Kouzelný amulet k přilákání peněz

amulet

Finanční zajištěnost je důležitou životní okolností. Peníze znamenají jistotu. Jak je získat? Těžkou prací a úmorným šetřením? Jistě, ale pojistit si je můžeme i jinak… Vlastnoruční výrobou amuletu k přilákání peněz.

Nejprve důležitá poznámka: amuletu k přilákání peněz se nesmí dotknout nikdo kromě vás, žádná cizí osoba. Výjimkou jsou jenom členové rodiny žijící s vámi pod jednou střechou. Dotekem cizího člověka ztrácí amulet svou moc a navíc, kouzlo, které jste do něj vložili, přejde na toho, kdo se ho dotknul.

Jako kouzelný předmět je nejvhodnější mince. Čím starší, tím lepší, i když nám v zásadě posloužit může každá mince. Mince nalezená někde venku je vhodná už tím, že sám její nález symbolizuje štěstí v podobě příchodu peněžní částky, jakkoli malé. Nesmíte však sebrat minci nalezenou na křižovatce cest. Jakékoli předměty ležící na rozcestích mohou nést negativní energii a dotýkat se jich je nebezpečné. Když nalezenou minci zvedáte, nezapomeňte říci: „Pro štěstí“. Vůbec největší štěstí přinášejí mince nalezené ve středu. Je to prostředek týdne, vládnoucí nejmocnějším potenciálem v oblasti financí. Ve středu byste také měli svůj amulet vyrábět. Přímo ideálně pak za dorůstajícího měsíce. Ten podporuje růst příjmů a přivolává peníze.

Budete potřebovat:

– Minci

– Tři zelené svíčky

– Provázek

Vyrábět začínáme talisman o půlnoci. Zapálíme svíčky a minci položíme před sebe. Vší silou se soustředíme na své přání. Představujeme si veliké množství peněz. Vizualizujeme 5-10 minut. Potom vezmeme minci do rukou a pronášíme zaříkání: „Penízku můj na dlani, poslechni mé říkání, přiveď ke mně dostatek, co potrvá celý věk!“

Zaříkání opakujeme sedmkrát. Potom minci křížem krážem omotáme provázkem a pronášíme přitom tato slova: „Vážu, vážu, zavážu, peníze si přivážu!“ Konce provázku nesmíme stříhat. Upálíme je jednou ze svíček. Amulet položte do středu trojúhelníku tvořeného svíčkami a nechte ho v něm ležet po celou noc. Ráno bude připraven.

Každý bod musíte přesně dodržet. Amulet nenoste všem na očích, nejlépe mít ho v kapse, nebo máte-li tu možnost, zavěšený na krku, ale schovaný pod oděvem. Na noc si ho můžete sundat, ale musíte ho zasunout pod polštář.

Вrzy k vám začnou přicházet peníze, ať už cestou zvýšení platu, růstu zisku, výhry nebo nečekaného dědictví.

Můžete také pozorovat, že mnozí lidé, které jste měli za přátele, se vám začali vyhýbat. Na tom není nic divného. Amulet slouží jako ochránce svého majitele a zbavuje ho závistivých a negativně naladěných lidí.

Pamatujte, že musíte dodržovat jistá pravidla:

– Musíte mít zcela jasnou, přesnou představu, na co získané peníze použijete. Pakliže nepozorujete, že by se váš přísun financí nějak měnil, amulet vám „nevěří“. Nebo ve vás vycítil pochyby. Víra je nejmocnější silou, která dokáže otevřít každé dveře.

– Zdravý rozum. Peníze si považují a milují ticho. Nikomu o svém úmyslu vyrobit si peněžní amulet nevyprávějte. Čím míň o něm bude známo, tím lépe bude fungovat. Nerozumné počínání moc amuletu podstatně snižuje.

Talisman se programuje na energetické úrovni a svému majiteli je zcela oddán. Napoprvé byste ho neměli sundat alespoň osmačtyřicet hodin. Nesmí se také namočit. Berte ho jako nějaké živé stvoření, starejte se o něj a važte si ho.

Pokud nějakou dobu talisman nenosíte, může svou sílu ztratit. Horší je, je-li důvodem, že se ho dotkl cizí člověk. V takovém případě se musíte amuletu co nejdříve zbavit, hodit ho do ohně nebo zakopat. Jinak začne fungovat proti zájmům svého původního majitele – vás. Samozřejmě si ihned musíte vyrobit amulet nový. Totéž platí, pokud byste amulet ztratili. Ztráta není náhodná, amulet ztratíte, když na sebe stáhl všechny nepříjemnosti původně určené vám.

=========
Jak si vybrat svůj ochranný kámen
Štěstí a jeho nejznámější symboly

Facebook AstroPlus.cz