Co jsou larvy?


Každému se už stalo, že nějaký nepříjemný tělesný pocit nebo nemoc ho postihly bez viditelné příčiny. Po nepříjemné rozmluvě propuknou bolesti břicha, hlavy nebo v krku. Možná už jste slyšeli o psychosomatických nemocech, prudkých vlnách agrese, záchvatech stesku nebo nepochopitelného smutku a deprese. Všechny tyto projevy vypovídají o přítomnosti larev.

Emoce nebo bolesti, které nás zaplaví, nemají nejčastěji žádnou fyzickou příčinu – jako když se například někde v zimě nastydnete. Jestliže se necítíme dobře a tento pocit není posilován nějakými životními událostmi, měli bychom příčiny hledat v energiích, které nás obklopují. Příčinou náhlého emočního zahnívání mohou být larvy. Tyto primitivní bytosti energetického světa se zachytí lidské aury a vysávají člověka zevnitř. Senzibilové je vidí jako brouky, hady, medúzy a další, ne zrovna nejpříjemnější stvoření.

Jak působí larvy?

Larvy jsou všude. Tyto drobné energetické bytosti se vlní doslova kolem každého. Pokud jste negativně naladěni a odmítáte kolem sebe vidět cokoli dobrého, určitě si vás najdou. V mytologii starověkého Říma byly larvy pokládány za duše zemřelých zlých lidí, které přebývaly v astrálním světě a škodily světu živých. Jestliže se člověk hněvá, závidí nebo se bojí, poštívá tím své larvy proti objektu vlastních negativních emocí. Jestliže pak ten, komu například někdo závidí, je také duchovně slabým člověkem a nevidí ve světě kolem nic krásného, larvy se na něj dozajista bez váhání vrhnou.

Pokud je však ten tolik nemilovaný dotyčný člověkem pozitivního myšlení, začnou oni drobní energetičtí parazitové vysávat duši svého pána dvojnásobnou silou. Ovládnou ho neodbytné myšlenky a nápady od «nikdo mě nemá rád» a «nikdo mě nepotřebuje» až po touhu vyvolat hádku a skandál bez jakéhokoli důvodu. Buďte pozorní v případech, kdy vás opakovaně zničeho nic přepadají záchvaty zlosti a vzteku, býváte často nemocní, s potěšením vyvoláváte nebo se vměšujete do konfliktů, snadno ztrácíte uvědomění a nedokážete se na nic soustředit. Je velmi pravděpodobné, že některý z uvedených symptomů znamená porušení vaší vnitřní lidské energie. Zbavit se problému tohoto druhu může znamenat dlouhý a nepříjemný proces.

Avšak nejenom duševní problémy jsou příznakem napadení larvami. Projevem může být i promiskuita nebo holdování alkoholu. Za dávných dob se kvůli těmto projevům obraceli na zaříkávače.

Ochrana před energetickými parazity: jak se chránit před larvami?

Jedna z nejčastějších otázek kladených senzibilům. Faktem je, že zbavit se těchto bytostí úplně je nemožné, neboť náš svět vytváří pro jejich existenci až příliš příznivé energetické pozadí. Avšak zbavit se takového stvoření, když už se v člověku usídlilo, je možné. Zbavit se larvy znamená zbavit se cizího vlivu. V dnešní době tísní a dusí člověka všechno možné: cizí názor, tragédie zobrazované v seriálech, knihy o lásce. Jestliže se naplňujeme negativitou, i když třeba pod vlivem nějakého ušlechtilého smutku, oslabujeme vlastní auru a sami se tím vystavujeme kousnutím těchto škodlivých bytostí.

Zbavit se jich zcela samostatně zas není tak jednoduché, protože postřehnout, že nás zevnitř požírá shluk negativní energie, je prakticky nemožné. Nemoci, problémy v zaměstnání, výměny názorů s partnerem, netrpělivost k dětem, to všechno jsou příznaky energetické vyprázdněnosti a nemoci. Klasická medicína vás jich nezbaví, protože informaci o larvách v žádné knize nenajdete. Chvíle, kdy se přece jenom odhodláte obrátit se na senzibila, může přijít příliš pozdě. Vaším prvním a nejdůležitějším úkolem je tedy každé ráno otevřít oči a vidět svět bez příkras a zejména sebe v něm. Dokud ve vašem srdci bude vládnout harmonie, nemůže vám ublížit žádný ze zlých duchů.

=========
Co to je místo síly
Lidské podvědomí dokáže všechno. Jak řídit své podvědomí.

Facebook AstroPlus.cz