Může oblečení ovlivňovat život?

Jedním z hlavních lidských vynálezů je umění chránit i zdobit vlastní tělo pomocí různých předmětů. Postupem času se oblečení stalo svérázným odrazem i vyjádřením osobnosti, jakýmsi jejím pokračováním, téměř druhou kůží. Nezřídka je vztah k některým kouskům toho, co lidé nosí na sobě, čímsi tak trochu mystickým.

Tuto skutečnost nám potvrzuje oblečení určené k provádění různých obřadů – například oděv kněží nebo slavnostní úbory ženicha a nevěsty. Vybrané oblečení určené k provádění určitých rituálů napomáhá rychlejšímu dosažení emocionálního stavu příslušnému té které příležitosti, výrazně ovlivňuje a usnadňuje projev a chování člověka či lidí, kteří jsou v jejím centru i jejich okolí. Jak se zdá, je pomocí oblečení skutečně možné působit na lidskou osobnost.

Vztah lidí k vlastnímu oděvu a k samotnému procesu oblékání, v jehož průběhu se vlastně stávají jinou osobností, má tedy nezanedbatelný význam.

Aby toto „převtělení“ bylo úspěšné, je nezbytné dodržovat některá pravidla:

  1. Nechat si na převlékání dostatečně dlouhý čas. To proto, abychom nejenom prostě stihli obléci se do jiného oděvu, ale abychom měli dostatek času se v něm zabydlit, přijmout ho jako onu „druhou kůži“ a pocítit sami sebe jako toho člověka, do kterého se převtělujeme, ať už je to úspěšný podnikatel, osudová kráska, studijní premiant nebo diplomat – to už je věc konkrétní volby.Tohoto postupu běžně užívají sportovci, když si vybírají sportovní oblečení na závody. Samozřejmě je to pro ně oděv šampióna.
  2. Zcela žádoucí je při převlékání zajištění pořádného zrcadla, abychom mohli sledovat nejenom úpravu zevnějšku, ale také držení těla a svoji tvář, abychom mohli snáz najít správný výraz odpovídající oděvu i příležitosti, výraz, který se stane základem našeho celkového emocionálního naladění.
  3. Snad každý má nějaký svůj „šťastný“ oblek, šaty nebo alespoň součást oblečení. Kdybychom se hlouběji zabývali psychologickými příčinami skutečnosti, že zatímco v jedněch šatech se nám soustavně daří, zatímco v jiných nás neustále potkávají nepříjemnosti, nejspíš bychom zjistili následující:

– lidské tělo i mysl si uchovávají svoji vlastní niternou vzpomínku na emocionální stav, ve kterém se člověk nacházel v nějakou šťastnou chvíli svého života; stačí si potom obléci stejný oděv a celkové naladění na úspěch je daleko snazší;

– nezanedbatelný význam má také vůně, která je u každého člověka zcela individuální a mění výslednou vůni také u použitých parfémů nebo deodorantů, přičemž platí, že osobní tělesný pach každého člověka se mění rovněž vlivem duševního stavu. Žádné prací, čistící nebo avivážní prostředky neodstraní absolutně a beze stopy pozůstatky těchto aktivních látek ze všech součástí oděvu. Ty pak znovu působí na podvědomí. Z tohoto důvodu psychologové doporučují striktně oblečení rozdělovat podle účelu – po příchodu domů se převléci do domácího oděvu a pracovní oblek buď nechat větrat ve vhodné místnosti nebo na balkoně, případně ho rovnou uložit do skříně, aby naše povědomí bylo i tímto způsobem stimulováno k odpojení od pracovní aktivity a mohlo si užívat odpočinku. Totéž platí o oblečení určeném ke sportu nebo zábavě. Oblečení samozřejmě co nejčastěji čistíme nebo pereme. Hlavní je poskytnout svému tělu plnou možnost přepojit se ze stavu pracovní aktivity do stadia uvolnění a odpočinku.

Právě pro velký význam oblečení pro každodenní život a emocionální stav člověka je doporučováno pořídit si buď úplně novou nebo co nejvíce nových součástí garderoby, máme-li v úmyslu začít novou životní etapu. Ze stejného důvodu je vhodné zbavit se oděvů, které nás doprovázely nepříznivým životním obdobím, které hodláme ze svého života vyškrtnout.

Nejenom nedbalost v oblékání, ale i sama nedbalost v poměru k oblékání bývají jedním z prvních příznaků duševní rozháranosti a neladu v osobním životě. Jsou situace, kdy je nám jedno, co si oblečeme, dokonce to hlasitě protlačujeme. To však není správný přístup v žádné životní situaci – ať je tragická nebo šťastná. Abychom neztratili kontakt se světem, abychom si zachovali kázeň a sebevládu, musíme usilovat o pečlivost v oblékání. Často právě dodržování tohoto pečlivého přístupu ke věcem, které se za dramatických okolností zdají být naprosto druhořadé, člověku pomáhá přežít těžká životní období. Nikdy to však neznamená, že se nutně musíme oblékat podle poslední módy. Hlavní je najít si svůj vlastní, osobitý styl. Tehdy nám oblečení pomůže udržet si dobrou náladu a sebejistotu v každé situaci.

Oděv přímo vyjadřuje stav lidské mysli, kromě toho však také dokáže dovedně působit na náladu a chování ostatních. Pestrobarevné či světlé oblečení může vylepšit náladu vám i vašemu okolí i za deštivého dne.

=========
Volba oblečení podle feng shui
Barva oblečení o nás říká hodně

Facebook AstroPlus.cz