Práh domu: znamení a magické vlastnosti

Práh byl odedávna pokládán za kouzelné místo domu. Lidé sedávali na prahu a besedovali, přitom se však zbavovali všeho zlého, co se během dne mohlo udát. Dnes nemá každý svůj dům, přesto však i práh bytu má významnou roli. Uvádíme několik věcí týkajících se prahu, které skutečně fungují.

– Pokud se chystáte na cestu a při odchodu jste zakopli o práh bytu nebo domu, podle možnosti cestu zrušte. Jen s malou pravděpodobností by vám byla ku prospěchu .

– Vrže vám silně práh? Okamžitě ho vyměňte, opravte nebo podložte, zkrátka zbavte se zvuku věštícího neštěstí.

– Nikdy nerozmlouvejte ani nepodávejte někomu jinému něco přes práh. Může to dost těžce poškodit vztahy.

Proč má práh tak kouzelné vlastnosti? Protože je hranicí, čárou oddělující dům s jeho obyvateli od vnějšího světa. Proto kdysi když stavěli domy, kladli pod základ prahu nějaký amulet, ochranný předmět, například koňskou podkovu. Pokud už máte práh hotový, můžete na něj amulet nakreslit nebo vyrýt nožem. Může to být kresba podkovy nebo jen křížek, který bude symbolizovat, že vstup přes tento práh je lidem se zlými úmysly zakázán. Když odcházíte z domu, řekněte při překračování prahu: „Má síla je za tímto prahem“. A všechno se vám bude dařit!

=========
Ochranná síla rostlin
Co jsou larvy?

Facebook AstroPlus.cz