hněv, který byl potlačen. Ptejte se sami sebe, zda si přejete vyhnout se riskantním situacím a podnikům. Vyhýbáte se během dne situacím nějak spojeným nebo souvisejícím s ohněm?

10. Nahota

Sny o lidské nahotě jsou poměrně rozšířené, přičemž bývají spojeny s pocity obav a strachu z odhalení. Cizí nahota viděná ve snu znamená nějakou holou pravdu nebo jde o symbol nového vztahu. Stejně tak ale může znamenat ztrátu úcty. Nahota jako objekt snění znamená rovněž přijetí vlastních nedostatků a nějaké nedokonalosti. Může také jít o přání líbit se ve skutečném životě, přičemž záleží na tom, jak silně je ve snu přítomna vaše vlastní osobnost.

Pokud jste ve snu nazí vy sami, pak se ptejte, nakolik se bojíte toho, kým ve skutečnosti vlastně jste.

Sny představují pouze některé životní epizody, jejichž obsah je možné analyzovat na milion různých způsobů. Ve skutečnosti pouze ten, komu se sen zdá, by mohl být schopen pochopit skutečný důvod svého citového stavu.

Nabídli jsme vám jen několik variant snů viděných ve spaní; rozum, tělo a duch jsou vzájemně propojeny a dokážou ve snu odrážet vaše vlastní prožitky.

Rozum se cestou krátkých vidění ve snu zoufale snaží diktovat hru našim vlastním emocím. Úzkosti i radosti mohou naše sny měnit. Je to jen pouhý vrcholek porozumění tomu, jak se chováme ve skutečném životě.

«Sny jsou nepřestajným úsilím vyjádřit něco, co člověku není dáno poznat a pochopit» (Carl Gustav Jung)

=========
4 příznaky zkušenosti z minulých existencí
Tíha posledního vtělení. Loučení s karmou.

Facebook AstroPlus.cz