Štěstí a jeho nejznámější symboly

stesti-a-jeho-symboly

Od dávných dob hledají lidé kouzelný počátek štěstí a zdaru. Úspěch a štěstí si obvykle vysvětlovali nikoli zásluhami nebo osobními schopnostmi člověka, ale přízní jakýchsi vyšších sil, které je třeba si naklonit. Tak se zrodily symboly štěstí, které je možné jako ochranné a štěstí přitahující amulety a talismany nosit při sobě, nebo přímo na těle v podobě tetování. Jejich vyobrazení můžeme najít na nejrůznějších předmětech nebo částech lidských obydlí.

Podkova

Skutečně kovat začali koně v 5.-6. století až Keltové, kteří dokonale ovládali jejich chov i práci s železem. Železo bylo pro ně nejenom kovem praktického využití. Věřili také, že právě tento kov má zvláštní moc odhánět zlé duchy. Proto si podkovy věšeli nad vchody příbytků. Ostatně, v magickou moc železa věřili mimo Keltů i staří Řekové a Římané. Postupně se kování koní rozšířilo po celé Evropě. Podkova měla svou cenu a ztratit ji představovalo materiální ztrátu. Naopak nález podkovy byl poládán za šťastnou událost, vždyť ze železa se dala vyrobit spousta užitečných předmětů. Ve spojení všech těchto okolností hledejme zrod podkovy jako symbolu štěstí.Protože v obrácené poloze připomínala svým tvarem bájný roh hojnosti, bylo zvykem zobrazovat a zavěšovat ji „vzhůru nohama“ jako symbol úrody a plodnosti.

Čtyřlístek

Statistika uvádí, že jeden čtyřlístek připadá na každých deset tisíc rostlinek jetele. Snad právě řídký výskyt a omezená možnost čtyřlístek najít vedl ke vzniku pověry o tom, že čtyřlístek přináší štěstí. Jeho vyobrazení se objevuje v nesčetných podobách a kombinacích a samo slovo se stalo názvem řady výrobků a projektů.V roce 2010 vědci z university v Georgii v USA nalezli gen, který způsobuje výskyt „přespočetného“ lístku na jeteli. Nejde totiž o nic jiného, než jistou přírodní úchylku. Kromě čtyřlístku můžeme narazit také na další “omyly”, jako jsou pětilístek či šestilístek, což však už je skutečná vzácnost. Český rekord drží devítilístek nalezený v Mikulčicích, rekord světový pak představuje jetel s 56 lístky z Japonska.

Beruška

Ve více zemích je jméno tohoto malého, zářivě zbarveného hmyzu v nějakém spojení s Bohem. V Čechách se mu říká slunéčko sedmitečné, beruška, berunka, verunka nebo bedrunka a ještě spoustou dalších krajových jmen, slovenština má pro něj název lienka sedembodková, lidově pánbožkova kravička. Souvislost s nebem se v Čechách objevuje v dětské říkance o berušce letící „do nebíčka či do peklíčka“. V půvabném textu Jiřího Suchého autor soudí, že beruška odlétá „do nebe či do Stromovky“, ale je poučen, že „letí hledat osmou tečku“… Připomeňme ještě, že v mnoha jazycích je oslovení „beruško“ oslovením laskavým a něžným, vyhrazeným dětem nebo milované osobě. Sedm teček na beruščiných krovkách je symbolem sedmičky, všeobecně považované za šťastné číslo. Obecně je známa užitečnost slunéčka v boji proti mšicím. Zkrátka, beruška to má u lidí dobré a její pověst nepokazila ani nafoukaná Beruška Ondřeje Sekory (Ferda by mohl vyprávět:)). Zobrazení berušky najdeme často na výrobcích určených dětem; ve Francii je vyloženě talismanem laskavosti a láskyplné ochrany.

Zvířecí symboly podle feng šuej

Za jednoho z nejznámějších živočichů podle feng šuej můžeme pokládat třínohou žábu přinášející bohatství a štěstí. Tři nohy má proto, že v čínštině se výrazy pro smrt a čtyřku zvukově shodují. V západní kultuře se často nepoužívají „nešťastná“ čísla například pro patra v hotelích. V Číně to platí o čísle čtyři. Proto má žába tři nohy namísto čtyř. Trojka je naopak číslo představující stabilitu a štěstí. Podle dávné legendy je tato žába „žabím králem peněz“. Laskavosti a dobrotě ji naučil sám Buddha.

Jedním z nejdůležitějších symbolů Feng šuej vůbec je pes Fu. V Číně jsou zobrazováni ve dvojici a je velmi důležité, jak je v domě umístíme. Význam má, co který Fu svírá pod tlapou, někdy to je koule, jindy truhlice s pokladem nebo mládě. Truhlice symbolizuje přísun bohatství, koule je symbolem ochrany místa a mládě symbolem ochrany rodiny. Samec, který má pod tlapou většinou kouli, musí být umístěn nalevo od dveří. A samice s mládětem pod tlapou by měla být napravo. Psi by si neměli hledět do očí. Správným umístěním navodíme harmonii a Fu pak působí jako strážci. Psi Fu jsou velmi oblíbeni v Číně, známi jsou i v Japonsku, a v Malajsii dokonce existují obchody prodávající výhradně tyto psy, přinášející do lidských obydlí bezpečí a štěstí.

Existuje množství dalších symbolů štěstí a úspěchu. Vyberte si podle svého vkusu. Třeba vám víra v sílu talismanu opravdu přinese štěstí a úspěch.

=========
Jak přitáhnout štěstí?
Oblíbená barva mluví za vás

Facebook AstroPlus.cz