5 Buddhových tajemství: jak pohlédnout do tváře vlastnímu strachu

Člověk se málokdy odhodlá pohlédnout vlastnímu strachu do tváře. Máme-li však žít uceleným životem, který má jasně stanovený cíl, musíme dokázat ozářit i své temné stránky a snažit se uvědomit si, co při tom cítíme.

Podívejte se na pět skutečností, které vám pomohou pohlédnout svým strachům do očí a najít i hlubší smysl takového pohledu.

1. Strach se projevuje v tom, čeho si doopravdy ceníme

Emoce člověku stále připomínají, kým je a zároveň mu pomáhají rozlišit, co je pro něj skutečně důležité, co méně a co žádný význam nemá. Strach se občas objevuje tehdy, když nám na něčem skutečně záleží. Připomíná nám, že chceme všechno vždycky udělat co nejlépe, třeba se správně rozhodnout, správně jednat nebo zkrátka být dobrým člověkem. Pokaždé, když se objeví strach, je to proto, že chceme světu dát to nejlepší. A pokaždé, když se pocit strachu objeví, je třeba zeptat se sám sebe: «Jsi si jist, že chceš být tak moc silný?». Odpověď je prostá: «Ano, jsem si jist!»

2. Strach je možností růstu

Člověk má dvě možnosti: buď vykročit svému strachu vstříc a přímo se s ním utkat, nebo před ním utíkat. Jestliže se odhodláme pohlédnout svému strachu zpříma do tváře, vytváříme tím prostor pro hotová kouzla – uvolňujeme bloky, které nám dosud bránily žít naplno. Strach člověku poskytuje možnost růstu.

3. Strach je jinou podobou lásky

Při povrchním pohledu by si člověk mohl myslet, že tyto dvě emoce jsou přímo protikladné. Lidé to také často říkají. Láska je pocit, že jsme v přímém spojení s Vesmírem, stav, kdy se cítíme dokonalí, kdy vnímáme podporu i pevnou pomocnou ruku Vesmíru. Strach, to jsou chvíle, kdy člověk nějak uvázne, ustrne, cítí se sám a možná i docela ztracený.

Ve skutečnosti však jsou strach, stejně jako láska, energií Vesmíru, který má ve zvyku vyjadřovat se různými způsoby. Energii těžkou, intenzivní a přísnou bychom mohli nazvat strachem. Tato energie však může být proměněna v pocit sounáležitosti, věrnosti, podpory a – lásky. Využijte strach, abyste se mohli těšit z lásky. Proměňujte své vnímání a uvědomte si skutečnou souvislost jednotlivých vjemů. Přítomnost strachu člověku ukazuje cestu k lásce.

4. Se strachem si můžeme promluvit

Když vám hrozí, že vás strach docela ovládne, můžete tento proces zastavit a se strachem si pohovořit. Pokuste se to provést následujícícm způsobem: «Zdravím tě, strachu. Díky, že jsi tu a připomínáš mi, jak strašně moc důležité tohle pro mě je. Ale dneska, když dovolíš, dám přednost víře v jistotu, že jsem součástí Vesmíru, že jsem ve spojení s ním. Proto tě můžu nechat jít a z téhle situace si zas tolik nedělat. Vím, že Vesmír mě vede tam, kde mám být».

5. Strach je vaše nezadatelné právo

Když začínáte cítit strach, získáváte také možnost být silní, mocní a opravdoví. Vyžadujte to po sobě, je to vaše nezadatelné právo.

Všechny lidské emoce jsou vlastně kurýři. Strach je poselství. Důvodem toho je konec konců vaše vlastní rozhodnutí být natolik silní, jak jen je to vůbec možné.

Uvědomte si, že když hlas strachu sílí, je důvodem skutečnost, že se nacházíte na samé hraně zázraku. Je to jediný způsob, jak pocítit kouzlo: posedět s vlastním strachem a promluvit si s ním. Tohoto poselství by se vám nedostalo, kdyby Vesmír neměl za to, že už jste na ně dostatečně připraveni.

=========
Na tento svět nikdy nepřicházíme sami. Vždycky máme po boku své rádce.
10 znamení Vesmíru, že jdete po nesprávné cestě

Facebook AstroPlus.cz