Zlatá minuta a splněná přání

V průběhu každých čtyřiadvaceti hodin se vyskytuje jedna minuta, kdy se mezi námi a vyššími silami ovládajícími osud otevírá kanál přímého spojení. To, na co v tuto minutu myslíte, se splní

Struktura časoprostorového kontinua Země (ČPKZ) je utvářena takovým způsobem, že energie informace, včetně těch karmických, jsou důsledně předány z jednoho čtyřiadvacetihodinového dne na druhý. Toto předávání probíhá hladce od jednoho dne k druhému, avšak v přesně stanovených časových úsecích. Jedenkrát za čtyřiadvacet hodin, na jednu jedinou minutu odpor ČPKZ klesá prakticky na nulu. Této minutě se říká “zlatá minuta dne”.

Zasvěcencům Atlantidy i kněžím Starého Egypta byla tato skutečnost známa a využívali ji k provádění divů, které jsou ještě dnes nazývány zázraky. V onu minutu lze skutečně dosáhnout maximálního kreativního efektu s vynaložením minimálních energetických výdajů. Sehrává roli vstupu do vyššího rozměru.

Teď tedy vidíte, k čemu mohou vést nepromyšlená slova vyslovená v okamžiku, kdy se přání naplňují. Aby vás něco podobného víckrát nepotkalo, pojďme si v kalendáři poznamenat ony zlaté minuty, abychom je mohli využívat pouze k věcem prospěšným a plnili si svá nejtajnější přání.

Stačí si všimnout aktuálního data. Dejme tomu 15. září — 15.9. Kouzelná minuta plnění přání toho dne nastane v 15 hodin 9 minut. Během šedesáti vteřin budete moci vyslovit jedno přání. Buďte konkrétní a přesní. Nemá smysl říkat, že si přejete mít vyšší plat. To je totiž příliš neurčité. Odkdy a kolik, to je třeba říci. „Od Nového roku chci mít plat 70 tisíc čistého měsíčně“.

Jistě jste postřehli, že den odpovídá hodině a měsíc minutě. Protože den má jenom dvacet čtyři hodin, od 25. dne v měsíci se to obrací – měsíc bude odpovídat hodinám a den minutám.Takže 29.9, se minuta spplnění vašich přání otevře v 9 hodin 29 minut.

=========
Tajemství nalezení spřízněné duše
Jak si umět přát

Facebook AstroPlus.cz