Jin jang, mandorla, luk a šíp — významy symbolů

Všude kolem nás obklopuje obrovský, bezbřehý svět symbolů. Povíme si něco o znameních velice starých, spojujících v sobě mužský a ženský počátek. Řeč bude o lásce, odvěké přírodní síle, která je zdrojem dynamiky veškerých životních procesů. Jin jang, mandorla, luk a šípy…

Jin jang

Proslulý taoistický symbol. Bývá zobrazován jako dvě do kruhu spojené „ryby“, černá a bílá, představující nerozlučné a nesměsitelné spojení mužského a ženského počátku. Symbolizuje však rovněž sjednocení a vzájemné doplňování nejrůznějších forem protikladů: světla a tmy, měkkosti a tvrdosti, žáru a chladu, nebo hor a údolí, kde hora představuje mužský a údolí ženský prvek. V „očích“ ryb, tedy v bodech umístěných na jednotlivých symbolech, vidíme odraz symbolu opačného: v mužském ženského, v ženském toho mužského. Je tak znázorněna jejich vzájemná přitažlivost; jedno bez druhého nemůže existovat. Je to symbol jednoty protikladů: nahoře a dole, nebe a zem, světlo a tma, duchovní a materiální. Ne však dobro a zlo, protože ty nemají a nikdy nemohou mít nic společného. Jin jang je universálním symbolem harmonie a energetické rovnováhy. Symbolem tvoření a ničení. Bílá „ryba“ je tvoření, černý bod v ní symbolizuje ničení; černá „ryba“ symbolizuje ničení a její bílý bod tvoření. Tvoření obsahuje semínko ničení, neboť každý proces vytváření plodí i ničení. A naopak. Takové je taoistické pojetí celistvosti bytí.

Jin jang harmonizuje životní prostor, přináší blahobyt a štěstí. Je universálním talismanem zdraví, vnitřní rovnováhy, harmonických vztahů mezi mužem a ženou. Hodí se k urovnání jakéhokoli konfliktu. Používat ho můžeme jako ochranný amulet, zavěsit ho nad vchodové dveře a kupovat předměty s jeho vyobrazením.

Mandorla

Jedno ze znamení symbolizujících ženský počátek, materiálně projevený Vesmír, rodící veškeré životní formy. Prastarý symbol Velké Matky, Bohyně, Déví, značící rovněž lůno, střevo, místo zrození, což přímo odkazuje k plodnosti a rození dětí. Mandorla, v překladu „mandle“, graficky vypadá jako spojení dvou oblouků, symbolizujících zrození života. V centru mandorly můžeme vidět bod znázorňující semeno života, mužský počátek. Buddhismus či křesťanství však do mandorly umisťují postavu Buddhy nebo Krista, které mandorla obklopuje jako svatozář, zářící a symbolizující propojení duchovního s materiálním. Duchovní, duch života, oplodňuje materiální. Mandorla znázorňuje záři boží slávy, naplňuje a vytváří nesčíslné formy života. Tento symbol v podobě talismanu je velmi vhodný pro těhotné ženy a novomanžele ke šťastnému početí a narození dětí.

Luk a šíp

Sagittarius zodiac sign

Symboly Slunce a Měsíce a světla, které z nich vychází. Musíme rozlišovat znamení a symboly – znamení má jeden význam, symbol jich má mnoho. Proto je velmi důležité symboly správně odhalovat. Nenapnutý luk symbolizuje Měsíc, ženský počátek. Luk napnutý symbolizuje Slunce, šíp znamená paprsky, světlo. Šíp byl odpradávna symbolem světla. Symbolem bylo vyobrazení paprsků vycházejících ze Slunce v podobě svérázných šípů vystřelujícího světla. Není se tedy co divit, že luk a šíp byly atributy mnoha božstev. Zlatovlasý sluneční starořecký bůh Apollón měl druhé jméno Phoebus, což znamená „paprskozářný, zářící“. Jedním z jeho atributů byl zlatý luk a šípy. Jeho sestrou-dvojčetem byla panenská ochránkyně matek, bohyně Měsíce a měsíčního svitu, ochránkyně lesů a divoké zvěře Artemis. Ta si svůj luk a šípy podle jedné báje dokonce přímo vyprosila na svém otci, vládci bohů Diovi. Také Erós, bůh lásky a láska sama, byl vybaven lukem a šípy.Ve védské tradici symbolizuje luk ženský počátek a šíp mužský. Natažený luk se šípem je vyjádřením vášně, touhy, tvůrčí energie světla při pokračování rodu i shody v lásce. Jediný symbol – luk se šípy – má tedy tři různé významy. Slunce, Měsíc, touha.

V podobě talismanu je šíp skvělým ochranným předmětem před silami zla a tmy, neboť světlo tmu zahání. Božští lučištníci jsou vždycky bojovníky proti tmě. — Například grafickým zpodobněním runy tiu je šíp bez opeření, obrácený špičkou vzhůru. Tiu je symbolem slunečního světla, symbolem božského spasitele ztělesněného v materiálním světě a darujícího život. Sluneční světlo chrání život na Zemi před tmou a chladem. Jejich zhoubná síla kulminuje za zimního postavení Slunce. Šíp je symbolem boje sil světla proti silám tmy. Proto je tato runa také symbolem zimního postavení Slnce, kdy Slunce přechází ze znamení Střelce (jehož atributy – luk a šípy – ztělesňují boj se silami tmy) do znamení Kozoroha.

Jako talisman můžeme luk a šípy nosit v podobě přívěsku. Šíp můžeme také nakreslit, aby chránil naše obydlí. Jeho ostří má mířit tam, odkud vychází nebezpečí.

=========
Křišťálová koule: význam symbolu
Javorový věnec. Jak si doma vyrobit ochranný předmět

Facebook AstroPlus.cz