Chiromantie. O čem vypovídá čára hlavy.

chiromantie-cara-hlavy

Jednou z nejzajímavějších linií na lidské dlani je čára hlavy neboli rozumu. Začíná mezi ukazováčkem a palcem, zhruba v místě, kde začíná linie života a běží ve směru hrany dlaně.

Linii hlavy hodnotíme ve fyzickém i duchovním slova smyslu. Čistě fyzicky odpovídá za hlavu, mozek a nervový systém. V duchovním slova smyslu má na starosti myšlení, paměť a logiku.

Můžeme ji rozdělit do dvou úseků – rovného a zahnutého. Rovná část vyjadřuje přesný, logický styl myšlení, zahnutá myšlení tvůrčí. Důležité jsou barva a hloubka linie – čím je zřetelnější a výraznější, tím bystřejší je mysl, tím lépe pracuje představivost.

Jedním z důležitých parametrů hodnocení čáry hlavy je podoba jejího počátku a konce. Její počátek ukazuje na potřeby a směry myšlení, konec ukazuje metody dosahování cílů. Krom toho počátek linie hlavy už tradičně souvisí s počátkem linie života – tady je založena souvislost se stupněm ovlivnění rodiči. Její konec vyjadřuje úroveň tvůrčího myšlení, neboť je spojen s měsíčním pahorkem.

Přejděme k hodnocení dalších známek a ukazatelů linie hlavy. Už tradičně se za nedobrou známku pokládají různá přerušení v podobě bodů, křížků, hvězd, přetínajících čárek, prohlubenin, trojúhelníků, kroužků a ostrůvků. Naopak příznivě jsou chápána rozvětvení čáry hlavy.

11

Přímo přetíná dlaň, je dlouhá a rovná (1). Realista, praktický, dobrý organizátor. Přímočarý, houževnatý. Nic nedělá jenom tak. V životě všechno sleduje, hodnotí jasně a logicky, nemá v oblibě tvůrčí úkoly a originalitu. Jedná rychle rozhodně, je snadno předvídatelný.

Sklon k měsíčnímu pahorku (2). Citlivost, vysoká vnímavost, láska k poezii a krásnému umění.

Dlouhá, zakončená až v horní části měsíčního pahorku (3). Talent k sebevyjádření. Obrovská představivost a tvůrčí potencikál. Vznáší se v myšlenkách, snivý, tvůrčí, zranitelný. Svou představivost využívá ve všech oblastech života. Uzavírá se v sobě. Možné sklony k sebevraždě.

Zvlněná (vzácný výskyt). Proměnlivé, nestandardní myšlení. Dotyčný je schopen vzplát kvůli maličkosti a vzápětí se uklidnit a změnit názor. Pokud zvlněná čára hlavy přetíná celou dlaň, jde o materialistu a workoholika.

Zahnutá k linii srdce. Dobré pracovní schopnosti, umí vydělat peníze.

Prochází blízko linie srdce. Omezený rozhled, slabost srdce.

12

Na počátku se dotýká čáry života (4). Rozvážná, zdrženlivá a vyrovnaná povaha. Zdravá opatrnost. Umění naslouchat vnitřnímu hlasu a rozhodovat se mezi nutnou akcí a promyšleným jednáním.

Začíná těsně vedle linie života (5). Nejčastější výskyt, ukazuje na zdravý přístup k životu a vyváženost mezi nezávislostí a ohledem na názor ostatních i příbuzných, mezi opatrností a odvahou. Nezávislý, podnikavý.

Začíná výrazně daleko od linie života (6). Bezhlavě odvážný, snadno vznětlivý. Rozhodnost, odvaha, opovážlivost. Vždycky jde svou cestou, neposlouchá nikoho. Rodina ani přátelé pro něj nejsou autoritou. Vše dělá po svém, velmi samostatný, snadno se pouští do každého dobrodružství.

13

Linie hlavy a života dlouho pokračují společně (7). Opatrný, nejprve uvažuje, potom jedná. Pozorný k ostatním, silně vázán na rodinu, pozdě se osamostatňuje, poslouchá rodiče. Názory zpravidla konzervativní.

Začíná uvnitř linie života na Martově pahorku (8). Urážlivý, podrážděný.

Končí velkým rozvětvením spojujícím měsíční pahorek s linií srdce (9). Umí se chovat k jiným, kvůli lásce schopen všechno opustit.

Dlouhá, zakončená skosenými konci se souměrným rozvětvením. Chytrý, diplomatický, dobré vyjadřování, tvůrčí schopnosti. Tito lidé mívají „bohatou“ fantazii.

Celá složená z malých čáreček. Příznak bolestí hlavy, špatné paměti a obecně člověka, o němž se říká, že „nemá všech pět pohromadě“.

Řetízkovitá linie. Nesouvislost myšlení, chybný úsudek, nestálost názorů.

14

Stoupavý přery. Přerušení na linii hlavy bývá opakujícím se příznakem. V životě se projeví vícekrát. Poukazuje jednak na kardinální zm,ěnu v pohledu na svět a život, jednak na vnitřní rozvoj směřující k duchovním hodnotám.

Klesající přeryv. Změna pohledu na svět a život, spotřebitelské a materiální zájmy se dostávají do popředí.

Jednoduché přerušení. Vypovídá o fyzickém úrazu hlavy. Totéž mohou vyjadřovat křížky či bod (body) na linii hlavy.

Dvjitá čára hlavy. Šťastný příznak. Majitel takové čáry dosáhne obrovského bohatství. Osud mu ve všem přeje. Skvělé myšlení, schopnost nahlížet věci z více stran. Zároveň tato podoba linie hlavy ukazuje, že dotyčný je schopen vést dvojí život.

Velké množství hvězdiček a křížků na linii hlavy. Velmi klidný život.

Čtení samostatně stojících znaků (trojúhelník, čtvereček apod.) na čáře hlavy je třeba posuzovat v závislosti na jejich umístění na linii a ve spojení s dalšími příznaky, které ruka, resp. linie vykazují.

=========
Chiromantie: znamení na ruce, ukazující na extrasenzorické schopnosti
Chiromantie: znamení na dlani, předpovídající šťastný život

Facebook AstroPlus.cz