Kdo to je Doppelgänger

Myšlenka, že každý člověk má svého dvojníka, není nijak nová. Co může být zajímavější, než potkat svou vlastní přesnou kopii? Ovšem ústní tradice tvrdí, že vidět takto sám sebe je předzvěstí brzké smrti. Co vlastně taková bytost představuje?

Doppelgänger je slovo německého původu, složenina z „doppel“ – „dvojí“ a „gänger“ – „chodec“. Volně přeloženo – „dvojník“. Slovo vytvořil německý spisovatel Jean Paul a použil je ve své knize Siebenkäs (česky „Advokát Sirový“). Častěji se používá poangličtělá forma dopplganger, umožňují psaní bez velkého počátečního písmene a přehlásky.

Základní výklad tohoto termínu říká, že jde o tak zvaného dubla žijícího člověka, který opakuje jeho obraz. Tento klon může být temnou stránkou osobnosti, duší nebo také andělem strážným. «Klasický» doppelganger je naprostou imitací zevnějšku a způsobu chování své «oběti», i když bývají i výjimky. Podle nepotvrzených svědectví lidé rovněž náhle spatřili svůj klon, avšak:

– byl nezvykle oblečen

– na tváři měl jizvy a jiné defekty, které se u reálného člověka nevyskytovaly

– byl evidentně starší.

Proč se doppelganger zjevuje?

Setkání s dvojníkem má prakticky vždy závažné pozadí. Důvodem setkání mohou být v podstatě dvě věci.

1. Brzká smrt. Existuje názor, že doppelganger, který se zjeví budoucímu nebožtíkovi, není nic jiného než jeho vlastní duše už oddělená od těla. Jiná varianta říká, že strážný anděl tak dává svému chráněnci znamení, že jeho pozemská mise je u konce. Setkání netrvá dlouho – dvojník se buď rozplyne ve vzduchu, nebo rychle odchází a není možné ho dostihnout.

2. Složitá a potenciálně nebezpečná situace. Ať už je kým chce, občas se doppelganger snaží varovat člověka před chybami a poskytuje mu více či méně zřetelné nápovědi. Například zjevení úporně ukazuje na nějaký předmět nebo slovo. Co si s takovým náznakem počít, se musí rozhodnout sám upozorňovaný.

Setkání s dvojníkem budí vždycky neklid. Propadat panice však nemá smysl. To nejlepší, co můžete dělat, je pozorně sledovat doppelgangerovo počínání. Je-li zvěstovatelem smrti, těžko na tom něco změníte. Je však více pravděpodobné, že přišel s nápovědí, kterou byste se měli pokusit rozluštit.


Jak doppelgangera poznat?

Na první pohled se doppelganger od jiných lidí prakticky neliší. Samozřejmě, že naši pozornost musí upoutat jeho ohromující podobnost s konkrétním člověkem, rozpoznat dvojníka však můžeme také podle následujících příznaků:

1. Nemá stín ani odraz v zrcadle. Tím připomíná upíry.

2. Obrys postavy je neostrý, rozplývá se. Vypadá poněkud rozmazaně. Za jasného denního světla může být jeho postava dokonce tak trochu průsvitná.

3. Pronikavý pohled. Jeho pohled je pozorný, ulpívající a upřený, jako by tomu, na koho se dívá, obracel duši naruby.

4. Když se k němu přiblížíme, zmizí. Okamžitě se vytratí, pokusíme-li se k němu přiblížit. V nejlepším případě se nám podaří dotknout jakési nestálé, nepevné hmoty, která se během okamžiku rozplyne ve vzduchu.

Existují vyprávění o tom, jak lidé potkali svého známého, který místo odpovědi na pozdrav zachmuřeně prošel kolem. Načež se vyjasnilo, že dotyčný známý toho dne vůbec nevyšel den, protože ležel doma nemocný. Po městě se procházel jeho doppelganger. Uvidíte-li mimořádně zamračeného a nepřívětivě se tvářícího přítele, měli byste se zamyslet, zda jste nepotkali jeho dvojníka. Možná, že je váš přítel v nějaké těžké situaci..?

=========
4 znamení, že tohle není váš první život na zemi
Co jsou larvy?

Facebook AstroPlus.cz