Ohnivá ruka a povaha

Chiromantie rozlišuje čtyři typy rukou podle živlů. Povíme si něco o ohnivé ruce.

Ohnivá ruka má relativně krátké prsty a dlaň protáhlejší. Tvar bychom snad mohli přirovnat k pochodni: dlouhá rukojeť a pět krátkých plamenů. Tito lidé snadno vzplanou pro nějakou ideu a jsou rádi, když si jich ostatní všimnou. Často se jim to daří, málokdo totiž zůstane lhostejný k jejich plamenným řečem.

Oheň ustavičně potřebuje „palivo“: nové zkušenosti, nové znalosti, nové zážitky. Bez nich plamen zhasne, člověk ohnivé ruky se uzavře do sebe a proipadá depresi. Je-li zbaven možnosti se projevit, může se dokonce změnit v energetického upíra: bleskem pronikne do cizího života, všechno převrátí vzhůru nohama a stejně bleskově zmizí… Lidé ohnivé ruky jsou dobří v roli šéfů, vedoucích, umějí strhnout lidi k následování. Objem činností, které jsou schopni zvládnout, je ohromující. Dokážou mluvit najednou do dvou telefonů, při podepisování dokumentů prohlížet poštu a mezi tím ještě dávat krátké pokyny.

Kolem člověka s ohnivou rukou bývá zpravidla živo. Není se co divit; když se s ním seznámí, dostávají se lidé do jeho vlivu, chtějí mu být co nejblíž, touží se „ohřát“ u jeho plamene. Při rozmluvě s ním se všechny trable zdají nicotné a všechny překážky snadno překonatelné. Brzy však vychází najevo, že majitel ohnivé ruky dává dosti neurčité sliby; vždycky je třeba dělit je deseti. Mějte to na paměti a nenechte se příliš okouzlit. Pak bude jednání probíhat dobře.

Člověk s ohnivou rukou a láska

Při dvoření je muž s ohnivou rukou stejně jako ve všech ostatních záležitostech okouzlující a naléhavý. V jeho společnosti ustavičně dochází k nějakým kuriózním příhodám a zážitkům, k zábavným a lehce nebezpečným situacím. Život přestává být jednotvárný, což dokáže zaujmout prakticky každé ženské srdce. Bohužel však zaujetí mužského majitele ohnivé ruky nemívá dlouhé trvání a hasne stejně snadno, jako se vznítilo. Dobré vztahy se po rozchodu uchovávají jen těžko…

Udržet si muže s ohnivou rukou je věc složitá, ale možná. Není snad žena od pradávna pokládána za ochránkyni ohně a domácího krbu v němž oheň sídlí? Chytrost spočívá v tom, že je třeba muže s ohnivou rukou držet v jistém odstupu duchovním i fyzickém a občas mu přihrávat „palivo“ v podobě náročných, ale zvládnutelných úkolů. Překonávání překážek poskytuje muži s ohnivou rukou příležitost projevit své silné stránky a moudrá žena mu ráda umožní blýsknout se na nejrůznější způsob. To je něco, co si majitel ohnivé ruky nenechá za žádnou cenu vzít. To je přece něco pro něj!

Spojení ohnivého muže s jinými živly

• S jiným ohnivým člověkem jsou to vztahy svérázné. Mají-li společný cíl, zejména společného nepřítele, dokáže tento svazek sežehnout jakékoli překážky. V opačném případě dochází mezi dvěma ohnivci k hádkám a srážkám. Pevnost rodinného soužití tu záleží na odstupu: jsou-li si stále nablízku, „spalují“ jeden druhého. Optimální je pro ně manželství na dálku nebo alespoň aby měl jeden z nich zaměstnání, které ho často odvádí z domova – služební cesty, jednání apod. Pak může oheň hořet velmi dlouho.

• S lidmi Země – opět je nutný určitý prověřený odstup, nebo období „přiblížení“ a „vzdalování“. Den, kdy se doma objeví ohnivý muž, pak bude pro všechny svátkem a naopak doba jeho nepřítomnosti bude dobou sladkého očekávání… a přísného pořádku. Oheň přichází a odchází, matka Zem však setrvává navěky.

• S lidmi Vzduchu jsou to vztahy optimální. Vzduch oheň rozfoukává a oheň ohřívá vzduch. Žena jejímž prvorozeným živlem je vzduch, přináší nápady, muž ohnivec se jich chopí a velkolepě je uvede do života. Hlavní je, aby nápad měl v sobě malou jiskru bláznovství, neboť plány příliš přízemní by ohnivého džentlmena jen těžko uchvátily.

• S lidmi Vody: vztah je konfliktní. Konstruktivní vztah je možný pouze přes prostředníka z jiného živlu. Žena vody, rozlícená nesplněnými sliby, vzkypí a svými bouřlivými emocemi ohnivce zaplaví. Tím samozřejmě uhasí plamen…

=========
Chiromantie. O čem vypovídá čára hlavy.
Chiromantie: znamení na ruce, ukazující na extrasenzorické schopnosti

Facebook AstroPlus.cz