Afirmace „jsem magnet na peníze“

K přestavbě svého vědomí je čtěte po sedmadvacet dní třikrát denně.

1. Jsem úspěšný a bohatý člověk Tady a Teď..

2. Všude vidím možnosti jak vydělat peníze! Snadno realizuji ty nejlepší z nich!

3. Své peníze získávám tvůrčím, činorodým a poctivým způsobem!

4. Vždycky si do života přitahuji bohaté a úspěšné lidi.

5. Vždycky si do života a svého podnikání přitahuji talentované, tvůrčí a čestné partnery.

6. Vždycky si do života přitahuji veliké množství zdrojů a nápadů.

7. Jsem magnet na peníze! Peníze ke mně přicházejí různými cestami! Jsem penězům otevřený!

8. Jsem vynikající finanční manažer!

9. Sám sobě vždycky zaplatím jako prvnímu!

10. Moje peníze pracují maximálně efektivně a vytvářejí stále větší a větší bohatství pro mě a moji rodinu!

11. Mám pasivní příjem, který si zasloužím!

12. Jsem finančně svobodný člověk! Mám tolik peněz, kolik potřebuji!

13. Pracuji pro radost a sebenaplnění. Má práce mi poskytuje kýžený příjem!

14. Správně řídím své finance a investice a vytvářím tak mohutné zdroje svého pasivního příjmu.

15. S radostí se učím novým moderním technologiím vytváření a řízení bohatství.

16. Jsem geniální prodejce!

17. Jsem geniální manažer!

18. Jsem bohatý a úspěšný člověk!

19. Bohatství a dary z různých zdrojů přijímám s láskou a vděčností!

20. Peníze mě milují!

21. Mám vždycky dostatek peněz!

22. Jsem vzkvétající byznysmen!

23. Moudře a efektivně nakládám se svými zdroji, energií, časem, penězi a možnostmi ! V každém okamžiku vytvářím peníze!

24. Je krásné být bohatý a úspěšný člověk Tady a Teď! Raduji se ze svého zajištěného života!

25. Miluji peníze a peníze milují mě! Jsem magnet na peníze!

26. S radostí, láskou a vděčností získávám peníze za své zboží a služby!

27. S radostí, láskou a vděčností počítám své peníze a moudře spravuji své příjmy!

28. S radostí investuji část svých peněz do úspěšných projektů a fondů! Mé peníze se zmnožují!

29. S radostí, láskou a vděčností hromadím své bohatství!

30. S radostí, láskou a vděčností utrácím rozumnou část svých příjmů!

31. Mé příjmy rostou každým dnem!

32. Je radostné a mravné být bohatým, vzkvétajícím člověkem.

33. S láskou a vděčností k Bohu a lidem přijímám své bohatství na Zemi Tady a Teď.

34. Já sám jsem pánem svého života a snadno získávám tolik peněz, kolik jich potřebuji!

35. Dovedně nakládám se svými penězi, vždycky jich mám dost a každý den jich mám víc a víc!

36. Jsem si dobře vědom, že já sám jsem vytvořil svoji dnešní materiální úroveň. Od nynějška vyvíjím skutečné úsilí ke zvýšení svých příjmů! Moje budoucnost záleží jenom na mě! Zasloužím si hodně!

37. Jdu za materiálním zajištěním s jistotou a klidem. Raduji se ze svých malých i velkých úspěchů. Analyzuji své zkušenosti a dnes jednám efektivněji než tomu bylo v minulosti. Jsem si jist svým úspěchem!

38. Jsem Osobnost bez ohledu na výši svých příjmů. Jsem si vědom, jakou hodnotu pro mě mají peníze a vyvíjím skutečné úsilí ke zvýšení svých příjmů. Zasloužím si to nejlepší! Zasloužím si žít v přepychu! Hledám a realizuji způsoby zvýšení svých příjmů!

39. Věřím si! Vládnu obrovským potenciálem, který mi umožňuje dosáhnout všeho, čeho se mi dosáhnout zachce! Jdu za svými cíli sebejistě a postupně!

40. Jsem pánem svého života! Sám si vytvářím svou realitu! Hravě vytvářím svoje bohatství!

41. Snadno si vytvořím takovou úroveň materiálního dostatku, jaké se mi zachce. Zasloužím si bohatství, jdu k němu přímo a neúprosně.

42. Peníze ke mně přicházejí snadno, utrácím je s potěšením, dodávají mému životu komfort! Peníze mi dávají svobodu a poskytují možnost realizovat všechny své záměry!

43. Mé příjmy určuje pouze můj vztah k životu. Jsem úspěšný a dosahuji všeho, čeho se mi zachce. Peníze mě milují a přichází jich ke mě tolik, kolik chci!

44. Peníze jsou důležitou součástí mého života, dovolují mi dosáhnout všeho, co si přeji.

45. Volím štěstí s penězi!

46. Peníze mi umožňují odhalit všechny přednosti své duše.

47. Vážím si peněz a dovoluji si je získávat v potřebném množství.

48. Znám cenu své práce a dovoluji si za ni patřičnou cenu požadovat.

49. Jsem hrdý na to, že jsem bohatý.

50. Peníze mi poskytují nezávislost a možnost realizace všech svých záměrů.

51. Důvěřuji životu. Čím více mám peněz, tím větší pociťuji stabilitu. Peníze mi dávají pocit záruky a stability.

52. Své peníze získávám hravě.

53. Peníze mi pomáhají se duchovně rozvíjet a dosahovat svých duchovních cílů. Bůh projevuje pozornost ke mně prostřednictvím peněz. Čím větší je má radost, tím blíže jsem Bohu!

54. Vím, kolik stojí má práce. Stojí opravdu hodně! Obracejí se na mě majetní lidé. Jsem vynikající odborník a lidé jsou ochotni za moje služby patřičně zaplatit!

55. Vydělávám peníze, abych si koupil, co chci. Vždycky utrácím peníze s potěšením. Zacházím s penězi moudře.

56. Peníze se na mě doslova lepí. Kapsy mám plné peněz. Jsem pro peníze přitažlivý.

57. Zasloužím si velké peníze. Zasloužím si vést život v přepychu!

58. Peníze jsou hodny toho, abychom na ně mysleli a usilovali o ně. Pouštím peníze do svého života. Jsem penězům otevřený!

59. Peníze mi v životě skýtají finanční oporu! Mezi bohatými lidmi se cítím skvěle! Mám zájmy a potřeby bohatého člověka!

60. Peníze, to znamená štěstí, zdraví a úspěch!

61. Cesta ke štěstí je vysypána penězi. Zasloužím si štěstí s penězi!

=========
Kouzelný amulet k přilákání peněz
Ho’oponopono a jak je správně uplatnit v oblasti peněz

Facebook AstroPlus.cz