Obřady prováděné za úplňku. Splnění přání, získání lásky a peněz.

Úplněk je v průběhu celého měsíce ten nejpříhodnější čas k provádění rituálů očišťujících negativní energii – například obřadů očišťujících nějaký prostor nebo auru, obřadů rušících uhranutí nebo uřknutí, rituálů, které vás zbaví všeho nepotřebného a škodlivého. Světlu úplného Měsíce se doporučuje vystavovat předměty a objekty, které vám nějak brání v sebezdokonalování a brzdí váš růst jako osobnosti.

Rituály za úplňku jsou často také prováděny, abychom se zbavili špatných návyků – například závislosti na drogách nebo alkoholu, kouření, nezdravé výživy nebo nějakého nezdravého tíhnutí k čemukoli. Pokud vám zkrátka něco brání ve šťastném, spokojeném a klidném životě a chcete se toho za každou cenu zbavit co nejdřív, pak nejlepším okamžikem, nejvhodnějším obdobím k tomu je právě čas, kdy na obloze září stříbrná tvář úplného Měsíce.

Osvobozující rituál

Na list papíru napište tři věci, kterých se toužíte v co nejbliší době zbavit – například nějaké zlozvyky, nebo onemocnění. Potom ho musíte co nejslavnostnějším způsobem spálit. Vůbec nejlepším způsobem je setkat se někde venku s přáteli, z nichž každý má na svém papíře napsáno, čeho se chce zbavit. Potom se zapálí oheň, všichni se postaví kolem něj do kruhu a jeden po druhém do něj házejí svůj list papíru.

Důležité je pozorně sledovat, jak se «problémy» proměňují v popel. Pokud však nemáte možnost někde rozdělávat oheň, můžete volit jiný způsob. Zapište své přání stejně jako v předchozím případě – čeho se chcete zbavit. Potom je přečtěte nahlas, co nejsilnějším hlasem. Načež papír spalte nad plamenem svíčky. Popel spláchněte.

Obřad k očištění aury

Velmi silný úplňkový obřad, který očišťuje auru. K provedení je nejvhodnější půlnoc.

Potřebovat budete:

  • sedm lžiček medu
  • sedm lžiček cukru
  • sedm lžiček skořice

Všechny přísady smíchejte a naneste na tělo. Nechte působit po sedm minut.

Během této doby proneste jakoukoli modlitbu (třeba Otčenáš). Představujte si, jak se zbavujete všeho nečistého. Negativita odchází, odplouvá od vás dodaleka. Po obřadu smyjte směs teplou vodou.

Pokud cítíte, že vaše aura potřebuje doopravdy silnou očistu, provádějte tento obřad sedm nocí po sobě.

Rituál posilující sexuální přitažlivost

  1. Do sklenice nalijte převařenou vodu a vhoďte do ní levou rukou špetku soli. Postavte ji tak, aby do ní dopadalo měsíční světlo. Dokud se sůl nerozpustí, pronášejte zaklínadlo : «Měsíční voda, čistá jak dívčí slza, ať jsem věčně krásná a mladá, ať mě ten miluje, koho mám ráda!» Sklenici nechte stát na stejném místě po celou noc.
  2. Ráno vypijte na lačný žaludek doušek této vody a v duchu říkejte: «Voda dovnitř, krása navenek!» Opakujte každé ráno, dokud ve sklenici bude zbývat nějaká voda.


Úplňkový obřad ke splnění přání

Tento obřad musíte nezbytně provádět o prvním úplňku následujícím po vašich narozeninách. Napište na list papíru seznam jakýchkoli svých přání materiální povahy – například dům, auto, telefon apod. Je velmi důležité, aby to byla přání naléhavá a upřímná.

Když jsou všechna přání na papíře, zbývá jen požádat vyšší síly o nápovědu a pomoc a zároveň jim děkovat za vše, čím vás obdaří. Má se za to, že všechno, co člověk na tento papír napíše, může získat v průběhu následujícího roku.

Úplňkový obřad k získání peněz

Musíte ho provádět opravdu v noci za úplňku. Je velmi důležité, aby obloha byla zcela jasná a hvězdy i Měsíc byly dobře vidět.

  1. Vezměte šálek, do poloviny ho naplňte vodou a vhoďte do něj minci stříbřité barvy. Postavte ho na parapet nebo ho vyneste na balkon. Samozřejmě, pokud máte tu možnost, je nejlepší provádět obřad někde venku. Do šálku však musí dopadat naplno měsíční světlo.
  2. Opatrně, zlehka přejeďte oběma dlaněmi nad hladinou vody, jako byste z ní chtěli sebrat stříbro. Třikrát přitom proneste tato slova: “Zázračný měsíční pane! Dej mi prosím bohatství, naplň mi dlaně stříbrem a zlatem. Unesu všechno, co mi nadělíš!”
  3. Potom vyjděte ven a vodu vylijte do země – ne snad na asfalt nebo jen tak náhodně, ale do skutečné země. Minci si schovejte do peněženky.

=========
Očista solí každý den v týdnu: jak a proč
Jak si vybrat svou ochrannou rostlinu

Facebook AstroPlus.cz