Jak vyvolat lucidní sen

Co to znamená „lucidní sen“? Je to stav, kdy člověk spí a uvědomuje si, že sní. Může se tak vědomě pohybovat ve svém vlastním snu a měnit ho. Vědomost snu člověku poskytuje možnost ovládat události, k nimž ve snu dochází. Při vynaložení jistého úsilí není nijak těžké se lucidnímu snění naučit.

Jak se k vědomému snění připravit

Někteří lidé mají lucidní sny od dětství a nepředstavuje to pro ně žádnou obtíž. Většina však, pokud chce bdělého snění dosáhnout, se to musí naučit. Naprostým nováčkům se doporučuje začít přípravnou etapou, která obsahuje tyto kroky:

1. Četba tématické literatury. Je třeba postarat se, aby rozum byl myšlenkou vědomého snění zaujat. Doporučuje se tedy přečíst si několik knih tomuto tématu věnovaných, například od Carlose Castanedy a Stephena LaBerge. Dobré rovněž je navštívit tématické stránky a fóra.

2. Speciální postupy

Během dne nacvičujte takto:

  • Pravidelně si představujte, že co vidíte kolem, je sen; snažte se co neintenzivněji vnímat pocit, který to ve vás vyvolává;
  • Ověřujte realitu – není to náhodou sen? Určete si předmět, který když spatříte, automaticky si položíte otázku: «Spím, nebo jsem vzhůru?»
  • Kontrolujte sami sebe. Každou aktivitu myšlenkově evidujte: «Čistím si zuby/jdu po chodbě/lehám si do postele atd.»


3. Naladění před spánkem. Pokaždé, když ulehnete, je velmi důležité nějakou dobu věnovat «naprogramování» mozku. Musíte se uklidnit a v duchu si opakovat větu: «Budu vědět, že sním».

Tato příprava nezabere příliš mnoho času, takže je dostupná jakkoli zaměstnanému člověku. Hlavní podmínkou je v podstatě především zájem a o tuto problematiku a ochota se jí věnovat.

Uvolnění před vyvoláním lucidního snu

K dosažení bdělého snění je důležité uvolnit tělo. Mysl zůstává vzhůru. K tomu je dobré po ulehnutí praktikovat uvolňující postupy.

Můžete například:

  • prostě jen ležet a sledovat svůj dech
  • představovat si, že vám ze svalů odtéká voda
  • opakovat si pro sebe: «Teď je uvolněná… tato tělesná část (uvést název)», přičemž pozornost věnujete i těm nejdrobnějším detailům, jako je horní článek malíčku atd.

Hlavní potíž pro toho, kdo by rád bděle snil, spočívá v nezbytné nehybnosti. Organismus totiž určitě bude protestovat. Začne vás svědit ruka nebo brnět noha. Často také v průběhu uvolnění člověk zkrátka docela obyčejně usne. Nedělejte si s tím hlavu, budete-li nacvičovat pravidelně, dřív nebo později se vám to podaří a kýžený efekt se dostaví.

Základní postupy vyvolání lucidního snu

Komu se podaří fyzicky uvolnit a předčasně neusnout, může přejít k přímému pokusu o vyvolání lucidního snu.

Existuje několik základních postupů:

1. Představa, že držíte v ruce nějaký předmět. Vhodnou variantou je mobilní telefon. Musíte si ho co nejzřetelněji osahat, vnímat zvláštnosti jeho povrchu a materiálu, z něhož je vyroben. Když soustředění na smyšlený předmět dosáhne vrcholu, můžete se pokusit odpojit od těla.

2. Pohnout rukou nebo nohou. To hlavní je, že pohybujete «fantomovou» částí těla, nikoli fyzickou. Můžete rovněž houpat celým tělem, přičemž amplitudu zhoupnutí budete stále zvětšovat. Až se prostě «vhoupnete» do snu.

3. Naslouchat zvukům. Nijak vzácnou šňůrou, podle které dojdete až do světa snů, bývá melodie znějící v hlavě. Narůstá, sílí a postupně pohltí veškerou vaši pozornost. A náhle jste ve bdělém snu.

4. Napnout mozek. V uvolněném stavu to není zase tak těžké. Jakmile pocítíte v hlavě tlak a objeví se vibrace, je nezbytné přemístit se do spánku.

Nezřídka ani jeden z postupů ke kýženému výsledku nevede a zkrátka usnete. Nezoufejte, každý pokus je užitečný, protože zvyšuje šanci, že příště už se to povede. Zkušení lucidní „snílci“ doporučují zapisovat si své zkušenosti do speciálního deníku snů. Obecně zvyk zapisovat si sny jenom podporuje co nejpodrobnější zapamatování snu a pomáhá analyzovat okolnosti – v jakou noční dobu se vám daří dosáhnout bdělého snění, má-li na to vliv vaše poloha, rozestavění věcí v místnosti a jiné podrobnosti.

Vědomé snění je strhující cestou do světa, kde snící může uplatnit jaké chce své fantazie. Stačí nějakou dobu trénovat a dobrodružství se dostaví.

=========
Myšlenková obrana před uhranutím a uřknutím
Měsíční magie přání

Facebook AstroPlus.cz