10 znamení Vesmíru, že jdete po nesprávné cestě

Každému z nás přichystal Vesmír šťastný život, občas se však stává, že člověk sejde ze správné cesty a vydá se špatným směrem. Vyšší síly se pak snaží dát nám varovné znamení, abychom se dokázali vrátit na cestu vedoucí ke štěstí.

Každá z předurčených cest vede k cílové rovince, za kterou čeká šťastný život. Často však nás kurs, který zvolíme, zavede do končin, kde je snadné se zmást a jít docela jiným směrem, na hony daleko od svého vlastního předurčení. Pokud vámi zmítají pochyby, život ustrnul a nemůžete se hnout kupředu, Vesmír se bez prodlení stane jasně zářícím majákem, který vám starostlivě osvítí cestu správným směrem.

Jak rozeznat Vesmírné signály

Znamení Vesmíru nijak nápadně nevybočují ze všedního shonu a jsou nedílnou součástí obvyklého života. Spatřit Osudové Znamení je pro člověka nepřipraveného občas obtížné, to však neznamená, že to není možné. Vesmír obvykle signalizuje nesprávně zvolený směr sesíláním drobných nepříjemností a problémů. Je však třeba mít na paměti, že znamení jsou u každého jednotlivého člověka čistě individuální a nepřímo poukazují na jeho přání a cíle. Všimnout si Vesmírných znamení nám mohou pomoci jednoduchá pravidla.

Buďte pozorní. Vesmírná Znamení mohou na první pohled vypadat nevýznamně, jako běžná součást všedního dne. Vesmír svá Znamení s oblibou předává prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo reklamy. Hudba, reklamní slogan, zprávy vysílané v televizi nebo rozhlase, všemi těmito cestami k nám směřuje informační proud.

Náhody náhodné nejsou. Pokud životní příhody mají tendenci během jednoho dne se vícekrát opakovat, buďte si jisti, že jde o signál shůry. Pokud vás pronásleduje jedna a ta samá událost, zpomalte a zamyslete se, co vám může chtít Vesmír sdělit.

Negativita. Vesmír svá poselství zašifrovává, a nejčastěji právě do negativních forem, aby v nás vyvolal emoční bouři a donutil nás zastavit se. Ráno vám kupříkladu nezazvoní budík, jdete pozdě do práce, auto se jako naschvál porouchá a tak dále a tak podobně. Buďte si jisti – jsou to znamení shůry.

Hledejte a najdete. Abyste nápovědi Vesmíru rozpoznali, musíte je začít hledat. Dívejte se dobře kolem sebe, věnujte pozornost každé maličkosti, soustřeďte se na záhadné, nevysvětlitelné události a drobné příhody a posvátné znalosti se stanou dostupnými.

Deset varovných znamení Vesmíru

Abychom vám úkol ulehčili, přinášíme vám přehled deseti základních varovných signálů Vesmíru. Nebudete si muset lámat hlavu a hledat nápovědu tam, kde být nemůže. Berte těchto deset bodů jako orientační světla na cestě ke šťastnému životu.

1. Fyzická zranění

Vesmír vysílá signály stále. Pokud jste se uhodili do ruky nebo si skřípli prst, buďte si jisti, že jsou to znamení Vesmíru. Než půjdete dál, musíte přibrzdit a zapřemýšlet. Není vyloučeno, že jste přestali naslouchat sami sobě a nevnímáte podstatné věci. Prozkoumejte situaci velmi bedlivě.

2. Pravidelná zpoždění

Stále se zpožďujete a nevnímáte čas? To je zcela jistě osudová nápověda, které byste měli věnovat soustředěnou pozornost. Každé zdržení ilustruje, že se krajně vyčerpáváte, a přesto nestíháte všechno, co jste měli v plánu. Nestávalo by se to, kdybyste všechno dělali v souladu s plynutím života. Je-li porušována rovnováha, začínají nepřetržitá zpoždění, pozdní příchody a nestíhání.

3. Roztržitost

Stále něco zapomínáte nebo ztrácíte? Je to signál, že se máte soustředit a než budete pokračovat v cestě, «vrátit se na zem». Nepozornost a zapomnětlivost jsou poselství Vesmíru, který vám dává najevo, že je třeba více se na své úkoly a cíle soustředit.

4. Rozbíjíte věci, všechno vám padá z ruky

Buď je vaše cesta prostě špatná nebo sami sobě bráníte v získání štěstí a úspěchu. Něco je zkrátka špatně. Na takový signál je třeba reagovat neprodleně. Nejlepší je nekonat, nechat situaci být a plynout s proudem s plnou důvěrou ve Vesmír. Tato volba je zejména vhodná v případě, že vaše záležitosti se už dlouho nehýbají z místa, uvízli jste a nedokážete se pohnout vpřed.

5. Příliš mnoho haraburdí

Uklízíte často a přitom nepotřebných krámů jako by neubývalo? Také tohle je znamení Vesmíru! Říká vám, že nenahlížíte situaci správně. Nemůžete anebo nechcete zbavit se minulosti, která ustrnula ve vašem nitru.

6. Jste často nemocní

Častá onemocnění, nastuzení a různé infekce? Je nejvyšší čas se zastavit pořádně se zamyslet, zda jdete tou cestou, kterou jít máte, zda jste neztratili směr nebo zda jste si vůbec správně zvolili životní cestu. Opakování té samé nemoci ukazuje, že byste průběh svého života měli zásadně změnit.

7. Nechcete ani pomyslet na změnu

Nechcete pojmenovat, ba dokonce ani pomyslet na to, co vám nahání úzkost? To je jasný signál, že se bojíte vlastních myšlenek a potlačujete svá přání a touhy. A to prosím jenom proto, že máte strach z odpovědi. Nejspíš moc dobře víte, jakým směrem máte jít, jenomže se bojíte vůbec začít.

8. Průtahy v pracovních záležitostech

Na začátku práce na něčem novém jste plni nadšení a inspirace, síly vám však záhy dojdou a nechce se vám pokračovat. Vesmír vás nejspíš tímto způsobem varuje, že byste měli najít věci, které vás budou skutečně motivovat a pomohou vám obnovit duševní rovnováhu. Zároveň to však může být signál, že zaměstnání, kterému se věnujete, není pro vás, že nestojí za vynaložený čas a energii. Není to vaše cesta.

9. Jste stále neklidní a napjatí

Jestliže každý den pociťujete úzkost, podrážděnost a napětí, znamená to, že něco není jak být má. Takové znamení Vesmíru může naznačovat, že byste měli svůj život změnit. Zamyslete se hlouběji nad možným zdrojem neklidu a stresu.

10. Je vám smutno

Pociťujete-li zároveň smutek a stesk, je to další očividný vesmírný signál. Nejspíš své síly a možnosti nevyužíváte na maximum. Pamatujte, že život je doslova naplněn možnostmi a opravdu není žádný důvod propadat sklíčenosti. Smutek a stesk se dostavují, když člověk přestává vidět životní smysl a cíl se mu ztrácí v nedohlednu.

Vesmír nám stále dává svá znamení. To nejdůležitější je, abychom je nepropásli. Když se naučíte jeho signály rozeznávat, pochopíte, že v souladu s Vesmírem je život mnohem snazší a naučíte se harmonicky přizpůsobovat jeho podmínkám.

=========
Zlatá minuta a splněná přání
Staré duše. Podle čeho je můžeme poznat.

Facebook AstroPlus.cz