Ho’oponopono a jak je správně uplatnit v oblasti peněz

Učení Ho’oponopono je filosofií, podle níž je člověk strůjcem svého štěstí. Má-li člověk problémy v jakékoli životní oblasti, třeba v mezilidských vztazích, při hledání partnera, se zdravím atp., znamená to, že příčina tkví v tom, jak sám sebe přijímá a jaký vztah má ke svému osudu.

Každý ví, že v těchto složitých časech hrají peníze, jejich dostatek nebo nedostatek, velmi důležitou roli. Mnoho lidí hledá způsob, jak svůj dostatek zvětšit. Kromě standardního vydělávání peněz tak narážíme na nejrůznější metody včetně nejrůznějších obřadů a zaříkávání, meditativních technik a postupů. Jedním ze způsobů nabytí bohatství je také Ho’oponopono.

Jak přitáhnout peníze pomocí Ho’oponopono

Co je základem tohoto postupu:

Vytvoření správného vztahu k penězům.

Vytvoření aury příznivé přitažení dostatku.

Využití zvláštních slovních formulací.

Postup:

Nejprve je třeba si naplno uvědomit, že peníze jsou prostředkem dosahování cílů. Nejsou něčím nám nepřátelským, nejsou však ani našimi nejlepšími přáteli. Dá se bez nich obejít, život je však nepochybně bez nich daleko těžší. Prociťte naplno vděčnost k finančním prostředkům, kterých už se vám v životě dostalo, vybavte si ty nepříjemnější chvíle a nejvýznamnější zážitky, spojené s penězi.

Abyste přitáhli dostatek, přestaňte se bát.

Prakticky každý člověk žije v obavách spojených s finanční situací. Jsou to obavy ze ztráty lukrativního zaměstnání, z toho, že dojdou peníze a nebude čím živit rodinu, strach, že přijde o své bohatství, že bude okraden atp. Všechny tyto fóbie vyvolávají vznik vnitřních bloků a vytvářejí kolem nás odpovídající záporné energetické pole bránící přítoku peněz.

Uvědomte si své obavy, přijměte a pochopte skutečnost, že ve své většině nemají žádný reálný základ. Berte sami sebe jako šťastného člověka se šťastným osudem, který získá všechno, co si přeje.

Zvláštní formule.

Ho’ oponopono vyžaduje a podporuje schopnost přijetí a projevu těchto citů:

а) vděčnosti

b) lítosti

c) prosby o odpuštění

d) lásky

Vymyslete si pro sebe větu, jíž se budete obracet k penězům. Musí zahrnovat všechny čtyři uvedené body. Například: «Peněžní prostředky, které ke mně přicházíte, jsem vám vděčný za to, že jste se mnou, je mi líto, že cítím zbytečné obavy a prosím vás o odpuštění této slabosti, protože vás miluji».

Ho’oponopono nemá žádná omezení ani přísné pokyny pokud jde o uplatnění v praxi. Každý si sám určí, jak často a jak dlouho bude pronášet svou zvláštní formuli, svoji větu. Hlavní je vyčkat, až všechno pronášené nebo vykonané dojde ohlasu jak v srdci, tak v hlavě, přijmout okolní realitu a věřit ve splnění toho, co si přejeme.

=========
Mylná tvrzení o penězích
Kouzelný amulet k přilákání peněz

Facebook AstroPlus.cz